Page 1

UR INNEHÅLLET Att driva enskild firma •

Björn Lundén

Jämförelse med andra företagsformer • Firma • Enkelt bolag • Bokföring • Egna uttag • Lager • F-skatt • Inventarier • Lokal i egen bostad • Kvittning mot tjänst • Bilen • Intäkter • Inkomstskatt • Avdrag • Skattekonto • Skattedeklaration • Aktiv och passiv verksamhet • Räntefördelning • Periodiseringsfond• E xpansionsfond • Anställda • Socialavgifter • Sjukpenning • Moms • Deklarationshandledning

BJÖRN LUNDÉN

ENSKILD

FIRMA

ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik för företag och företagare. Han har tidigare arbetat som redovisningskonsult i många år.

SKATT DEKLARATION EKONOMI JURIDIK

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

20:e upplagan

FÖRFATTAREN Björn Lundén har skrivit

www.blinfo.se

Enskild firma

ENSKILD FIRMA är en utförlig handbok där du hittar allt du undrar över som egen företagare när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel.


Enskild Firma skatt deklaration ekonomi juridik av BjĂśrn LundĂŠn

20:e upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken. Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 E-post: info@blinfo.se. Hemsida: www.blinfo.se. Copyright författaren och Björn Lundén Information AB 2012. Omslag och sättning av Jennie Wik, Björn Lundén Information AB. Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Brödtexten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga av boken är tryckt i 3 100 exemplar hos Elanders i Mölnlycke. Sammanlagt har tidigare upplagor av boken tryckts i 106 000 exemplar. Bokens inlaga är tryckt på MunkenPrint 90g, FSC-papper och omslaget är tryckt på Invercote G 240g. Tjugonde upplagan, januari 2012. ISBN 978-91-7027-755-9


Innehåll Om boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Företagsformer, registrering, mm Vad är en enskild firma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Jämförelse med andra företagsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Enkelt bolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Starta enskild firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Sjuk- och föräldrapenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Skatt och redovisning Redovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Egenavgifter och löneskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 F-skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Momsdeklaration och arbetsgivardeklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Skattekontot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Egna uttag och förmåner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Avdrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Pensionssparavdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Resor och traktamenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Lager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Inkomstskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Kvittning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Utlandsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Räntefördelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Periodiseringsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Expansionsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Inkomstuppdelning i familjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Anställda Anlita eller anställa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216


Deklaration och skatteplanering Inkomstdeklarationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Förenklat årsbokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Blankett NE – förenklat årsbokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Blankett NE – vanligt årsbokslut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Blankett 2196 – Räntefördelning och expansionsfond . . . . . . . . . .275 INK1 –Inkomstdeklaration 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 Skatteplanering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Ackumulerad inkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 Avveckling Avveckling av företaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 Sökordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303


Om boken Målgrupp Den här boken är skriven för dig som har eller funderar på att starta en enskild firma och vill lära dig hur den fungerar för att själv kunna sköta administrationen, eller för att kunna föra ett vettigt samtal med den som hjälper dig med dina papper. Jag tror också att boken kan vara en bra handledning på redovisnings- och revisionsbyråer. Nytt i denna upplaga Denna upplaga av boken är uppdaterad med: • • • • • • • • • •

Deklarationshandledning för taxeringen 2012. Aktuella sifferuppgifter. Nya bestämmelser om karensdagar. Aktuella skatteregler, bland annat om kvittning. Ändringarna i bokföringslagen som trädde i kraft 1 januari 2011. Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft 1 januari 2012. F-skattsedeln är borttagen och ersatt av godkännande för F-skatt. Nya bestämmelser om momsredovisningen. Ett antal nya rättsfall. Nyheter som är på gång under 2012.

