Page 1

MATEMATIK 3B

Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr 11. Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor utvecklas.

3B

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. PRIMA Matematik för skolår 3 består av två grundböcker, en extrabok och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-40-673466

Åsa Brorsson

67346-6_oms.indd 1

11-01-31 13.11.33


67346-6.indd 2

11-02-07 13.45.31


Innehåll Kapitel 6 • • • • • • • • • •

Mål Mattelabbet: Tal och tallinjen Tallinjer Skriva och storleksordna höga tal Strategier vid huvudräkning, addition och subtraktion Addition och subtraktion med uppställning Problemlösning, planera och välja lösningsmetod Blandad träning Diagnos Repetition/Utmaning

Kapitel 7 • • • • • • • • • •

67346-6.indd 2

s. 4

s. 34

Mål Mattelabbet: Tal i bråkform Tal i bråkform Matematikens historia, äldre måttenheter Datum Multiplikation och division i ett utvidgat talområde Välja räknesätt Blandad träning Diagnos Repetition/Utmaning

Kapitel 8 • • • • • • • • •

s. 60

Mål Mattelabbet: Multiplikation och division Multiplikation och division med 7, 8 och 9 Strategier vid huvudräkning, multiplikation och division Talmönster Problemlösning, formulera en frågeställning, redovisa Blandad träning Diagnos Repetition/Utmaning

Kapitel 9

s. 88

• • • • •

Mål Mattelabbet: Tredimensionella figurer Tredimensionella figurer Begrepp inom geometri Redovisa uppställning och problemlösning i räknehäfte • Blandad träning • Diagnos • Repetition/Utmaning

Kapitel 10 • • • • • • •

s. 116

Mål Mattelabbet: Algebra Algebra Temperatur Blandad träning Diagnos Repetition/Utmaning

11-02-07 13.45.31


6

Pollys resa till mormor i Lappland

4

67346-6.indd 4

11-02-07 13.45.37


REPETITION

Skriv additionen som uppställning. Räkna ut summan eller differensen. hundratal tiotal ental

hundratal tiotal ental

567 -304

+

+ 842

234+12+33= ;

-328

456+32+45= ;

UTMANING

Skylten visar avståndet fågelvägen. Räkna på ett löst papper ut hur stor skillnad det är mellan bilvägen och fågelvägen. Fyll i tabellen. Ort

Avstånd från Avstånd från Storuman Storuman bilvägen fågelvägen

Umeå

230 km

Kiruna

518 km

Treriksröset

716 km

Stockholm

769 km

Ystad

1319 km

32

67346-6.indd 32

Skillnaden mellan bil- och fågelvägen

197 km

Addition och subtraktion med uppställning.

11-02-07 13.46.26


MATEMATIK 3B

Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr 11. Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor utvecklas.

3B

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. PRIMA Matematik för skolår 3 består av två grundböcker, en extrabok och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-40-673466

Åsa Brorsson

67346-6_oms.indd 1

11-01-31 13.11.33

9789140673466  

3B Åsa Brorsson Kapitel 10 s. 116 Kapitel 6 s. 4 • Mål • Mattelabbet: Tredimensionella figurer • Tredimensionella figurer • Begrepp inom geo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you