Page 1

Nya Matematikboken

Nya Matematikboken 1 LÄXBOK

LÄXBOK

Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Nya Matematikboken 1–3 är avsedda för årskurserna 1–3.

A B

Till Nya Matematikboken 1 hör följande böcker: • • • • •

Grundbok 1A Grundbok 1B Läxbok 1A–B Lärarbok 1A Lärarbok 1B

Best.nr 47-10286-0 Tryck.nr 47-10286-0

Andersson Johansson

OMSL NyMa Lax1AB.indd 1

2013-05-08 10.23


ISBN 978-91-47-10286-0 ©2013 Karin Andersson, Eivor Johansson och Liber AB Redaktör: Johanna Stjernlöf Formgivare: Ulrika Enforsen Tecknare: Sonja Härdin Omslag: Sara Ånestrand Produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej, helt eller delvis, kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

2


Innehåll 1A

1B

Läxa 1

5

Läxa 17

38

Läxa 2

8

Läxa 18

40

Läxa 3

10

Läxa 19

42

Läxa 4

12

Läxa 20

44

Läxa 5

14

Läxa 21

46

Läxa 6

16

Läxa 22

48

Läxa 7

18

Läxa 23

50

Läxa 8

20

Läxa 24

52

Läxa 9

22

Läxa 25

54

Läxa 10

24

Läxa 26

56

Läxa 11

26

Läxa 27

58

Läxa 12

28

Läxa 28

60

Läxa 13

30

Läxa 29

62

Läxa 14

32

Läxa 15

34

Läxa 16

36

3


Till hemmet! Läxbok 1A–B följer innehållet i Nya Matematikboken 1A och 1B. Arbetet med Läxboken ger därför dig som hjälper barnet en god inblick i skolarbetet. Symbolen betyder att barnet behöver någon att arbeta tillsammans med. Barnet kan behöva hjälp med att läsa instruktioner, spela spel, formulera räknehändelser eller träna talkamrater. Gör läxarbetet till en lustbetonad och rolig stund. Fråga ofta hur barnet tänker och låt barnet förklara begrepp och uttryck. Då har du möjlighet att upptäcka om barnet förstår. Tala med läraren om ni behöver stöd och hjälp med läxarbetet. Då kan man förebygga att svårigheter uppstår i framtiden. Använd gärna knappar, klossar, gem eller annat plockmaterial när barnet ska lösa problem i början. Målet är att barnet så småningom ska se och förstå helheter, strukturer och samband utan att behöva ramsräkna, eller räkna på fingrarna. Talkamrater kallar vi de olika talkombinationer som tillsammans är ett annat tal. Talkamraterna till talet 6 är: 0+6, 6+0, 1+5, 5+1, 2+4, 4+2, 3+3 Det är viktigt att barnet får hjälp att automatisera alla talkamrater och att öva dessa kontinuerligt.

I slutet av varje läxa ringar läraren in den dag när läxan ska tas med tillbaka till skolan. Lycka till! Författarna

4

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Barnet får redan i ett tidigt skede öva sambandet mellan addition och subtraktion. Barnet tränar också upp sitt matematiska kunnande när ni spelar kort eller spel tillsammans! Att kunna är viktigt för självförtroendet!


Läxa

1

Jag heter __________________________________________. Jag är Mitt

år. -nummer är

.

Så här skriver vi siffror.

012 3 4 567 8 9 1

1

2

2

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Hur långt kan du räkna? _____________________________ Vilket är det största talet du kan? Skriv talet och läs talet för någon. _____________________

Leta efter siffror och tal som finns hemma. Låt barnet rita på ett papper och ta med till skolan.

5


Ettan är så smal och nätt och att räkna med så lätt.

1 1

1 Ett och ett blir alltid två och en tvåa skrives så.

2 6

2

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

2

Leta par, t. ex. sockor, vantar och skor. Vad finns det två av på kroppen?


Måla de som hör ihop i samma färg.

Rita par.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Tävla två och två. Slå två tärningar 10 gånger. Skriv ett X varje gång du får ett par. Hur många par fick du?

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

7


+Läxa

2

1

2

+ -

+ -

Vad händer? Berätta. Skriv plus eller minus i rutan.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

8


Hur många troll är det från början? Hur många troll hoppar i väg? Hur många troll sitter kvar?

__ – __ = __

__ – __ = __

__ – __ = __

__ – __ = __

Gör en egen räknehändelse.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Hitta på och berätta räknesagor/räknehändelser tillsammans med ditt barn. Du kan använda ord som hittar, vinner, får, kommer eller ord som tappar, ger bort, vissnar, äter upp.

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

9


Nya Matematikboken

Nya Matematikboken 1 LÄXBOK

LÄXBOK

Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Nya Matematikboken 1–3 är avsedda för årskurserna 1–3.

A B

Till Nya Matematikboken 1 hör följande böcker: • • • • •

Grundbok 1A Grundbok 1B Läxbok 1A–B Lärarbok 1A Lärarbok 1B

Best.nr 47-10286-0 Tryck.nr 47-10286-0

Andersson Johansson

OMSL NyMa Lax1AB.indd 1

2013-05-08 10.23

9789147102860