Page 11

Ett uttryck 10. Erik “Bullen” Berglund höll ett sådant på restaurang Le Chapon Fin i staden Bordeaux i Frankrike. 9. Ibland används det ursprungliga latinska uttrycket för att beskriva sinnet hos ett nyfött barn som ett oskrivet blad. 8. Det kan även betyda bortspelat – ”tabbe” kallas det när man tar hem alla kort på bordet. 7. Det kan betyda att man gör rent hus eller total förödelse. 6. Kastar man om bokstäverna (ett så kallat anagram) kan man bilda orden “Albertas” eller “lastbare” av ordet. 5. Uttrycket kommer från latinets “tabula rasa”… 4. … som betyder “tom tavla”. 3. När en person har tagit det sista från ett fat kallas det även för detta. 2. “Table rase” heter det på franska. 1. När Emil i Lönneberga bjuder alla fattighjonen på julmat kallas kalaset för “Det stora...” Svar: Tabelras (tabberas)

Profile for Smakprov Media AB

9789187397905  

9789187397905  

Profile for smakprov