Taxeringsår och inkomstår försvinner Termerna taxeringsår och inkomstår används inte i skatteförfarandelagen. I lagtexten används istället enbart termen beskattningsår. *den här upplagan av boken har jag dock fortfarande använt begreppet inkomstår, eftersom det tydligare visar vilket år det är fråga om. Hösta förvaltningsdomstolen Regeringsrätten (RR) har ersatts av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). I äldre rättsfall har jag inte ändrat terminologin utan låtit Regeringsrätten vara kvar. Deklarationshandledning I slutet av boken finns en utförlig deklarationshandledning som behandlar blanketten NE. Även om du inte tänker göra din deklara7


Om boken tion själv, tycker jag att du ska läsa texten, eftersom den innehåller mycket matnyttigt. I boken utgår jag från att du gör förenklat årsbokslut samt att du använder kontantmetoden i redovisningen och bokslutsmetoden när det gäller momsen. Så gör de allra flesta enskilda näringsidkare som gör sin deklaration själv. Begrepp Begreppen enskild firma och enskild näringsverksamhet är synonymer, dvs de betyder samma sak och jag använder begreppen omväxlande i texten. Med enskild näringsidkare menas den som driver den enskilda näringsverksamheten. Hyreshus, lantbruk, hästar och kultur De speciella bestämmelserna för hyreshus behandlas inte i den här boken, och inte heller skogs- och jordbruk. Om du är intresserad av lantbruk eller hyreshus rekommenderas våra böcker LANTBRUKAR BOKEN och FASTIGHETBESKATTNING. För konstnärer, författare och andra kulturarbetare finns en specialversion av denna bok: KULTURARBETAR BOKEN. För hästfolk finns boken HÄSTVERKSAMHET. Bokens webbplats – uppdateringar och dokument På bokens webbplats finns ändringar och kompletteringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under längre tid. Du hittar även relevanta lagtexter som inkomstskattelagen mfl. • • • •

Gå till www.blinfo.se Välj Gratistjänster Välj BL BokPlus Välj boktiteln Enskild firma.

Faktabank I Faktabanken på www.blinfo.se finns uppgifter om statslåneränta, basbelopp, traktamente, milavdrag mm. Välj Gratistjänster i menyn. Tack Jag vill passa på att tacka alla läsare som har hört av sig med tips och idéer till förbättringar. Du får gärna höra av dig du också. Tack också till alla kursdeltagare som jag har mött under årens lopp. Näsviken i januari 2012 Björn Lundén

8


Vad är en enskild firma? I det här kapitlet får du grundläggande fakta om enskild firma. I nästa kapitel kan du läsa om de viktigaste skillnaderna mellan enskild firma och övriga företagsformer.

Först några begrepp I boken används omväxlande begreppen enskild firma och enskild näringsverksamhet. Formellt är det mest korrekt att skriva enskild näringsverksamhet men i vardagligt tal är enskild firma den vanligaste benämningen på denna företagsform. Med firma menas egentligen det registrerade namnet på en näringsverksamhet men i dag används beteckningen lika ofta i betydelsen företag. Läs mer om firma och firmaregistrering i kapitlet Starta enskild firma. Personen som driver en enskild firma kallas enskild näringsidkare. 550 000 näringsidkare, de flesta med jobb vid sidan av Enskild näringsverksamhet är den överlägset vanligaste formen för att driva företag i Sverige, även om andelen aktiebolag ökat i och med det sänkta aktiekapitalkravet och slopad revisionsplikt. I dag finns omkring 550 000 aktiva enskilda firmor i landet. Mellan 60 och 70 procent av dem som deklarerar för enskild näringsverksamhet har arbetsinkomster vid sidan av näringsverksamheten. Många tar ut pension, vilket är förmånligt.

Fysisk person = obegränsat personligt ansvar En enskild firma är en fysisk person – ett skatterättsligt begrepp som står för människa, privatperson och som bland annat innebär att du som enskild näringsidkare är obegränsat ansvarig för verksamhetens skulder. Det finns alltså ingen skiljelinje mellan din och firmans ekonomi.

