Page 1

Läs med ABC-klubben! Denna arbetsbok är direkt kopplad till läseboken Diamantjakten. Läseboken finns i två versioner. Båda böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de båda versionerna.

ABC - klubben är ett läromedel i svenska för FK– åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

2

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

ISBN 978-91-27-42439-5

9 789127 424395

Omslag_Diamantjakten_arbbok.indd 1

Diamantjakten Arbetsbok

Diamantjakten – Arbetsbok innehåller varierade läs- och skrivuppgifter där eleven bland annat tränar läsförståelsestrategier och skrivande av olika typer av texter. Här presenteras texttyper som dagbok, brev, annonser, faktatext, berättelser m.m. Inom språkläran övas bland annat alfabetet, meningsbyggnad, stavning och ordklasser.

n t j a a k m t a e i n D A R B ETS BOK

Q WÖ J G P Å D O R M S G KU A X N B C LT Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

2

2012-03-12 15.14


Innehåll Inledande sidor – presentation, förutsägelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Resande nallar – rubriker, sammansatta ord, alfabetet 2 Ödehuset – synonymer, vokaler

..............................

..................................................................

3 Ett överraskande besök – konsonanter 4 Ett hemskt besked – på ytan-frågor

6

10

.......................................................

14

............................................................

18

5 Astas dagbok – skriva dagbok, månaderna

...............................................

6 Maj-Björns första resebrev – brev, följa en instruktion

.............................

7 ”Nej, bredsida, sa jag!” – under ytan-frågor, sammansatta ord

.............

22 26 30

8 Ett nytt jobb – adjektiv, motsatsord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 9 Glitteränglar – instruktioner, bygg ut meningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 10 Astas fantastiska idé – substantiv

................................................................

42

11 Inga elever i lärarrummet – verb

.................................................................

46

12 Bakom spegeln – skriva brev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13 Kändisklassen – göra en intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 14 Dagboken – berättelsekarta, beskriva känslor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 15 En nalles irrfärder – en eller två konsonanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 16 Allt försvinner – ordklasser, tidningsartikel 17 Gavinis guld – händelseförlopp, annonstext

...............................................

66

..............................................

70

19 Feber till frukost – sammanfattning, ng-ljudet

......................................

74

..........................................

78

20 Buenos Aires, nästa! – sammanfattning, berättelse 21 Galna ungar – talstreck, dialog

...................................

82

...................................................................

86

22 Fördröjning – verb, ordningstal, litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 23 Var är nallen? – händelseförlopp, lek med ord

..........................................

24 Önska mig lycka till – uppfatta skillnader, lägesord

.................................

25 Slut för idag, tack för idag – på djupet-frågor, beskriva känslor Avslutande sidor – bokrecension, utvärdering

2

94 98

.............

102

...................................................

106

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

18 Klockan tickar – liknelser, faktatext, tankekarta

Kapitelnamn

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 2

2012-03-13 14.40


Här är jag! Den här boken tillhör Jag är

________________________

Jag bor

________________________________________________________________________________

.

år.

___________________________________________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Min eller mina lärare heter

.

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

.

Jag tycker om

.

_____________________________________________________________________________________________

Jag är bra på att

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

När jag blir stor vill jag

.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

.

3 Diamantjakten_Arbetsbok.indd 3

2012-03-13 14.40


KAPI T E L 1

Rubriker 1 Skriv av rubriken till kapitel 1.

Här är förslag på andra rubriker som kan passa till kapitlet.

En nalles äventyr Vad händer i ödehus et? uppdrag a g li m e h s n e b b lu -k AB C Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Olles nya idé 2 Skriv av den rubrik du tycker passar bäst.

3 Berätta för en kamrat varför du valde den rubriken.

6

Resande nallar s. 8 –12.

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 6

Eleverna arbetar med kapitlets rubrik och testar andra rubriker. En rubrik ska ge en kort beskrivning av vad texten kommer att handla om och locka till läsning.

2012-03-13 14.40


Lastbilen utanför ödehuset 1 Titta på bilden. Varför tror du att det står en lastbil utanför ödehuset?

2 Lastbil är ett sammansatt ord som går att dela upp i last + bil. Vilka är de här sammansatta orden gjorda av?

ryggsäck =

____________________________________________

+

____________________________________________

ödehus

=

____________________________________________

+

____________________________________________

trädgård =

____________________________________________

+

____________________________________________

vägbana =

____________________________________________

+

____________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3 Sätt ihop de här orden till sammansatta ord. back + spegel

=

________________________________________________________________________________

grind + stolpe

=

________________________________________________________________________________

fönster + rutor =

________________________________________________________________________________

tak + tegel

________________________________________________________________________________

=

Att konstruera och dela upp sammansatta ord tränar den språkliga medvetenheten och ordkunskap. Tänk på att orden ska skrivas ihop – inga mellanrum!

