Page 1

Exce Ex cel– l–så

enkelt en Bo Ekdahl

EXCEL

2010

Excelomsl10.indd 1

2011-01-21 10.31


10Excels1-10.indd 3

2011-01-27 08.45


Innehåll Introduktion

4

Menyfliksområdet

5

Kortkommandon

7

Ordlista

8

Register

57

Uppgifter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Starta och stäng Excel

9

Fönsterhantering

10

Visa/dölja menyflikar och anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

11

Skapa en ny kalkyl och spara

12

Öppna en kalkyl och skriv ut

15

Markera och formatera celler, justera kolumner och rader

17

Fyra räknesätt

19

Prioriteringsordning

20

Autosummering

21

Fyll serie

22

Kopiera/flytta cellinnehåll, infoga/ta bort rader

24

Beräkna medel, högsta och lägsta värde

25

Omräkningskalkyl mellan Celsius- och Fahrenheitgrader

26

Kopiera formler med relativa referenser

28

Kopiera formler med absoluta referenser

30

Hämta format, centrera över kolumner, visning av stödlinjer

32

Linjediagram

35

Cirkeldiagram

38

Sortera

40

Filtrera data

41

Funktion slutvärde

44

Övningar

46

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

10Excels1-10.indd 3

2011-01-27 08.45


Uppgift 4 | Skapa en ny kalkyl och spara 1.

Starta Excel.

2. Klicka i B1, skriv 100 och tryck Enter. 3. Klicka i B2, skriv 200 och tryck Enter. 4. Klicka i B3, skriv 165 och tryck Enter. 5. Klicka i cellen A4 eller använd piltangenterna för att markera cellen. Skriv Summa. 6. Klicka i B4 och skriv in formeln =b1+b2+b3 Obs! formeln börjar med ett = (likhetstecken). 7.

Tryck Enter.

8. I cellen B4 finns nu summan uträknad, 465. 9.

Klicka i cell B1, skriv in talet 50 och tryck Enter.

10. Summan i B4 räknades nu om till 415.

11. Klicka i cellen med formeln. 12. Här visas formeln när cellen är markerad. 13. Prova att mata in andra tal och se att summan förändras.

12

10Excels.indd 12

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

2011-01-17 14.39


14. Klicka på [Arkiv] och <Spara>.

Tips! <Spara> blir <Spara som> första gången du sparar. Därefter använder du bara <Spara som> om du ska byta namn/filformat eller spara kalkylen på annan plats.

Tips! Klicka här om du vill få fram länkar med Hjälp & utbildning.

15. Välj mapp där du vill spara.

16. Skriv in namnet Kalkyl som filnamn här.

17. Klicka på <Spara>.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

10Excels.indd 13

13

2011-01-17 14.39


18. Vill du att man ska kunna öppna kalkylen även med de äldre Excel-programmen ska du klicka här och välja filformat <Excel 97-2003-arbetsbok>.

19. För att stänga kalkylen utan att stänga programmet klickar du på [Arkiv]> <Stäng>.

FÖRKLARING Ett kalkylblad består av ett rutnät, så kallade celler. Varje cell har en adress t.ex. är adressen längst upp till vänster A1. I kalkyluppgiften instruerade du programmet att lägga ihop talen som fanns i cellerna b1, b2 och b3. Ändrade du sedan talen så förändrades också summan. Ändras talen behöver således inte uträkningen göras om utan det sköter programmet automatiskt. Cellen som är markerad visas med svart ram. Den flyttas genom klick i annan cell eller med piltangenter. Det är viktigt att kunna spara, veta var du sparar och kunna öppna det du sparat. För säkerhets skull bör du spara ofta. När du sparar en kalkyl första gången öppnas dialogrutan Spara som, där du anger plats och filnamn. Vill du inte ändra plats eller filnamn klickar du fortsättningsvis på Spara. Dokumentet sparas då om med samma namn och på samma plats, utan att någon dialogruta behöver fyllas i. Spara ofta för att inte bli av med någon information, t.ex. vid strömavbrott.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

14

10Excels.indd 14

2011-01-17 14.40


Uppgift 1 7 | Linjediagram 1. Skriv in uppgifterna i ett nytt kalkylblad. 2. Formatera med: fetstil kantlinje tusentalsavgränsning centrera

3. Markera cellerna B3 till B9.

4. Klicka på <Infoga> <Linje> och på ett linjealternativ.

5. Prova att flytta diagrammet med muspekaren.

6. Justera storleken genom att dra i kanten eller hörnet.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

35 5

10Excels.indd 35

2011-01-17 14.43


7. Markera diagrammet (klicka i det). Klicka på <Design> <Markera data>.

8. Klicka på [Redigera].

9. Markera cellerna A4 till A9.

10. Klicka på [OK]. 11. Klicka på [OK] igen.

12. Klicka på <Layout> <Linjer> <Lodlinjer>.

13. Klicka i diagramrubrikrutan och skriv in texten.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

36

10Excels.indd 36

2011-01-17 14.43


14. Markera diagrammet och klicka på <Infoga> <Textruta>. 15. Klicka här och skriv in texten år.

16. Ändra diagramtyp så här: a. Markera diagrammet b. Klicka på <Infoga> c. Klicka på <Stapel> d. Klicka på en 3D-stapel

17. Spara med namnet Folkmängd.

FÖRKLARING Välj den diagramtyp som bäst illustrerar det du vill visa. I det här fallet passar linje- eller stapeldiagram bäst. Vill du ändra något i diagrammet, till exempel färgen på linjen eller storleken på texten klickar du på linjen eller texten. Sedan kan du använda diagramverktygen <Design> <Layout> och <Format>.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

37

10Excels.indd 37

2011-01-17 14.43


Excel – så enkelt! En enkel bok i hur du använder kalkylprogrammet Excel 2010. Boken är riktad till dig som snabbt vill få en överblick och komma igång med programmet. Språk, layout och struktur i Excel – så enkelt ger dig stöd att enkelt lära dig programmet. Tydligt och klart presenteras de vanligaste och mest grundläggande funktionerna. Excel – så enkelt är en plattform med vägledning och övningar för fortsatt datorarbete i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Bokens författare Bo Ekdahl, arbetar som lärare och har en lång erfarenhet av att skriva enkelt och pedagogiskt om datoranvändning.

ISBN 978-91-40-674326

9

Excelomsl10.indd 2

789140 674326

2011-01-21 10.31

9789140674326  
9789140674326