!

Vid avtal med en enskild firma är det inte företaget som är bundet av avtalet, utan näringsidkaren personligen.

9


Vad är en enskild firma? En enskild näringsverksamhet ägs med andra ord av dig som privatperson. Du kan skattemässigt driva verksamheten tillsammans med din make eller (om ni har barn gemensamt) sambo, men inte med någon annan. Läs om hur inkomsten från en gemensam verksamhet delas upp i kapitlet Inkomstuppdelning i familjen. Registrering En enskild firma kan registreras hos Bolagsverket. Vid registreringen ska man välja ett namn på näringsverksamheten. Det är det som är firman. Firman är namnskyddad i det län där företaget är registrerat. En oregistrerad firma kan få ett visst namnskydd genom inarbetning men detta är inte lika starkt som ett registreringsskydd. Läs mer om firmaregistrering och namnskydd i kapitlet Starta enskild firma. Måste ha ordnad bokföring En enskild näringsidkare är bokföringsskyldig. Alla enskilda firmor ska upprätta årsbokslut. De enskilda firmor som har en omsättning på högst 3 milj kr får upprätta ett förenklat årsbokslut. Enskilda firmor med högre omsättning måste upprätta ett fulltständigt årsbokslut och väldigt stora enskilda firmor (ovanligt) måste upprätta årsredovisning. Verksamheten ska redovisas per kalenderår. Läs mer om bokföring och årsbokslut i kapitlet Redovisning. Deklaration En enskild firma är inte något eget skattesubjekt och lämnar därför inte någon egen deklaration. Det är istället ägaren som redovisar verksamhetens resultat i en näringsbilaga (blankett NE) till inkomstdeklarationen. Läs om deklarationen i bokens deklarationshandledning som inleds med kapitlet Inkomstdeklarationen. Skatt Överskott (nettointäkten) från verksamheten beskattas som inkomst av näringsverksamhet med kommunal och (eventuell) statlig inkomstskatt. På överskottet från verksamheten betalar du egenavgifter om du är aktiv eller särskild löneskatt om du är passiv näringsidkare. Läs om beskattning i kapitlen Inkomstskatt samt Egenavgifter och löneskatt.

10


Vad är en enskild firma? Prissättning I och med att en enskild näringsidkare själv måste betala sina socialavgifter, tjäna in sin semester och avsätta tid för administration, måste ersättningen per timme eller månad vara högre än för en som är anställd, där arbetsgivaren står för allt. Enkel kalkyl Här är ett enkelt exempel som visar hur mycket du måste debitera per timme för tjänster om du vill ha en viss månadslön så som för en anställd. Stina räknar med att hon kan få ihop 1 000 timmar i fakturerad tid under ett år. Resterande 800 timmar går åt till telefonsamtal, bokföring, försäljning, städning, marknadsföring, inköp, planering mm. Hennes effektivitetskvot blir 1 000/1 800 = 0,56. Stina vill kunna ta ut 18 000 kr i månaden före inkomstskatt. Hon dividerar med 167 och får fram en timlön på 108 kr/tim. Hon multiplicerar med procentsatesen för socialavgifter och semester samt dividerar med effektivitetskvoten och får fram 108 x 1,2897 x 1,12/0,56 = 279 kr. Detta är den timpeng hon måste räkna med för den effektiva tiden. Stina vet att hennes totala övriga kostnader är 72 000 kr. Hon dividerar med de effektiva arbetstimmarna och får fram att övriga kostnader för en fakturerad timme är 72 000/1000 = 72 kr. För att få verksamheten att gå runt och ha motsvarande 18 000 kr i månaden måste hon fakturera 279 + 72 = 351 kr/tim.

11


Jämförelse med andra företagsformer I det här kapitlet tittar vi översiktligt på de viktigaste skillnaderna mellan enskild firma och övriga företagsformer.

