9789140687937

Page 1

SKURS Ă…R

2

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson


Förord

Hej! Vi har kallat denna bok för Fånga förmågan. Den är skriven till alla elever som är experter på att lära sig nya saker. Du är en sådan expert! Att fånga en förmåga betyder att du lär dig något nytt. Du blir helt enkelt duktigare än du var tidigare. I boken finns bilder på barn som försöker fånga saker eller förmågor i håvar. Det ska du också göra, fast inte med hjälp av en håv, utan med hjälp av din fantasi och dina tankar. När du har arbetat med hela boken har dina förmågor att samtala, berätta, skriva, lyssna, läsa och att vara källkritisk blivit bättre. Det är vad ämnet svenska handlar om. När du jobbar med Fånga förmågan kommer du märka att alla kapitel är skrivna ungefär likadant. Först finns mål för vad du ska lära dig. Sedan kommer några övningar där du får träna på förmågan på ett fantasifullt sätt. Därefter kommer en modell som du kan använda om och om igen. Till sist kommer sidor där du själv kan se vad du har lärt dig. Lycka till med att Fånga förmågan! Med vänliga hälsningar Ulf och Mirja (lärare och läromedelsförfattare)


Innehåll

Samtala och presentera Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? ���������������������������������������������� 4 - 5 Samtalsövningar �������������������������������������6 - 7 Muntlig presentation �����������������������������8 - 9 Modell för samtal ������������������������������������ 10 Matris för självskattning �������������������������� 11 Modell för presentera ����������������������������� 12 Matris för självskattning �������������������������� 13 Skriva berättande text Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? �������������������������������������������14 - 15 Bygg upp en berättelse ���������������������16 - 19 Modell för att skriva berättande text ���������������������������������������� 20 Matris för självskattning ���������������������22 - 23 Läsa skönlitteratur Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? �������������������������������������������24 - 25 Lässtrategier ���������������������������������������26 - 31 Modell för att läsa skönlitteratur ������32 - 34 Matris för självskattning �������������������������� 35 Informationssökning och källkritik Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? �������������������������������������������36 - 37 Hitta rätt källa ������������������������������������38 - 39 Vem är avsändaren? ���������������������������40 - 41 Modell för källkritik ���������������������������42 - 43 Söktips på nätet ��������������������������������������� 44 Matris för självskattning �������������������������� 45

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läsa faktatext Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? �������������������������������������������46 - 47 Lässtrategier ���������������������������������������48 - 51 Modell för att läsa faktatext ���������������52 - 54 Matris för självskattning �������������������������� 55 Skriva olika slags texter Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? �������������������������������������������56 - 57 Beskrivande text ���������������������������������58 - 59 Förklarande text ���������������������������������60 - 61 Återberättande text ����������������������������62 - 63 Instruerande text ������������������������������64 - 65 Argumenterande text �����������������������66 - 67 Modeller för olika texttyper ��������������68 - 69 Matris för självskattning ���������������������70 - 71 Textbearbetning och respons Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot? �������������������������������������������72 - 73 Meningar och skiljetecken ����������������74 - 75 Modell för att bearbeta en text och ge respons �����������������������������������76 - 77 Matris för självskattning ���������������������78 - 79


14

Skriva berättande text Världen är full av berättelser: Pippi Långstrump, Harry Potter, Lilla Anna, Kalle Anka, Tarzan, Pettson och Findus, Lassemajas Detektivbyrå, Hitta Nemo, Lilla My, Alice i Underlandet och Robin Hood. Bra berättelser vill man höra mer av. Nu ska du lära dig hur du skriver bra och spännande historier. När du har fångat förmågan kan du skriva så att andra förstår dig och tycker att din berättelse är rolig och intressant att läsa. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kunskapskrav för åk 3 ur Lgr11: Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.


