Page 2

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Omsorg och mångfald © 2010 Författarna och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Hanna Wettermark och Per Lindsjö Sättning Team Media Sweden AB Omslag Johan Laserna Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-66828-8

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att e­ rlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. PrePress Team Media Sweden AB Tryck Korotan, Slovenien 2010

9789140668288  
9789140668288