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening De vanligaste företagsformerna i Sverige vid sidan av enskild firma är • aktiebolag • handelsbolag (och kommanditbolag) • ekonomisk förening (kooperativ). Dessutom förekommer så kallade enkla bolag, men det är ingen egentlig företagsform utan en samarbetsform som ibland används av enskilda näringsidkare. Läs om detta i kapitlet Enkelt bolag. Man kan också bedriva näringsverksamhet i en stiftelse eller i en ideell förening. Tidigare fanns det vissa skattemässiga fördelar med att driva vissa verksamheter som hobby, men numera är det ur alla synvinklar bättre att driva verksamheten som enskild firma, varför jag inte går in på hobbyverksamhet. Enpundsbolag Jag har bortsett från brittiska så kallade enpundsbolag, som ibland marknadsförs för svenskar som vill ha ett aktiebolag, men komma billigt undan. Dessa bolag har så stora nackdelar, främst besvärlig och dyrbar administration, att de bör undvikas. Juridisk person Till skillnad från enskild firma är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar juridiska personer. Det betyder att själva företaget kan ingå och bli bundet av avtal. Företaget kan, precis som en människa, äga egendom (både fastigheter och annat), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda.

12


Jämförelse med andra företagsformer Ägaren till en juridisk person, främst aktiebolagsägare, är alltså bättre skyddad mot borgenärer (fordringsägare) än en enskild näringsidkare är. Läs mer om personligt ansvar nedan. Eget skattesubjekt Ett aktiebolag är liksom en ekonomisk förening ett eget skattesubjekt. Det innebär att det är företaget som deklarerar och skattar för verksamheten, inte ägaren som fallet är i enskild näringsverksamhet. Ett handelsbolag är inte något skattesubjekt helt och hållet, trots att det är en juridisk person. Det är detta som gör det ganska rörigt med handelsbolag. Handelsbolaget lämnar en egen inkomstdeklaration (INK4), men det är delägarna som beskattas för resultatet från handelsbolaget. Varje delägare redovisar sin andel av resultatet (vinsten eller förlusten) på en bilaga (N3A eller N3B) till sin egen privata inkomstdeklaration. Ur skattesynpunkt är företagsformerna nästan jämställda. Systemet med räntefördelning och expansionsfond gör att vinsten som stannar kvar i enskild firma och handelsbolag beskattas med samma låga skatt som i aktiebolag. Tack vare de generösa skatteregler som sedan några år gäller för utdelning från aktiebolag är dock denna företagsform särskilt gynnsam ur ägarsynpunkt. Även i de allra minsta bolagen får varje år ett schablonbelopp för utdelning beräknas (127 750 kr för 2011) som beskattas med endast 20% kapitalskatt. Personligt ansvar i övriga företagsformer Som enskild näringsidkare är du själv helt och hållet ansvarig för verksamhetens skulder. I aktiebolag har ägaren eller ägarna formellt inget personligt ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa lägen, t ex vid obetalda skatter, kan det dock bli fråga om ett personligt ansvar. Ett handelsbolag är visserligen en juridisk person, men ett av kännetecknen för handelsbolag är att bolagsmännen (delägarna) har solidariskt och personligt ansvar för bolagets skulder. En fordringsägare kan kräva vilken som helst av bolagsmännen på hela skuldbeloppet. Sedan är det upp till den krävde att i sin tur kräva sina (före detta) kompanjoner på deras del av skulden. Detta kallas regressrätt. Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där endast minst en av delägarna – komplementären – är obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser. De övriga – kommanditdelägarna – ansvarar enbart för sina insatser (registrerade ansvarsbelopp).

