Page 1

Sofia Thelander

HAPPY

,

TEACHER'S GUIDE Year

5


Contents Förord Målsidor .............................................................. Förmågor ............................................................

4 7

Unit 1 Homes ................................................... 10

Unit 6 Space .................................................... 46

Extra ...................................................................... 10 Grammar repair .................................................. 12 Self test .................................................................. 14

Extra ...................................................................... 46 Grammar repair .................................................. 48 Self test .................................................................. 50

Unit 2 Fashion ................................................ 16

Unit 7 New York ............................................. 52

Extra ...................................................................... 16 Grammar repair .................................................. 18 Self test .................................................................. 20

Extra ....................................................................... 52 Grammar repair ................................................... 53 Self test .................................................................. 55

Unit 3 London .................................................. 22

Unit 8 Communication ................................ 58

Extra ...................................................................... 22 Grammar repair .................................................. 24 Self test .................................................................. 26

Extra ....................................................................... 58 Grammar repair .................................................. 59 Self test .................................................................. 60

Unit 4 Movies .................................................. 28 Extra ...................................................................... 28 Grammar repair .................................................. 32 Self test .................................................................. 38

Unit 9 Music . ................................................... Extra ....................................................................... Grammar repair ................................................... Self test ..................................................................

Unit 5 Ireland .................................................. 40

Unit 10 Festivals . .......................................... 70

Extra ...................................................................... 40 Grammar repair .................................................. 42 Self test .................................................................. 44

Extra ....................................................................... 70 Grammar repair ................................................... 72 Self test .................................................................. 74

62 62 65 68

Reading Comprehension .............................. 76 Diagnostic tests ............................................... 82


! a k s l e g n e i n e l å m t o M Om en lärare frågar sina elever vilket som är det senaste dataspelet på marknaden, vet så gott som alla det. De vet också vad som krävs för att spela det, hur många nivåer det finns, vilka karaktärer som har de bästa egenskaperna, samt vad det slutgiltiga målet är. De lär sig inte bara alla finesser i spelet, de använder också sin kreativa förmåga och hittar genvägar, skapar ”gubbar” med oövervinneliga egenskaper, besegrar fiender, möter faror och bestiger berg. Är det inte just det här som är pedagogernas stora utmaning? Frågan om vad det egentligen är som får barn och ungdomar att lägga ner så mycket tid på dataspel blir därför intressant i sammanhanget. Jag tror att det handlar om spänning, intresse och omedelbar respons på den egna prestationen. Man bygger upp en spänning runt spelet och på det viset skapas ett intresse. Dessutom är det tydligt när man klarat av en nivå och kommit till nästa. Man får genast veta hur bra man varit! Min förhoppning är att Happy 5 ska hjälpa dig med just detta: att skapa spänning och intresse hos eleverna och ge dem direkt respons på deras prestationer. Här finns tydliga mål för varje kapitel men vi har även lagt in ett tydligt dokument som ska visa när eleverna tagit sig upp till en ny nivå på vägen mot målen för år 6. Tillsammans med Happy 5 önskar jag att ni ska lyckas göra engelskan spännande, intressant och sporra eleverna att vilja göra allt för att nå målen och ta sig upp till en högre nivå. Vi kan alla nå våra mål om vi bara finner den rätta vägen! Jag hoppas att du och dina elever ska trivas med Happy 5. Sofia Thelander


I lärarhandledningen hittar du: Självtest efter varje unit: Dessa är tänkta att användas som en avstämning innan diagnosen efter var femte kapitel. Är eleven på rätt väg? Har den uppnått målen för kapitlet? Kan den gå vidare? Självtesten kan göras muntligt eller skriftligt beroende på elev. Det viktiga är att läraren och eleven kan se att eleven är på rätt väg. Reparationsövningar: Upptäcker du på ett självtest eller efter en diagnos att en elev behöver förstärka vissa grammatiska moment så hittar du reparationsövningar till varje kapitel.

Nivåer i Happy ● Här hittar du lättlästa texter i textboken samt handfasta och lättfattliga övningar i övningsboken som ska ge en bra grund till alla elever, oavsett lärstil och motivation. Här finns också basgrammatik och hörövningar. ● ● Texterna i textboken och övningarna i övningsboken ställer högre krav på elevens läsförståelse och skriftliga färdigheter. Dessa texter kan dock anpassas till de elever som har svårt med engelska genom att övningarna görs muntligt. ● ● ● Dessa texter och övningar är anpassade för de elever som jobbar snabbt, har lätt för engelska och vill ha utmaningar. Övningarna kan göras ganska självständigt och kräver ibland det lilla extra.

Diagnos: Det finns två diagnoser som testar elevernas måluppfyllelse - diagnos 1 för unit 1 till 5 och diagnos 2 för unit 6 till 10. Man kan låta eleverna göra diagnoserna som de är men diagnosen går att använda som ett underlag för ett muntligt test. Till varje diagnos kan man också välja att lägga till en hörförståelse-del. För diagnos 1 finns uppgifter till den extra texten i unit 5 och i diagnos 2 till den extra texten i unit 9. Målgången: Målgången ska på ett tydligt sätt visa vilka mål i Happy som eleven har klarat och vilka förmågor ur kursplanen hon/han är på väg att utveckla. Här kan lärare, elev och eventuellt förälder tillsammans följa elevens kunskapsutveckling, kanske inför/under ett utvecklingssamtal och efter ett självtest eller en ­diagnos. Extraövningar: Till varje unit finns en eller flera extra övningar som kan användas efter eget val. Till några av kapitlen finns även en extra text med tillhörande läsförståelseuppgifter.

5


Mål för eleven att uppnå unit 1 Homes:  Jag kan förstå och läsa minst en av texterna i unit 1.  Jag kan beskriva hur det ser ut hemma hos mig eller hos någon annan.  Jag förstår när någon beskriver för mig hur det ser ut i ett hem.  Jag vet när man ska använda a eller an framför ett substantiv. Mål för eleven att uppnå unit 2 Fashion:  Jag förstår och kan läsa en eller flera texter i unit 2 högt.  Jag kan samtala om mode och beskriva vad jag och andra har på oss.  Jag vet hur man använder do/does.  Jag kan läsa instruktioner på engelska och följa dessa. Mål för eleven att uppnå unit 3 London:  Jag kan visa vägen för någon och ta emot en vägbeskrivning.  Jag kan använda minst sex oregelbundna verb korrekt.  Jag kan förstå när någon pratar om vad de har gjort.  Jag kan berätta vad jag eller någon annan har gjort.  Jag känner till något om London. Mål för eleven att uppnå unit 4 Movies:  Jag förstår och kan läsa minst en av texterna i unit 5.  Jag kan berätta vad som har hänt.  Jag kan minst tre lekar på engelska.  Jag förstår när någon berättar om en film.  Jag kan använda minst tio oregelbundna verb korrekt.

Mål för eleven att uppnå unit 6 Space:  Jag kan minst åtta ord som handlar om rymden.  Jag kan följa instruktioner.  Jag kan berätta om min hobby.  Jag förstår när någon berättar om vad de vill bli när de slutat skolan, och kan berätta för någon annan vad jag vill bli. Mål för eleven att uppnå unit 7 New York:  Jag kan förstå och läsa en eller flera av texterna i unit 7 högt.  Jag förstod hörövningen.  Jag kan använda mig av regelbundna verb korrekt.  Jag kan ordningstalen 1-20.  Jag kan minst 20 verb och vet hur man böjer dem.  Jag känner till något om New York. Mål för eleven att uppnå unit 8 Communication:  Jag kan skriva en dikt på engelska.  Jag vet hur jag ska böja ett regelbundet verb som är nytt för mig.  Jag vet vad det är för skillnad på ett regelbundet och ett oregelbundet verb.  Jag kan använda och förstå minst 20 verb. Mål för eleven att uppnå unit 9 Music:  Jag förstod en eller flera av texterna i unit 9.  Jag kan beskriva någon eller något och göra jämförelser.  Jag kan tre olika regler för hur man komparera adjektiv.  Jag kan minst 15 adjektiv samt komparera dem. Mål för eleven att uppnå unit 10 Festivals:  Jag kan skriva till andra.  Jag kan läsa min egen text högt för andra.  Jag kan förstå hörövningen.  Jag kan använda did/didn’t i frågor och svar.  Jag kan nämna minst tre olika högtider som man firar i de engelsktalande länderna. Lärarens översikt av alla mål som finns i workbook. Jämför med vad eleven fyllt i att hon/han kan i workbook.

6

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Målen!

Mål för eleven att uppnå unit 5 Ireland:  Jag kan minst sex ord om landskap (natur).  Jag förstod hörövningen.  Jag förstår när någon beskriver hur landskapet (naturen) ser ut.  Jag vet hur jag ska använda don’t/doesn’t.  Jag kan förklara vad jag tycker om och vad jag inte tycker om.  Jag känner till något om Irland.


7

Förmåga att formulera sig i tal och skrift.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

– förmågor som eleverna ska utveckla

SYF TE

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Jag kan skriva till andra.

Jag kan berätta vad jag eller någon annan har gjort.

Jag kan beskriva någon eller något och göra jämförelser.

Jag kan läsa och skriva en dikt på engelska.

Jag kan läsa min egen text högt för andra.

Jag kan förklara vad jag tycker om och vad jag inte tycker om.

Jag förstår när någon berättar om vad de vill bli när de har slutat skolan, och jag kan berätta för någon annan vad jag vill bli.

Jag kan beskriva hur det ser ut hemma hos mig eller hos någon annan.

Jag kan berätta vad som har hänt.

Jag kan samtala om mode och beskriva vad jag och andra har på oss.

Jag förstår när någon beskriver för mig hur det ser ut i ett hem.

Jag kan förstå när någon pratar om vad de har gjort.

Jag kan läsa instruktioner på engelska och följa dessa.

Jag förstår när någon beskriver hur landskapet (naturen) ser ut.

Jag kan följa instruktioner.

Jag kan förstå och läsa en eller flera av texterna högt.

Jag förstod hörövningarna.

MÅL HAPPY 5 IUP

HAPPY HAPPY


8

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

– förmågor som eleverna ska utveckla

SYFTE

Jag vet vad det är för skillnaden på ett regelbundet och ett oregelbundet verb.

Jag vet hur jag ska böja ett regelbundet verb som är nytt för mig.

Jag kan använda och förstå minst 20 verb.

Jag kan använda mig av regelbundna verb korrekt.

Jag vet när man ska använda a eller an framför ett substantiv.

Jag vet hur jag ska använda don’t/doesn’t.

Jag kan minst 15 adjektiv samt komparera dem.

Jag kan minst 20 verb och vet hur jag böjer dem.

Jag vet hur man använder do/does.

Jag kan ordningstalen 1-20.

MÅL HAPPY 5

IUP

HAPPY HAPPY


9

Förmåga att reflektera över livsvillkor, ­samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

– förmågor som eleverna ska utveckla

SYFTE

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Jag kan nämna minst tre olika högtider som man firar i de engelsktalande länderna.

Jag känner till något om New York.

Jag känner till något om Irland.

Jag känner till något om London.

Jag kan minst tre lekar på engelska.

Jag kan berätta om min hobby.

Jag kan visa vägen för någon och ta emot en vägbeskrivning.

Jag förstår när någon berättar om en film.

Jag förstår när någon berättar om vad de vill bli när de har slutat skolan, och jag kan berätta för någon annan vad jag vill bli.

Jag kan minst sex ord om landskap (natur).

Jag kan beskriva hur det ser ut hemma hos mig eller hos någon annan.

Jag kan samtala om mode och beskriva vad jag och andra har på oss.

Jag kan minst åtta ord som handlar om rymden.

MÅL HAPPY 5

IUP

HAPPY HAPPY


Fashion

E

1

What are you wearing today? Write what you are wearing today. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2

What are your classmates wearing? Put a mark for everyone in your class who wears something in the table.

jeans sweater skirt shirt cardigan trainers boots

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Fashion

xtra - unit 2

socks

3

Pair up Compare your answers with a friend. Maybe you did the exercise on different days?

16

My name is: Extra – Unit 2

HAPPY HAPPY


London

G

rammar Repair - unit 3

London

Irregular verbs De flesta verb i engelskan är regelbundna och det innebär att när man böjer verbet lägger man bara till ett -ed på slutet t.ex. talk, talked, talked (prata, pratade, pratat). Det finns en liten grupp oregelbundna verb där man behöver lära sig verbets former utantill, t.ex. ride, rode, ridden (rida, red, ridit).

Irregular verbs

24

Fill in the missing tense 1.

come

______________

come

2.

buy

bought

______________

3.

______________

saw

seen

4.

find

______________

found

5.

give

gave

______________

6.

______________

went

gone

7.

have

______________

had

8.

do

did

______________

9.

______________

rode

ridden

10.

be

______________

been

11.

hurt

______________

hurt

My name is: Grammar Repair – Unit 3

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

1

HAPPY HAPPY


My name is: ____________________________________________________________

s

elf test - unit 4

Mål! Jag kan berätta vad som har hänt.

Write or talk about what happens in your favourite movie. Don’t reveal the ending. Skriv eller berätta om vad som händer i din favoritfilm. Avslöja inte slutet! ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Movies

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Mål! Jag förstår vad texten handlar om.

Jag kan översätta någon eller alla texterna i unit 4 (sidorna 30-37) från textboken, skriftligt och/eller muntligt. Översatt för: ________________________________________________

Mål!

Write ten irregular verbs in English. Write all 3 tenses.

38

Skriv tio oregelbundna verb på engelska. Skriv alla tre formerna. ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Self test – Unit 4

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Jag kan använda minst tio oregelbundna verb korrekt.


HAPPY Mot målen i engelska!

Happy är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för årskurs 3-6. Happy Year 3-6 sätter fokus på • målinriktad inlärningsgång • språklig kompetens • individualisering Materialet är uppdelat i texter och övningar i A–C-delar och kompletteras av en webb med interaktiva övningar som ger ytterligare ett sätt att träna och befästa engelskkunskaperna.

Happy 4-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet finns självtest till varje unit som bygger på målen, diagnoser efter var tredje unit och övningar.

Happy Year 5 består av: Textbook, Workbook, CD till Text- och Workbook, Teacher’s Guide, lärarwebb och elevwebb. Happy finns också för årskurs 7–9.

Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon har arbetat som lärare i fem år och har tidigare granskat och utprovat Happy skolår 4 och varit författare till Happy workbook för skolår 5. Hon kommer från Ljungby men bor och arbetar i Stockholm.

ISBN 978-91-40-67378-7

9

7 8 9 1 4 0

6 7 3 7 8 7

9789140673787  

HAPPY HAPPY Year 5 TEACHER'S GUIDE Sofia Thelander Diagnostic tests ............................................... 82 Unit 4 Movies ..........

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you