Page 1

Tal och räkning

Åk 3 Catherine Bergman Maria Österlund Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

KlaraMålental.indd 1

1

08-09-15 13.33.37


Kan du avläsa och skriva tal? Kan du ange siffrornas värden inom talområdet 0 - 1000?

Hur långt kan du räkna framlänges? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakifrån? Jag kan räkna från:

Fyll i talen som fattas:

57

58 66

56 63

189

64

65

191 192

193

22 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

KlaraMålental.indd 3

23 24

17 865

863

16

15

14

862

3

08-09-15 13.33.38


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4

08-09-15 13.33.40

KlaraMålental.indd 4

Denna är värd 100. De små kuberna är värda 1. Denna är värd 10.

Hur mycket är detta?


Rita med pengar

104 kr

29 kr

370 kr

759 kr

Du har så här mycket pengar: ska betala 2 kronor. Du Rita vad du har kvar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

KlaraMålental.indd 5

Du har så här mycket pengar: Du ska betala 10 kronor. Rita vad du har kvar. Jag kan avläsa och skriva tal. Jag kan ange siffrornas värden inom talområdet 0 - 1000.

5

08-09-15 13.33.41


Catherine Bergman Maria Ă–sterlund

K

lara mülen används infÜr de nationella proven i matematik fÜr ük 3. Häftena visar vilka elever som nür mülen och vilka som behÜver extra stÜd fÜr att bli godkända. Uppgifterna är direkt kopplade till kursplanens olika mül att tolka, uttrycka och jämfÜra. Vid varje mül für eleven reflektera Üver sina färdigheter. Sist i häftet finns en matris där de olika delmülen markeras. Det ger en tydlig Üversikt Üver elevens matematiska kunskaper. Här kan man ocksü ange vad eleven behÜver träna mer pü och hur det ska gü till.

Klara mülen i matematik fÜr ük 3 bestür av tvü häften:

Geometri, mätningar och statistik

Tal och räkning

Ă…k 3

Ă…k 3

Catherine Bergman Maria Ă–sterlund

Catherine Bergman Maria Ă–sterlund

1

1

Tal och räkning

Geometri, mätningar och statistik

32

*4#/KlaraMaĚŠlental.indd 32

    

Kopiering av detta engüngsmaterial är fÜrbjuden enligt lag och gällande avtal.

Facit till häftena finns pü www.nok.se/klaramalen

 

08-09-15 13.33.58

9789127414907  
9789127414907  

Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund 1 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. Kan du av...