13


Jämförelse med andra företagsformer I vissa fall låter man ett aktiebolag vara komplementär i kommanditbolaget och därmed finns det ingen människa som är obegränsat ansvarig för skulderna. Insatskapital Det är endast i aktiebolag som det krävs ett insatskapital. I ett privat aktiebolag krävs att du har ett registrerat aktiekapital på minst 50 000 kr. I ett publikt bolag är det lägsta aktiekapitalet 500 000 kr. Stora risker = aktiebolag Om företaget sysslar med ekonomiskt riskabla projekt är aktiebolagsformen att föredra, på grund av det begränsade personliga ansvaret i aktiebolag. Visserligen klarar du dig oftast inte helt utan ansvar vid en konkurs (bankerna brukar kräva personlig borgen), men du är i alla fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet. Förluster i början = enskild näringsverksamhet Räknar du med förluster de första åren, ska du inte välja aktiebolag. Så snart de sammanlagda förlusterna är större än halva det registrerade aktiekapitalet har du 8 månader på dig att återställa det egna kapitalet. Annars måste du likvidera bolaget för att slippa personligt betalningsansvar. I en sådan situation är handelsbolag eller enskild näringsverksamhet bättre. Du får dessutom kvitta underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Detta gäller delägare i handelsbolag (begränsning för kommanditdelägare och andra delägare med begränsat ansvar) och enskilda näringsidkare. Om du vill får du i stället rulla underskottet framåt för att kvitta det mot framtida överskott i näringsverksamheten. Det finns ingen begränsning för hur lång tid du kan rulla underskottet framför dig, man talar om evig rullning. Läs mer om det här i kapitlet Kvittning längre fram i boken. Inflytandet I enskild näringsverksamhet har du som ägare det fulla inflytandet över verksamheten. I ett handelsbolag bestämmer delägarna tillsammans över bolagets tillgångar och skulder. I ett aktiebolag har aktieägarna ekonomiskt ägande motsvarande inköpta aktier. Men även inflytandet är kopplat till aktieinnehavet. Den som har många aktier har mer att säga till om, och den som har tillräckligt många kan bestämma allt i bolaget. 14


Jämförelse med andra företagsformer I en ekonomisk förening gäller principen en medlem – en röst. Nya medlemmar har lika mycket att säga till om som gamla medlemmar. Sjukförmånerna mindre fördelaktiga i aktiebolag Har du enskild firma väljer du hur många karensdagar du vill ha i sjukförsäkringen och betalar egenavgifter därefter. Du kan välja mellan 7, 14, 30, 60 och 90 karensdagar. Efter karenstiden får du sjukpenning från Försäkringskassan. Ett eventuellt bilförmånsvärde ingår i underlaget för sjukpenning. Om du har ett aktiebolag får du ingen ersättning från Försäkringskassan de första 14 dagarna av sjukperioden (den så kallade sjuklöneperioden). Värdet av bilförmån är inte sjukpenninggrundande. Ovanstående innebär att sjukförmånerna normalt är fördelaktigare om du har enskild firma jämfört med aktiebolag. Enligt ett regeringsförslag ska alla företagare, oavsett företagsform, ha rätt till samma socialförsäkringsförmåner. Läs mer i kapitlet Sjuk- och föräldrapenning. Endast kalenderår som räkenskapsår i enskild firma Den som har enskild firma eller handelsbolag måste redovisa verksamheten per kalenderår, dvs 1 januari–31 december. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får ha brutet räkenskapsår. Det ska omfatta tolv månader och får börja och sluta i vilken kalendermånad som helst, vilket ger en viss skattekredit samtidigt som du har längre tid på dig att göra inkomstdeklarationen. Tyngre administration i aktiebolag Bestämmelserna för aktiebolag är krångliga. Om du driver bolaget själv, dvs du är enda aktieägare, sitter ensam i styrelsen och själv är anställd framstår det närmast som löjligt att ha bolagsstämma och styrelsemöten som ska protokollföras. Men så måste det göras, annars uppfylls inte kraven i aktiebolagslagen. Krav på bokslut och årsredovisning Alla aktiebolag samt de handelsbolag som har minst en juridisk person som delägare, måste för varje räkenskapsår upprätta en offentlig årsredovisning. Handelsbolag med enbart människor som delägare samt enskilda firmor måste upprätta ett årsbokslut (får upprätta ett förenklat årsbokslut om nettoomsättningen är högst 3 miljoner kr). Större enskilda firmor och handelsbolag med enbart människor som delägare måste upprätta årsredovisning om de uppfyller kraven på att räknas som större företag. 15