Exempel på berättande text: ”– Hjälp! Ett monster! skrek Hanna. – Javisst, säkert, sa Viktor. Ett riktigt monster i Grodviken. – Spring, Viktor! ropade Hanna och rusade nedåt gatan. Å, så typiskt. Det är just detta som händer när man umgås med sin sjuåriga syster. Hanna älskade att fantisera och att hitta på saker. Men Viktor som var åtta och ett halvt gillade verkliga saker och ting. – Akta dig, Viktor! Monstren anfaller! Spring!” Ur Den magiska trädkojan – Dinosaurierna kommer av Mary Pope Osborne (B. Wahlströms 2012)

”Första eftermiddagen på sommarlovet gjorde Lena och jag en linbana mellan våra hus. Lena skulle som vanligt pröva först. Hon klev modigt upp i fönsterkarmen, tog tag med båda händerna och slog två nakna fötter om linan som en knut. Det såg livsfarligt ut. Jag höll andan medan hon drog sig över mot sitt hus, längre och längre bort från fönstret.” Ur Våffelhjärtat av Maria Parr (Rabén & Sjögren 2010)

Vad ska du arbeta med i kapitlet? • Du ska träna på att bygga upp dina berättelser med en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning. Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen? Vilket problem uppstår? Hur löser sig problemet? Hur slutar det? • Du ska göra din text mer intressant att läsa med hjälp av bilder. • Du ska träna på att bearbeta din text och göra den bättre.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

15


16

Hitta på en berättelse.

Ringa in en av bilderna på varje rad.

Det var en gång en   kille  tjej

som gärna ville få Vad händer?

Då kom

och

Men som tur var

Sen kunde  killen  tjejen  få

Berätta din berättelse för dina kompisar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Hitta på en berättelse.

Gör en ny berättelse med hjälp av bilderna. Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen?

Vilket problem uppstår? Personen får det svårt på något sätt.

Hur börjar det?

1

2

Hur löser sig problemet? Hur kan personen klara av detta?

Hur slutar det? Får huvudpersonen sin önskan uppfylld?

4

3

Berätta din berättelse för dina kompisar. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

17


18

Skriv och rita en berättelse.

Inledning

1

Problem

2 Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen?

Vilket problem uppstår? En dag när… Plötsligt…

Det var en gång… En gång för länge sedan…

Lösning

3

Avslutning

4 Hur löser sig problemet? Som tur var… Då kom …och …

Hur slutar det? Till sist... Äntligen...

Några av dessa bilder ska du använda i din berättelse.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Skriv och rita en berättelse.

Rubrik:

1

2

3

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

19


MODELL Skriva berättande text 20

1 Inledning

2 Problem

Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen? Här berättar du vem huvudpersonen är och vad huvudpersonen ska försöka klara av. Det var en gång… En gång för länge sedan…

Vilket problem uppstår? I den andra delen av berättelsen händer det något som gör att det blir spännande och ibland lite svårt för huvudpersonen eller någon annan i berättelsen.

En dag när…  Plötsligt…

3 Lösning

4 Avslutning

Hur löser sig problemet? Sedan måste huvudpersonen försöka ta sig ur knipan eller kanske få hjälp att ta sig vidare. Som tur var… Då kom…och…

Hur slutar det? I den sista delen av berättelsen får man veta hur huvud­ personen klarar av det den ville i början av berättelsen. Till slut... Äntligen...

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Fånga förmågan! Skriv en berättelse. Rubrik:

1

Inledning

Datum:

2

Problem

3

Lösning

4

Avslutning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

21


Självskattning

22

1. Läs igenom din berättelse, gärna högt för dig själv. 2. Kryssa för det som stämmer. Inledning

Man får inte veta vem huvudpersonen är och vad personen vill.

Man får veta vem huvudpersonen är och vad personen vill.

Händelseförlopp

Det finns inget svårt, som huvudpersonen måste klara av.

Det finns något svårt som huvudpersonen måste klara av.

Avslutning

Det finns ingen avslutning.

Det finns en avslutning där huvudpersonen har klarat av sitt uppdrag.

