Page 1

LEVANDE HISTORIA 7

LEVANDE HISTORIA 7

FOKUS

Kaj Hildingson och Lars Hildingson

Boken innehåller sju kapitel: Samlare-jägare-fiskare, Människan blir bonde, De första städerna, Den första stora staten, Grekerna, Romarna och Araberna.

O FOKUS

Levande historia 7 Fokus finns även som digital bok med inläst text.

LEVANDE HISTORIA 7

Levande historia 7 Fokus är en lättare version av Levande historia 7 och är anpassad till Lgr 11.

FOKUS

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter. Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

I serien SOL 4000 finns: Levande historia

Geografi

Samhälle i dag

Religion och liv

är samhällsorienterande läromedel för de senare skolåren. Samtliga delar är strukturerade på samma sätt.

7 ISBN 978-91-27-42176-9

9 789127 421769

Kaj Hildingson Lars Hildingson


fokus historia 26 sept.indd 2

11-10-27 09.27.44


Innehåll Samlare – jägare – fiskare

6

Svårt att hitta fynd 8 Vad gjorde människan till människa? 9 Olika roller för män och kvinnor 12

Människan blir bonde Växter och husdjur Livet i en by 18

14

16

De första städerna

Den första stora staten

Grekerna

66

Från by till stormakt 68 Krigen mot Kartago 70 Romarriket växer 72 Den romerska armén 74 Hur Rom styrdes 76 Julius Caesar 78 Kejsartiden börjar 80 Den romerska familjen 82 Slutet för romarriket 84

20

Från byar till städer 22 Klassamhälle i staden 24 Skriften – människans viktigaste uppfinning 26 Räknekonst, hjul och astronomi 28 Metallerna 32 Krigen börjar 34 Miljöförstöringen börjar 35

Landet längs Nilen 38 Olika klasser i samhället Livet efter döden 42

Romarna

Araberna

86

De stora segrarna 88 Vetenskap och uppfinningar Den viktiga handeln 92

90

36

41

44

I östra Medelhavet 46 Grekerna och deras kolonier 48 Perserna hotar Grekland 51 Demokratin i Athen 54 Böckerna och teatern 56 Kvinna i Athen 58 Alexander den store 60 Vetenskapsmännen 64

fokus historia 26 sept.indd 3

11-10-27 09.27.47


Vad är historia? Historia är kunskap om sådant som har hänt. Men det är också kunskap om hur det som har hänt påverkar oss som lever i dag.

Källorna ger oss kunskap

5

10

15

Hur kan vi veta vad som hände för flera hundra eller kanske tusen år sedan? Jo, de som forskar i historia använder olika källor. De äldsta källorna är saker forskarna hittar i marken, alltså sådant människor har använt. Om arkeologer gräver i marken där det en gång har legat en by kan de hitta olika föremål, till exempel knivar av sten, eller ben från djur. Fynden visar vad människorna i byn använde för redskap och vilka djur de jagade och åt. Andra källor är gamla texter och bilder. Om forskarna lär sig att tyda texterna kan de läsa det som skrevs för länge sedan. Det finns texter kvar som är flera tusen år gamla, till exempel brev. I breven kan forskarna läsa vad människor tyckte och tänkte. Och genom att titta på gamla bilder kan de lära sig mycket, till exempel vilka kläder människor hade.

Ska vi tro på allt i gamla texter?

20

Men forskarna vet att man inte ska tro att allt man läser i gamla texter är sant. Ofta handlar texterna om kungar och de ville gärna skryta och visa sig duktiga. Därför kanske de bad den som skrev texten att lägga till en del som inte var sant.

30

Samlare – jägare – fiskare

10 000 f.Kr.

4

9000 f.Kr.

8000 f.Kr.

Människan blir bonde

7000 f.Kr.

6000 f.Kr.

5000 f.Kr.

Vad är historia?

fokus historia 26 sept.indd 4

11-10-27 09.27.49


De ville till exempel ofta att det skulle stå att kungens fiender var onda och elaka. För att få fram sanningen måste forskarna jämföra flera texter som handlar om samma sak. Om texterna beskriver samma händelse på olika sätt är det ju något som inte stämmer.

Varför ska vi läsa historia? 5

10

Det som händer i vårt samhälle i dag hänger ihop med vad som hände i går, eller för ännu längre sedan. Om ett krig bryter ut någonstans i världen i dag kan det bero på något som hände för flera hundra, eller till och med tusen, år sedan. Den som vill förstå det som händer i världen i dag kan alltså lära sig mycket genom att läsa historia.

