Page 1

Ă–vningsbok 4A GĂśran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KĂśhler

Dags! är ett läromedel i svenska fĂśr ĂĽrskurs 4–6. FĂśr varje ĂĽrskurs ďŹ nns en SprĂĽklära samt Ă–vningsbok A och B med tillhĂśrande facit. I ĂśvningsbĂśckerna ďŹ nns ett stort antal Ăśvningsuppgifter direkt knutna till sprĂĽkläran. Eleverna kan självständigt och i egen takt arbeta med uppgifterna. Varje kapitel i ĂśvningsbĂśckerna avslutas med repetitionsuppgifter, där eleverna fĂĽr testa sina kunskaper. Till Dags! hĂśr ocksĂĽ tvĂĽ separata temahäften: Tema Läsa som ger en fĂśrdjupad lästräning, och Tema Skriva, som utvecklar elevernas skrivande i olika genrer.

Ă–vningsbok 4A *4#/ 


Övningsbok 4A Göran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof Köhler Teckningar Ida Björs

Innehåll Alfabetet 2 De stora skiljetecknen 7 Egennamn 11 Ng-ljudet 14 Talstreck och kolon 18 Vanliga ord 21 Substantiv 26 Facit 31 Verb 35 Lång eller kort vokal? 40 En eller två konsonanter? 43 Förkortningar 47 Adjektiv 50 Å-ljudet 55 Kors och tvärs 60 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Natur & Kultur

1


Alfabetet Bokstäverna i alfabetet är tecken för ljud i vårt språk. Alfabetet har 29 bokstäver: A BCD EFGH I J K L M NOP QR ST U V W X Y Z Å ÄÖ Nio av bokstäverna är vokaler (tecken för vokalljud): AOUÅ

EI YÄÖ

De övriga är konsonanter (tecken för konsonantljud).

1 Skriv alfabetet med stora bokstäver.

2 Skriv alfabetet med små bokstäver.

3 Vilka bokstäver fattas i detta alfabet? Skriv dem på skrivraden. A B C E F G I K L N O P R S U V W X Y Å Ä Ö

2

C

D

K

G

R

U

I

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

B

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4 Skriv bokstaven före och efter varje bokstav.


5 Lär dig vokalerna utantill. Lär in en grupp i taget och skriv vokalerna några gånger. a o u å e i y ä ö

6 I det här alfabetet fattas vokalerna. Skriv dit dem. BCD

FGH

JKLMN

PQRST

VWX

Z

7 Ringa in alla vokaler i de här namnen. SIXTEN

RU DOLF

JASMINE

UR BAN

8 I de här flicknamnen har alla konsonanter fallit bort. Skriv dit dem. A

a

U

i

e a

a

A

E a

a

a

9 Skriv bokstäverna i alfabetisk ordning. Vilka ord blir det då? 1. lib

bil

5. litf

2. tso

6. kdti

3. jöda

7. hvebo

4. trok

8. rosf

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

ananas

banan

citron

druvor

3


10 Skriv orden i alfabetisk ordning. fiskmås ormvråk kungsfågel bofink stare duvhök

1.

bofink

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

havsörn törnskata

11 I vilken ordning står de här namnen i telefonkatalogen? Se på andra bokstaven. 1. Sivis Söder

2.

Sandberg

3.

Strömberg Seger

Sandberg

4. 5.

12 Här är fem fåglar som alla börjar på st. Ordna dem alfabetiskt. Se på tredje bokstaven.

stork

2.

stenskvätta

3.

strandskata stjärtmes

4. 5.

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

stare

stare

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1.


13 Här är namn ur telefonkatalogen igen! De börjar på Pal. Ordna namnen i bokstavsordning. 1. Palin Paldin Palhammar Palander Palos

Pst! Kolla fjärde bokstaven!

2. 3. 4. 5.

Pröva att du kan

1. Räkna snabbt upp hela alfabetet tyst för dig själv. 2. Skriv alla vokaler.

3. Skriv veckodagarna (måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag) i bokstavsordning.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Extraknäcken

1. Det här är ett hemligt meddelande. Byt ut varje bokstav mot den som kommer två steg efter i alfabetet. Hur lyder meddelandet?

TG

QCQ

NY

HSNGRCP

2. Här är ett hemligt meddelande till. Gör på samma sätt som i uppgift 1.

FHZJN

BGL

IMKNGQ

3. Skriv ett eget hemligt meddelande.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6


Ă–vningsbok 4A GĂśran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KĂśhler

Dags! är ett läromedel i svenska fĂśr ĂĽrskurs 4–6. FĂśr varje ĂĽrskurs ďŹ nns en SprĂĽklära samt Ă–vningsbok A och B med tillhĂśrande facit. I ĂśvningsbĂśckerna ďŹ nns ett stort antal Ăśvningsuppgifter direkt knutna till sprĂĽkläran. Eleverna kan självständigt och i egen takt arbeta med uppgifterna. Varje kapitel i ĂśvningsbĂśckerna avslutas med repetitionsuppgifter, där eleverna fĂĽr testa sina kunskaper. Till Dags! hĂśr ocksĂĽ tvĂĽ separata temahäften: Tema Läsa som ger en fĂśrdjupad lästräning, och Tema Skriva, som utvecklar elevernas skrivande i olika genrer.

Ă–vningsbok 4A *4#/ 

9789127407978  

Övningsbok4A Göran Ejeman Sten Frennberg Per Olof Köhler Teckningar Ida Björs Innehåll Natur & Kultur 1 Kopiering av det ta engångsmater...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you