Stor bokstav och punkt

Jag använder inte stor bokstav och punkt så ofta.

Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt för det mesta.

Stavning

Det finns många ord som jag inte vet om jag har stavat rätt.

Jag kan stava många ord.

Jag har inte tagit reda på stavningen.

Jag har tagit reda på stavningen när jag var osäker.

Ibland kan man inte läsa min handstil.

Jag skriver läsligt för hand.

Handstil

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


3. Låt din kompis läsa din berättelse och ge dig respons.

Det var bra att

Jag tyckte om när

Jag vill veta

Mitt råd till dig är

Tack för att jag fick läsa din berättelse! Från

4. Gör din text bättre. 5. Renskriv din berättelse.

SKRIVTIPS!

Berätta något mer om huvudpersonen i början av din berättelse. Du kan skriva hur han eller hon känner sig eller ser ut just nu. 23

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


36

Informationssökning och källkritik Världen är full av bilder och texter. När du vill veta något så är det lättare än någonsin att snabbt få tag på bilder, texter och filmer. Men hur ska du kunna veta om det är sant? När du har fångat förmågan kan du lättare hitta rätt källa och veta om den är användbar för dig. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kunskapskrav för åk 3 ur Lgr11: Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.


Exempel på olika källor:

626059.Omslag.Q

XP:626059.Omsla

g010312.QXP

12-01-13

10.46

Page 4

Solen

Karin Danielsson

Mitt faktabibliotek 2

s

r aurie

Dino

Jorden Månen Planeterna Solen

Hft 5-8 (Hft 8)

Vad ska du arbeta med i kapitlet? • Du ska känna till att det finns olika källor. • Du ska fundera på vilken källa som passar till ditt arbete. • Du ska känna till att bakom varje text finns det någon som vill något. • Du ska bestämma om källan går att tro på eller ej.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

37


38

Källor

En källa kan ge dig svar på frågor som du har. Om du ska ta reda på fakta om något, till exempel Stenåldern, kan du hitta det i flera källor.

Läs en bok.

Läs en tidning.

Fråga en arkeolog.

Sök på internet.

Se en film.

Besök ett muséum.

Källor är olika. En del källor är bra för dig att använda. Andra källor fungerar inte lika bra. Du måste välja ut de du vill använda och sortera bort de som inte fungerar så bra. Ett sätt att göra det är att ställa frågor: •  Verkar innehållet i källan vara sant? •  Kan jag använda källan? •  Vem har gjort källan? •  När är källan gjord? Nyligen eller för länge sedan?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Vilka källor passar bäst?

Du ska ta reda på mer om yngre stenåldern och vad människor åt på den tiden. Kryssa för de källor du tror kan hjälpa dig att hitta bra och sann fakta.   En arkeolog som gjort utgrävningar vid boplatser från yngre stenåldern (2015)

Boken Barna Hedenhös (1948)

Webbsidan www.historiska.se (Historiska muséet i Stockholm, nyligen uppdaterad)

En lärobok i historia för lågstadiet (2013)

Artikeln Ät som på stenåldern – bli smal med kött och fisk (2004)

Filmen Familjen Flinta (1960)

Jämför med en kompis. Förklara dina val.

39 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Vem är avsändaren?

En avsändare är någon som har arbetat med en källa.

Författare skriver böcker.

Fotografer tar bilder.

Journalister skriver i tidningar.

Texter på internet är skrivna av någon.

En person gör en muntlig presentation.

Ställ alltid frågan: •  Kan man lita på det avsändaren säger?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40


Kan man lita på avsändaren?

Gör en muntlig presentation om dig själv. Berätta till exempel om: •  din familj •  din skola •  dina kompisar •  din fritid •  dina framtidsdrömmar Två gånger ska du försöka lura dina klasskompisar och berätta något som inte stämmer om dig själv. Försök att få dina kompisar att tro på dina lurigheter! Skriv stödord.

Berätta för varandra och försök lista ut vad som är falskt i berättelserna.