Tidslinjen På tidslinjen nertill ser du vad du får läsa om i den här boken. En del händelser inträffade för så länge sedan att människorna inte ens hade börjat räkna tid med månader och år. Forskarna vet bara på ett ungefär för hur många tusen år sedan det hände. 15

20

Ju närmare vi kommer vår egen tid desto säkrare är forskarna på exakt när något hände. De kan till och med tala om vilket år det skedde. Förkortningen ”f.Kr.” betyder ”före Kristus” och förkortningen ”e.Kr.” betyder ”efter Kristus”. Det innebär alltså att en del saker du får läsa om hände före Kristi födelse och andra efter födelsen.

De första städerna

4000 f.Kr.

Den första stora staten

3000 f.Kr.

2000 f.Kr.

Grekerna

1000 f.Kr.

Romarna

Kristi födelse

Araberna

1000 e.Kr.

Vad är historia?

fokus historia 26 sept.indd 5

5

11-10-27 09.27.51


6

fokus historia 26 sept.indd 6

11-10-27 09.27.57


Samlare – jägare – fiskare De första människorna skaffade mat genom att jaga eller fiska. De åt också bär och växter som de samlade in. Därför brukar vi säga att de var samlare, jägare och fiskare. Det här kapitlet handlar om dem.

5

Titta på den lilla bilden längst ner på sidan. Så trodde forskarna länge att människans utveckling hade gått till. Först kom en art, sedan kom nästa art och så vidare. Varje art liknade oss alltmer och till slut såg människorna ut som vi gör. I dag vet forskarna att detta är fel. Det är därför den lilla bilden är överkorsad. Det är sant att det har funnits många arter som mer eller mindre liknat oss. Men de har inte levt efter varandra i en följd. I dag vet forskarna att många arter levt på jorden samtidigt.

10

Ibland har flera människoarter levt samtidigt under lång tid, flera hundra tusen år. I dag är alla människoarter utdöda – utom en. Det är den arten du och alla andra människor tillhör. Den arten heter Homo sapiens sapiens och har funnits på jorden i minst 200 000 år.

7

fokus historia 26 sept.indd 7

11-10-27 09.28.08


Fotspåren är flera miljoner år gamla. De bildades när en mänsklig föregångare gick i mjuk lera som sedan stelnade till sten.

Svårt att hitta fynd

5

10

15

8

De flesta forskare säger att de första varelserna som liknade människor levde i Afrika. I Afrika har vetenskapsmän hittat delar av skelett som är flera miljoner år gamla. Men forskarna har inte funnit så många skelett som de skulle vilja. Därför vet de inte säkert hur människans utveckling har gått till. Ibland hittar forskarna något som visar att vad de trott tidigare varit fel. År 2009 visade en grupp vetenskapsmän upp ett sådant fynd. De hade hittat delar av ett skelett från en art som de inte hade känt till tidigare. Fyndet visade att människans förfäder gick på två ben för 4,4 miljoner år sedan. Det är 1,2 miljoner år tidigare än vad forskarna trott innan de gjorde fyndet. När forskarna hittade skelettet var det bara små bitar av ben, som var blandade med grus och sand. Bara att hitta alla skelettets delar i gruset tog flera år. Sedan skulle delarna sättas ihop. Det tog nio år bara att sätta samman skallen. Det visar hur svårt det är att undersöka Det är ett enormt arbete att sätta ihop människans äldsta utveckling. små bitar av ben till en färdig skalle.

Samlare – jägare – fiskare

fokus historia 26 sept.indd 8

11-10-27 09.28.10


Vad gjorde människan till människa?

5

Forskarna säger att skillnaden mellan djur och människor kom när människan lärde sig att göra redskap och verktyg och började tala. Det hände för ungefär 2,6 miljoner år sedan. Då fanns det varelser som använde enkla redskap. Forskarna tror också att de kunde tala.

De första redskapen var enkla. Ibland har man bara slagit sönder en sten, för att få en vass kant som det gick att skära med.

Redskapen De första redskapen människorna hade var käppar av trä och vassa stenbitar. Det var enkla redskap, men de gjorde livet lättare.

10

15

20

25

Människorna åt kött från djur som de jagade och dödade. Men det var svårt att slita sönder djurens skinn och kött om man bara använde naglarna och tänderna. Vissa stora djur, till exempel älgar, har så segt skinn att en människa inte kan bita igenom det med sina tänder. Först när människorna kom på att använda vassa stenbitar kunde de få hål på skinnet på stora djur och äta deras kött. Så småningom började människorna vässa stenbitar, så att de blev som en sorts knivar av sten. Med en sådan stenkniv kunde man tälja i trä och göra skaft till pilar och spjut. Med pilar och spjut gick det lättare att jaga både små och stora djur. Människorna kunde också använda stenknivar för att tillverka redskap av benbitar. När man kom på att göra metkrokar av ben blev det lättare att fånga fisk.