Jämförelse med andra företagsformer Större företag (så kallade 50-40-80-företag) är företag som uppfyller minst två av följande kriterier: • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 50. • Värdet av företagets tillgångar enligt balansräkningarna har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 40 milj kr. • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 80 milj kr. Övriga företag räknas som mindre företag. Det torde vara ytterst få enskilda firmor som är så stora att de räknas som större företag. Aktiebolag måste årligen upprätta årsredovisning oavsett omsättning, tillgångsvärde och antal anställda. Krav på revision I enskild näringsverksamhet och handelsbolag med enbart människor som delägare behövs ingen revisor som granskar räkenskaperna och förvaltningen, såvida inte företaget är klassat som ett större företag. Sedan 2010 är det för de allra flesta aktiebolag frivilligt att ha revisor. Privata aktiebolag som uppfyller minst två av följande kriterier måste dock ha en kvalificerad revisor: • fler än 3 anställda (i medeltal) • mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning. • mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning Mindre ekonomiska föreningar behöver varken ha godkänd eller auktoriserad revisor, utan det räcker med någon som har tillräckliga ekonomiska kunskaper för att kunna göra revisionen på ett korrekt sätt. Större ekonomiska föreningar måste ha en kvalificerad revisor. Låneförbud i aktiebolag Ägaren får aldrig låna pengar från sitt eget aktiebolag. Något motsvarande låneförbud finns inte i någon av de andra företagsformerna. I praktiken kan du dock inte heller ta lån från din enskilda firma, eftersom du ju inte kan låna av dig själv. Eventuella ”lån” räknas som egna uttag. Sådana uttag från enskild firma eller handelsbolag påverkar underlaget för räntefördelning och takbeloppet för expansionsfond. Läs mer i kapitlen Räntefördelning respektive Expansionsfond.

16


Jämförelse med andra företagsformer

!

Du kan läsa mer om aktiebolag i vår bok AKTIEBOLAG, mer om ekonomiska föreningar i vår bok EKONOMISKA FÖRENINGAR och mer om handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag i vår bok HANDELSBOLAG.

17


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET EKONOMISK UPPSLAGSBOK EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER

KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR SAMBOBOKEN ROT & RUT SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


UR INNEHÅLLET Att driva enskild firma •

Björn Lundén

Jämförelse med andra företagsformer • Firma • Enkelt bolag • Bokföring • Egna uttag • Lager • F-skatt • Inventarier • Lokal i egen bostad • Kvittning mot tjänst • Bilen • Intäkter • Inkomstskatt • Avdrag • Skattekonto • Skattedeklaration • Aktiv och passiv verksamhet • Räntefördelning • Periodiseringsfond• E xpansionsfond • Anställda • Socialavgifter • Sjukpenning • Moms • Deklarationshandledning

BJÖRN LUNDÉN

ENSKILD

FIRMA

ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik för företag och företagare. Han har tidigare arbetat som redovisningskonsult i många år.

SKATT DEKLARATION EKONOMI JURIDIK

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

20:e upplagan

FÖRFATTAREN Björn Lundén har skrivit

www.blinfo.se

Enskild firma

ENSKILD FIRMA är en utförlig handbok där du hittar allt du undrar över som egen företagare när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel.

9789170277559  

ENSKILD SKATT DEKLARATION EKONOMI JURIDIK BJÖRN LUNDÉN 20:e upplagan skatt deklaration ekonomi juridik Björn Lundén av 20:e upplagan Innehål...