Kan det finnas falsk information i källor som verkar vara sanna? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

41


MODELL Informationssökning och källkritik 42

Informationssökning En källa kan vara en bok, en tidning, ett foto, en film, en klasskompis, en expert eller något du hittar på internet.

Leta i olika källor när du vill ta reda på något.

Källkritik Ställ frågor: •  Är det sant? •  Vem har gjort källan? •  När är källan gjord? Nyligen eller för länge sedan?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Fånga förmågan! Var källkritisk!

Datum:

Finn felen i källan Läs eller lyssna på texten och stryk över det du tror är falskt.

Nötkreatur Honan heter ko, hanen tjur och ungen lamm. En ko som inte har fött någon kalv kallas kviga. Nötkreatur har flera läten och kan bland annat råma och jama. Djuren äter gräs och andra växter. I sällsynta fall kan de jaga kaniner. Nötkreatur är ett av människans viktigaste husdjur. Nötkreatur är mycket starka och används fortfarande som dragdjur i många länder, men man har också djuren för att få mjölk och kött. Elev i årskurs 4

Jämför med en kompis.

43 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Söktips

44

• Prata med en expert (någon som vet mycket om ditt ämne). • Be en bibliotekarie om boktips. • Be en lärare ta fram böcker. • Använd sidor på internet som är till för barn, till exempel: Ne Junior Unga fakta UR Barnens bibliotek Länkskafferiet

44 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Självskattning

45

Har du fångat förmågan? Kryssa för det som stämmer. Källa

Jag är osäker på vad en källa är.

Jag vet vad en källa är.

Använda olika källor

Jag brukar använda en källa.

Jag kan leta i flera olika källor, till exempel böcker, fråga personer eller söka på internet.

Källkritik: Vem har gjort källan?

Jag funderar inte över vem som har gjort källan.

Jag tar reda på vem som har gjort källan.

Källkritik: Är det sant?

Jag funderar inte över om källan är sann.

Jag funderar över om källan är sann och användbar för mig.

Vad vill du bli bättre på nästa gång du letar fakta?

45 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Synliggör förmågorna Fånga förmågan svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet. I böckerna synliggör vi förmågorna redan från skolstart och låter eleverna lära känna och arbeta med dem återkommande genom hela sin skolgång. På så vis får alla elever en rimlig chans att fånga förmågorna och nå kunskapskraven i årskurs 3 och 6. Böckerna är uppbyggda av tydliga stödstrukturer och modeller för språkutveckling. Det finns en tydlig progression i arbetet där varje årskurs och förmåga bygger på varandra. I Fånga förmågan svenska arbetar eleverna, i varje årskurs, med sju förmågor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Samtala och presentera Skriva berättande text Läsa skönlitteratur Informationssökning och källkritik Läsa faktatext Skriva olika slags texter Textbearbetning och respons

Förmågorna i svenskämnet handlar om att ge elever förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. Återkommande träning av förmågorna, från år till år, ger eleverna redskap, trygghet och självförtroende i sin språkutveckling. Ambitionen är att Fånga förmågan ska vara rolig, meningsfull och varierad. Därför innehåller böckerna många kommunikativa och kreativa övningar kring skrivutveckling i olika texttyper, lässtrategier, källkritik, muntliga presentationer och samtal. Låt dina elever Fånga förmågan! SKURS ÅR

SKURS ÅR

1

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

SKURS ÅR

2

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

SKURS ÅR

3

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

Författaren Mirja Johannesson är grundskollärare 1-7 svenska, so och engelska. Hon har lång erfarenhet av undervisning i skolan. Mirja har också skrivit andra läromedel inom svenska.

SKURS ÅR

4

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

SKURS ÅR

5

6

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

Författaren Ulf Nilsson är grundskollärare 1-7 svenska och so. Han har under många år arbetat som klasslärare, och parallellt med detta skrivit flera olika läromedel.

ISBN 978-91-40-68793-7

9

789140 687937