Page 1

I

boken beskrivs vad social fobi är, varför man drabbas, hur problemet utvecklas och ser ut. Författaren presenterar en teoretisk och praktisk modell för hur man kan arbeta med hjälp av kognitiv beteendeterapi, både individuellt och i grupp. Boken avslutas med ett kapitel om farmakologisk behandling av social fobi.

Social fobi Att känna sig granskad och bortgjord

Boken är en handbok för alla som i vård eller psykoterapi försöker hjälpa personer med social fobi. Den är mycket lämplig som kursbok i utbildningen av läkare, psykologer och psykoterapeuter och andra behandlargrupper inom psykiatrin. Och inte minst är boken lämplig för alla som själva lider av social fobi.

Anna Kåver är leg. psykolog/leg. psykoterapeut och handledare. Hon är verksam i egen privatmottagning och arbetar också med psykoterapiforskning om social fobi och om självmordsnära kvinnor med Boderline personlighetsstörning på Karolinska institutet i Stockholm

Anna Kåver ISBN 978-91-27-13140-8

9 789127 131408

Nytt omslag 1

11/3/10 3:53 PM


10-10-20 19.07.55


I

boken beskrivs vad social fobi är, varför man drabbas, hur problemet utvecklas och ser ut. Författaren presenterar en teoretisk och praktisk modell för hur man kan arbeta med hjälp av kognitiv beteendeterapi, både individuellt och i grupp. Boken avslutas med ett kapitel om farmakologisk behandling av social fobi.

Social fobi Att känna sig granskad och bortgjord

Boken är en handbok för alla som i vård eller psykoterapi försöker hjälpa personer med social fobi. Den är mycket lämplig som kursbok i utbildningen av läkare, psykologer och psykoterapeuter och andra behandlargrupper inom psykiatrin. Och inte minst är boken lämplig för alla som själva lider av social fobi.

Anna Kåver är leg. psykolog/leg. psykoterapeut och handledare. Hon är verksam i egen privatmottagning och arbetar också med psykoterapiforskning om social fobi och om självmordsnära kvinnor med Boderline personlighetsstörning på Karolinska institutet i Stockholm

Anna Kåver ISBN 978-91-27-13140-8

9 789127 131408

Nytt omslag 1

11/3/10 3:53 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789127131408  

Anna Kåver Att känna sig granskad och bortgjord hur problemet utvecklas och ser ut. Författaren presenterar en teoretisk och praktisk modell...

9789127131408  

Anna Kåver Att känna sig granskad och bortgjord hur problemet utvecklas och ser ut. Författaren presenterar en teoretisk och praktisk modell...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded