Page 1

Detta är andra boken av sex i matematikserien MATTERESAN. Serien täcker hela det centrala innehållet i nya kursplanen för grundsärskolans senare del. På webben finns det extramaterial till de tryckta böckerna.

Erika Tengrud

Uppgifterna kan utföras direkt i boken som har omfattande färdighetsträning och mängder av praktiska uppgifter, även för utomhuslektioner. Här finns gott om plats för tankar och uträkningar, reflektion och repetition.

MATTERESAN 2

MATTERESAN är en resa genom matematiken för grundsärskolans senare del, med den nya kursplanen i fokus.

2 Erika Tengrud

Erika Tengrud är Ma/NO-lärare och har arbetat med särskoleelever sedan år 2004.

40680655_oms.indd 1

2013-07-05 13:51


INNEHÅLL 1

TID .................................................. 5 Inledning kapitel 1 ..........................6

3

MASSA, VOLYM OCH LÄNGD .......... 75 Inledning kapitel 3 ...................................... 76

Matteord .............................................7

Matteord ......................................................... 77

Tid .........................................................8

Massa ............................................................... 78

Analog och digital tid .................. 11

Tre vanliga vågar .......................................... 86

Beräkna tiden ................................. 13

Omvandla mellan kg och ton ................... 88

Tid i minuter ................................... 24

Omvandla mellan hg och kg .................... 89

Uppgifter att göra utomhus ...... 41

Omvandla mellan g och kg ....................... 90 Volym............................................................... 93 Mått i köket ................................................... 98

2

Omvandla mellan deciliter och liter .....100

GEOMETRI ................................ 43

Längd.............................................................102

Inledning kapitel 2 ....................... 44

Uppgifter att göra utomhus ...................119

Matteord .......................................... 45 Geometriska figurer ..................... 46 Hörn och sida ................................. 54 Längd och bredd ......................... 57 Mäta .................................................. 58

4

EXTRA ÖVNINGAR ............................ 123 Inledning kapitel 4 ................................... 124

Omkrets ........................................... 63

Matteord ...................................................... 125

Mönster ............................................ 71

Tid .................................................................. 126

Förstoring ........................................ 72

Geometri...................................................... 131

Uppgifter att göra utomhus ...... 73

Massa ............................................................ 135 Volym............................................................ 140 Längd............................................................ 146

Enhetsomvandling ....................................150 Bildförteckning ...........................................152

40680655_inl.indb 4

2013-07-09 11:07


KAPITEL

1

Tid I detta kapitel övar du på • timmar och minuter • analog och digital tid

40680655_inl.indb 5

2013-07-09 11:07


Inledning

KAPITEL

1

Mickans och Mathias klass är på klassresa i Göteborg. De har sovit gott hela natten på vandrarhemmet. Det är morgon och de ska upp och äta frukost. Sen är det dags att ta spårvagnen till centrum. När man har en tid att passa, t.ex. en tågtid, är det bra att kunna klockan så att man inte missar tåget. Mickan tycker det är svårt att lära sig klockan. Hon tycker också att det är svårt att veta hur lång tid olika saker tar. I det här kapitlet får du träna dig på klockan och hur du beräknar tiden det tar att göra olika saker.

6

40680655_inl.indb 6

2013-07-09 11:07


Matteord

KAPITEL

1

TIMME MINUT SEKUND VISARE VARV ANALOG TID DIGITAL TID TIDSSKILLNAD DYGN FÖRMIDDAG EFTERMIDDAG KVÄLL NATT

7

40680655_inl.indb 7

2013-07-09 11:07


Tid Klockor används för att mäta tid. Tid kan delas in på olika sätt, t.ex. i • • • •

sekunder minuter timmar dygn

• veckor • månader • år

1. Skriv in siffrorna på klockan.

TIPS

Om du är osäker kan du titta på en klocka i klassrummet.

8

40680655_inl.indb 8

2013-07-09 11:07


FAKTA

Detta är en analog klocka. Den har två visare. Den korta visaren kallas timvisare. Den visar vilken timme det är. Den långa visaren kallas minutvisare. Den visar vilken minut det är. Ibland har analoga klockor en sekundvisare också. Den visar exakt vilken sekund det är. I det här kapitlet har klockorna inga sekundvisare.

11

12

1

10

2

9

3 4

8 7

6

5

2. Vad kallas en klocka med visare? Svar: _____________________________________ 3. Vad kallas den korta visaren? Svar: _____________________________________

4. Vad kallas den långa visaren? Svar: _____________________________________

9

40680655_inl.indb 9

2013-07-09 11:08


FAKTA

När minutvisaren pekar på 12 är det heltimme. 11

12

1

10

11

4 7

6

7

6

1 2

9

4

8

12

10

2 3

5

Klockan är ett.

11

9

3 8

1

10

2

9

12

3 4

8

5

7

Klockan är två.

6

5

Klockan är tre.

5. Vad är klockan? a. 11

12

b. 1

10

11

4 7

6

d. 11

12

8

e. 11

8

4

9

3

6

5

__________________

12

11

8

4

3

5

__________________

6

5

__________________

f.

9

6

3

1 2

7

8

4 7

10

1 2

5

__________________

1 2

6

12

10 9

4 7

10

7

2 3

5

__________________ Klockan är nio.

11

9

3 8

c. 1

10

2

9

12

12

1

10

2

8

4

9

3

7

6

5

__________________

10

40680655_inl.indb 10

2013-07-09 11:08


Analog och digital tid Det finns ocks책 klockor som visar digital tid. I busstidtabeller, TV-tabl책er, datorer och mobiltelefoner visas digital tid.

FAKTA 11

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

5

01:00

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

5

02:00

12

1

10

2

8

4

9

3

7

6

5

03:00

11

40680655_inl.indb 11

2013-07-09 11:08


6. Vad är klockan? Skriv den digitala tiden. a. 11

12

b. 1

10

11

4 7

6

4

8 7

11

12

e. 11

1 2

8

4

9

11

12

11

4

h. 1

11

4 5

8

4

3

7

i. 1

11

9 4

8

:

5

5

12

1

10 3

6

6

:

2

7

1 2

5

10 3

8

12

12

9

3

6

5

10

:

9

:

f. 1

8 7

2

6

12

6

:

2

5

10

7

4

8 7

10

:

g.

3

5

9

3

6

2

:

10

7

6

1

9

3

5

12

10

2

:

d.

11

9

3 8

c. 1

10

2

9

12

2

9

3 4

8 7

6

5

:

När du är färdig med uppgiften läser du upp klockslagen för din lärare.

12

40680655_inl.indb 12

2013-07-09 11:08


Beräkna tiden FAKTA

När timvisaren har rört sig mellan två siffror har det gått en timme, t.ex. har det gått en timme när timvisaren gått från 2 till 3. En klocka med rörliga visare kan vara till hjälp för att räkna ut tiden det har gått.

11

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

12

1

10

2

8

4

9

3

5

7

02:00

6

5

03:00

7. Hur många timmar har det gått? a.

a. 11

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

12

1

11

10

2

8

4

9

3

5

7

6

12

1

11

10

2

8

4

9

3

5

7

6

12

1

10

2

8

4

9

3

5

7

6

5

Svar: _________________________ En timme

Svar: _________________________

c.

d. 11

12

1

10

11

3 4

8 7

6

5

1

10

2

9

12

11

3 4

8 7

6

1

10

2

9

12

5

Svar: _________________________

11

3 4

8 7

6

5

1

10

2

9

12

2

9

3 4

8 7

6

5

Svar: _________________________

13

40680655_inl.indb 13

2013-07-09 11:08


8. Hur m책nga timmar har det g책tt? a.

b. 11

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

12

1

11

10

2

8

4

9

7

6

1

11 2

8

4

9

3

5

12

10

3

5

7

6

12

1

10

2

8

4

9

3

5

7

6

5

Svar: _________________________

Svar: _________________________

c.

d. 11

12

1

10

11

3

7

6

11

4

8 7

6

1

11

3

7

6

1 2

9

4

8

5

12

10

2

9

3

5

12

10

2

9

4

8

1

10

2

9

12

3 4

8

5

7

6

5

Svar: _________________________

Svar: _________________________

e.

f. 11

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

5

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

5

Svar: _________________________

12

1

11

10

2

8

4

9

3

7

6

5

12

1

10

2

8

4

9

3

7

6

5

Svar: _________________________

14

40680655_inl.indb 14

2013-07-09 11:08


EXEMPEL

Denna klocka är tio minuter över sju. Börja med timmen. Timvisaren pekade senast på sju.

11

12

1

10

2

9

0 7:

3 4

8 7

6

5

Räkna sen fram minuterna, börja vid 12 på klockan.

0 7:1 0

Klockan är alltså 07.10 på digital tid.

43. Skriv tiden digitalt. a. Vilken heltimme var det senast?

11

12

1

10

b. Vad pekar minutvisaren på?

2

9

3 4

8

c. Då är klockan

:

7

digital tid.

6

5

44. Skriv tiden digitalt. a. Vilken heltimme var det senast?

11

12

1

10

b. Vad pekar minutvisaren på?

2

9

3 4

8

c. Då är klockan

:

digital tid.

7

6

5

32

40680655_inl.indb 32

2013-07-09 11:09


Detta är andra boken av sex i matematikserien MATTERESAN. Serien täcker hela det centrala innehållet i nya kursplanen för grundsärskolans senare del. På webben finns det extramaterial till de tryckta böckerna.

Erika Tengrud

Uppgifterna kan utföras direkt i boken som har omfattande färdighetsträning och mängder av praktiska uppgifter, även för utomhuslektioner. Här finns gott om plats för tankar och uträkningar, reflektion och repetition.

MATTERESAN 2

MATTERESAN är en resa genom matematiken för grundsärskolans senare del, med den nya kursplanen i fokus.

2 Erika Tengrud

Erika Tengrud är Ma/NO-lärare och har arbetat med särskoleelever sedan år 2004.

40680655_oms.indd 1

2013-07-05 13:51

9789140680655  
9789140680655