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 7

7 2012-03-13 14.40


Alfabetet 1 Skriv färdigt alfabetet. Skriv både de stora och de små bokstäverna.

A 





2

f







19



27



28

25

ö









24





20

x



23



Diamantjakten_Arbetsbok.indd 8





22

T 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

21

15



W











Resande nallar



18



26

17





14



16

10



13

q

 

8

M



9



12



j





11

5 

8













4 

7





3



6 

d





1 



29

Eleverna tränar på samtliga bokstavsformer, versaler och gemener. Börja vid pricken. I lärarhandledningen finns kopieringsunderlag för ytterligare träning.

2012-03-13 14.41


2 Hemligt meddelande! Titta på siffrorna och fyll i bokstäver från sidan 8. Läs orden du får och svara på frågan. 22 5 13

20 18 15 18

4 21

V 19 11 1

9

6 12 25 20 20 1

29 4

5

9 14

8 21 19 5 20 ?

Svar:

____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Skriv ett eget hemligt meddelande på ett löst papper och ge till en kamrat.

4 Skriv ord i larven.

t

a

nt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Den sista bokstaven i ordet ska vara den första i nästa ord.

m dia

Ordkedjor kan också göras muntligt, som leken ”Ett skepp kommer lastat”.

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 9

9 2012-03-13 14.41


K A P I T E L 21

Samtal 1 Vad tror du att de säger till varandra? Skriv i bubblorna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

86

Galna ungar s. 117–121.

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 86

Samtalet mellan Bea och hennes mamma finns återgivet i läseboken. De två barnens samtal ska eleven själv hitta på hur det kan låta.

2012-03-13 14.43


Talstreck Talstrecket visar vad någon säger. Det börjar alltid på en ny rad.

2 Vem sa vad i kapitel 21? Välj rätt person och skriv färdigt meningarna.

– Du får ropa om du kommer på något du vill ha, sa

__________________________________________________________________________________________________________________

– Ja, hej det är jag …, sa

____________________________________________________________________________________________

– Jag tog ledigt på eftermiddagen, sa

______________________________________________________________

– Vi kan titta på en ny klänning åt dig, sa – Förresten, är Asta här? undrade

. . .

____________________________________________________

.

_______________________________________________________________________

.

– Nej, hon är sjuk. Jättesjuk, svarade

_________________________________________________________________

.

– Då köper vi något gott och hälsar på henne, föreslog Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

– Måste på toa, sa

Asta

_____________________________________________________________________________

.

__________________________________________________________________________________________________________

.

Astas pappa

På Mac-datorn trycker man På PC trycker man

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 87

ctrl

alt

.

Bea

för att göra ett talstreck.

Beas mamma

87 2012-03-13 14.43


Dialog En dialog är ett samtal mellan två eller flera personer.

Nu ska du få hitta på en dialog mellan två figurer. Börja med att svara på de här frågorna. Fantisera fritt eller använd förslagen.

1 Vilka pratar med varandra?

två bästisar en mask och en skalbagge två fiskar

2 Var utspelar sig samtalet?

3 Vad samtalar de om?

vad de ska göra i helgen en gömd skatt en mask på en krok

88

Galna ungar

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 88

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

i telefonen i komposten vid bryggan

Eleverna förbereder sig inför skrivandet av en dialog på nästa sida.

2012-03-13 14.43


4 Nu har du förberett dig, så nu kan du börja skriva. Använd talstreck. Rita en bild till.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Om ni istället väljer att skriva dialogen på datorn kan texten skrivas ut och klistras in i boken. Låt gärna eleven öva in dialogen med en kamrat så att de kan spela upp den för klassen.

Diamantjakten_Arbetsbok.indd 89

89 2012-03-13 14.43


Läs med ABC-klubben! Denna arbetsbok är direkt kopplad till läseboken Diamantjakten. Läseboken finns i två versioner. Båda böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de båda versionerna.

ABC - klubben är ett läromedel i svenska för FK– åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

2

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

ISBN 978-91-27-42439-5

9 789127 424395

Omslag_Diamantjakten_arbbok.indd 1

Diamantjakten Arbetsbok

Diamantjakten – Arbetsbok innehåller varierade läs- och skrivuppgifter där eleven bland annat tränar läsförståelsestrategier och skrivande av olika typer av texter. Här presenteras texttyper som dagbok, brev, annonser, faktatext, berättelser m.m. Inom språkläran övas bland annat alfabetet, meningsbyggnad, stavning och ordklasser.

n t j a a k m t a e i n D A R B ETS BOK

Q WÖ J G P Å D O R M S G KU A X N B C LT Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

2

2012-03-12 15.14

9789127424395  

C S D Å Å Å Ö Ö Ö Ö Ö G G G G J G J J G J P P P X M Di am a n t j a k t e n Q Q Q J J J 2 ARBETSBOK Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you