Page 1

Maria Willebrand

NO

S S A P KOM SO

sv i

V책r natur

Arbetsbok

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 1

10-02-05 11.49.09


Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 2

10-02-05 11.49.09


Innehåll Besök Sverige 4

HEJ! Det här är din egen bok om Sveriges natur.

Olika natur i olika delar 6 Åar och sjöar 7 Fiskar 9 Leva i strömmande vatten 10 El ur forsande vatten 11 Leva i en sjö 12 Vattnet i naturen 14 Hav och kust 16 Kräftdjur 18 Saltvatten och sötvatten 20 Nära stranden 21 Blandningar och lösningar 22 Odlade marker 23 Bondens landskap 24 Blomväxter 25 Blommor och insekter 26 Natur i staden 28 Groddjur 29 Kräldjur 30 Lövskog och park 31 Natt och dag 32 Fjäll 34 Ren och lavar 35 Däggdjur 36 Från skog till fjälltopp 38 Skog 39 Fåglar 40 Barrskog och träd 42 Björn och varg 43 Konsten att klara vintern 44 Fast, flytande och gasform 45 Stannare och flyttare 46 Magneter 46 Vad kommer du ihåg? 47

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 3

10-02-05 11.49.14


n oke ndb Gru s 4 –7

Besök Sverige 1 Dra streck från rätt ord till rätt bild av olika natur i Sverige. Fjäll Hav och kust Åar och sjöar Skog Natur i staden Odlade marker

2 Berätta om naturen där du bor. Hur ser naturen ut? Vad finns det för växter? Vad finns det för djur?

3 Vem gör vad? Skriv rätt namn på personerna som finns

Jag letar djur i storstaden. ___________________________________________________________________________________ Jag kastar lasso.

_________________________________________________________________________________________________

Jag hjälper till att bärga hö.

________________________________________________________________________________

Jag är på jakt efter död mans hand.

____________________________________________________________________

Jag berättar om öringens farliga resa. Jag letar lavskrikor.

4

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 4

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

kring kartan på s 5. De här personerna får du möta igen längre fram i boken.

10-02-05 11.49.41


4 Läs bildtexterna och titta på bilderna på s 6 –7. Kryssa i rutorna om det är rätt eller fel efter varje mening. PÅSTÅENDE

RÄT T

FEL

a ) I Sverige finns det 100 000 sjöar. b) Sverige har hav och kust på en sida av landet. c ) På västra sidan av Sverige är havsvattnet mycket saltare. d ) Landskap med stora jordbruk är skapade av människor. e ) De växter som vi odlar för att få mat har aldrig varit vilda. f ) Fjäll är höga berg. g ) Djur som bor i fjällen på vintern måste klara av kylan. h ) I städer finns det inga vilda djur och växter. i ) I de stora skogarna i Sverige växer det mest lövträd.

Ta re da på 5 Gå ut och hämta två växter vid din skola.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Rita av och måla dina fynd. Försök att ta reda på vad de heter. Titta i en växtbok (flora). Skriv namnen under varje bild.

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 5

5

10-02-05 11.49.46


en

ok ndb Gru s 8 –11

Olika natur i olika delar 1a) Vad beror det på att naturen inte är likadan överallt i Sverige?

b) Varför lever en del djur i barrskogar och andra i lövskogar?

2 Läs faktarutan Vad är en art? på s 8 i boken. Fyll i de ord som fattas i meningarna. Vi människor har delat in allt som lever i ________________________________________________ i olika arter. Varje art har sitt eget _________________________________ .Talgoxen är en ______________________________________ . Smörblomman är en _______________________________ . Människan är en ____________________________________ . En hane och en hona av samma art, till exempel talgoxe, kan _____________________________________

3 Varför förändras naturen hela tiden?

4 Varför är det viktigt att skydda naturen?

6

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

sig med varann och få ______________________________________ .

10-02-05 11.49.50


n oke ndb Gru 12 –17 s

Åar och sjöar 1 Titta på bilden på sidan 16. Vänd på arbetsboken. Rita och måla en öring i rutan. Gör den så lång som möjligt. Mät din öring. Skriv hur lång den är i centimeter. Skriv mer fakta om öringen på de här raderna.

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 7

Min öring

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Förklara vad som menas med att fisken leker.

7

10-02-05 11.49.56


NO

S S A P KOM SO

SVERIGE Vår natur Maria Willebrand

I den här arbetsboken finns uppgifter till grundboken Sverige – Vår natur. Här får du svara på frågor om naturen i Sverige, berätta om naturen där du bor, lösa korsord, skriva brev om en dag vid havet, skriva en artikel i Skriknytt, lavskrikornas egen tidning, och mycket annat. Du kan läsa mer om Sverige i: Sverige – Här bor vi Landskapen i Sverige Kompass – visar vägen genom no och so!

ISBN 978-91-27-41858-5

9

Kompass_Sverige_varnatur_arbbok.indd 48

1 0 0 0 0

789127 418585

10-02-05 11.55.01

9789127418585  

KKOOMMPPAASSSS Vår natur Maria Willebrand NO SO Innehåll HEJ! Det här är din egen bok om Sveriges natur.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you