Page 1

Glad Svenska 1-3 Glad Svenska är avsedd för grundskolans år 1–3 och består för år 1 av Språklära med övningar och Facit samt för år 2 och 3 av Språklära, Övningsbok och Facit. Glad Svenska 1 är en första läro- och övningsbok i svenska, som kan användas på vårterminen eller när

Glad Svenska 1

den första läsinlärningen är avklarad. Övningarna är rikt varierade med betoning på övningar i språklära, skriv- och lästräning.

Språklära med övningar

Falkenlands svenska finns för hela grundskolan.

ISBN 978-91-27-73255-1

9 789127 732551

3


Innehåll Vänner 4

Alfabetet  Annas hund  Vilka är djuren?  Vokaler 

Nu är det vinter 36

Skriv färdigt berättelsen  Clownen Beppo  Pratbubblor 

Djur 41 Kalles rum 12

Konsonanter  Vi skriver meningar  Bokstavs-ordning  Vad gör barnen? 

Sagor 22

Berätta en saga  En eller ett  Hitta på rim  Hund – hundar  Bokstäver och rim 

Årstiderna 28

Lek och låtsas  Mig – dig – sig  Visa och berätta  Läsa ramsor  Stor och liten 

Sammansatta ord  Korsord med djur 

Vår 44

Rita från a till ö  Vad gör katten?  Kalle bakar bullar  Färger och bokstäver  Brev 

Bläckfisken har åtta armar 54 Ord ur ord  Finn fem fel  Frågor och svar 

Sommar 60

Kall och varm  Hur låter rösten?  Hemliga ord 

3


Vänner

Malin är åtta år. Hon bor i Skara. Malin har en bror som heter Erik. Hennes bästa vän är Anna. De går i samma klass. Malin har ett marsvin. Det heter Murre. 4


Skriv svar Vad heter Malins bästa vän? Vad heter Malins bror? Var bor Malin?

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad heter hennes marsvin?

__________________________________________________________________________________________________________________

Namn Alla namn börjar med stor bokstav. Har du skrivit namnen så, här ovanför? Skriv ditt eget namn.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Skriv förnamnet på några av dina vänner. __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5


Alfabetet

Vad heter barnen? Barnens namn st책r i bokstavs-ordning. Skriv stor bokstav.

A nna

__________

__________

__________

6

ertil ecilia

__________

__________

__________

avid lin atima

__________

__________

__________

ustav elena da


__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

onas arin otta ats ils la irjo

Q vintus

__________

__________

__________

__________

__________

__________

obin imon ove lrika

__________

lva

Z aid

__________

__________

__________

__________

sa rna rjan

iktor

X erxes

__________

7


Glad Svenska 1-3 Glad Svenska är avsedd för grundskolans år 1–3 och består för år 1 av Språklära med övningar och Facit samt för år 2 och 3 av Språklära, Övningsbok och Facit. Glad Svenska 1 är en första läro- och övningsbok i svenska, som kan användas på vårterminen eller när

Glad Svenska 1

den första läsinlärningen är avklarad. Övningarna är rikt varierade med betoning på övningar i språklära, skriv- och lästräning.

Språklära med övningar

Falkenlands svenska finns för hela grundskolan.

ISBN 978-91-27-73255-1

9 789127 732551

3

9789127732551  

Språklära med övningar 3 Kalles rum 12 Konsonanter  Vi skriver meningar  Bokstavs-ordning  Vad gör barnen?  Djur 41 Berätta en saga...