Ett spjut består av en spets och ett skaft. På det här spjutet är spetsen en vass sten och skaftet en pinne av trä.

Samlare – jägare – fiskare

fokus historia 26 sept.indd 9

9

11-10-27 09.28.11


Språket Djur använder ljud för att få kontakt med varandra och för att varna varandra för fara. Människan kan också använda ljud på det sättet. Men vi kan också forma ljuden till ord och göra meningar av orden. Det klarar inte djurens hjärnor. 5

10

15

20

Människan har en hjärna som är annorlunda än djurens. Det är därför vi kan tala, läsa och skriva. Men det tog lång tid innan våra hjärnor hade blivit så utvecklade. Människan har också läppar, tunga och stämband som kan forma ord. Det har inte aporna, som är våra närmaste släktingar bland djuren. Även om en apa hade en hjärna som en människa skulle den inte kunna tala. Apans strupe och läppar kan inte forma de ljud som bildar ord. Eftersom vi människor kan tala kan vi dela vår kunskap och våra tankar med andra. Varför började människan tala? Det vet vi inte. Men språket var nödvändigt för att människan skulle kunna fortsätta att utvecklas. Med språket blev det lättare att samarbeta, till exempel när man skulle jaga. Nu kunde en grupp män planera innan de gav sig ut på jakt. De kunde förklara för varandra hur de tänkte att jakten skulle gå till. De kunde även berätta om vad som hade gått bra och dåligt vid tidigare jakter. På så sätt lyckades de bättre med att skaffa mat åt sig och sina familjer.

Elden

25

30

10

De första eldarna människan hade kom från blixtar som hade slagit ner och satt eld på träd och buskar, eller från glödande aska och lava som hade kommit ur vulkaner. Så småningom lärde sig människorna att själva tända eldar. De lärde sig också att lägga grenar och kvistar från träd och buskar på elden, så att den fortsatte att brinna. Elden gjorde det möjligt för människor att bo i grottor där det var mörkt och fuktigt. Elden gav ljus och värme som torkade bort fukten i grottorna. Elden gav också skydd mot farliga djur. Björnar och lejon var rädda för de flammande lågorna och de glödande kolen.

Samlare – jägare – fiskare

fokus historia 26 sept.indd 10

11-10-27 09.28.12


När det var mörkt kunde människorna sitta runt elden. Elden gav ljus så att de kunde arbeta.

Laga mat

5

Innan människorna lärde sig att använda elden hade de ätit rå fisk och rått kött. Nu kunde de koka och steka maten och då blev den godare. Maten blev också bättre. Det beror på att det är lättare för kroppen att ta upp näring från mat som är kokad eller stekt. Den bättre maten gjorde också att människorna utvecklade fler muskler och större hjärna. Med elden fick människorna mer tid. Nu behövde de inte längre lägga sig och sova när det blev mörkt. I stället kunde de sitta i ljuset från elden och använda kvällarna till att arbeta och planera.

10

De första människorna levde i Afrika. Därifrån har de spridit sig över världen. Utan eld skulle människan inte ha kunnat överleva i kallare områden. Samlare – jägare – fiskare

fokus historia 26 sept.indd 11

11

11-10-27 09.28.14


LEVANDE HISTORIA 7

LEVANDE HISTORIA 7

FOKUS

Kaj Hildingson och Lars Hildingson

Boken innehåller sju kapitel: Samlare-jägare-fiskare, Människan blir bonde, De första städerna, Den första stora staten, Grekerna, Romarna och Araberna.

O FOKUS

Levande historia 7 Fokus finns även som digital bok med inläst text.

LEVANDE HISTORIA 7

Levande historia 7 Fokus är en lättare version av Levande historia 7 och är anpassad till Lgr 11.

FOKUS

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter. Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

I serien SOL 4000 finns: Levande historia

Geografi

Samhälle i dag

Religion och liv

är samhällsorienterande läromedel för de senare skolåren. Samtliga delar är strukturerade på samma sätt.

7 ISBN 978-91-27-42176-9

9 789127 421769

Kaj Hildingson Lars Hildingson

9789127421769  
9789127421769  

FOKUS Kaj Hildingson Lars Hildingson Från byar till städer 22 Klassamhälle i staden 24 Skriften – människans viktigaste uppfinning 26 Räknek...