Page 1

TINET ELMGREN

TINETTINET ELMGREN ELMGREN

ORDBILDER


TINET ELMGREN


SOCKERÄRTER är utgiven av Ordbilder Media AB © 2016 Tinet Elmgren & Ordbilder Media AB ISBN 978-91-85269-40-2 Manus & bild: Tinet Elmgren Redaktör: Kami Anani Design & layout: Tinet Elmgren Korrektur: red. språkkonsult, www.red.se Tryckt hos Exakta print, Sverige 2016 Ordbilder Media AB Box 53203, 400 16 Göteborg www.ordbilder.se


Andrej! GasmaskEn!

Ta skydD!

²

!² Ra o ar sc u T --


… även konservkomMandot behöver sTÖd nu under högsäsong – anmäl er hos nurkai. På onsdag nästa vecka har vi generalförsamling efter lunchTimMen. Den som vilL lämna in en moTion har fortfarande två dagar på sig!

frivilliga Som kan forsla grönsaker tilL dem sOM bor högre upP. ni som är unga och friSka, hjälp TilL!

om ni har frågor kan ni vända er tilL vår fliTige organisaTionsSekreteraRe andrej, om ni ser honom på hans röda cykel …

gomorRon andrej! … vem var det som koOrdinerade deT Där med atT forsla grönsaker?

… Vova i växthus 2, Tror jag.


Någonstans i det som en gång var Ryska Federationen har glesa samhällen återuppbyggts av de få överlevande efter ett förödande krig. Andrej behöver känna sig nyttig och får ångest av oordning. Hans fru Tjulpán klarar inte längre av att umgås med andra, men kan inte låta bli att odla sockerärter.

Hur lever vi med misstagen vi gjort, olyckan som befallit oss och ansvaret i att ha överlevt?

ISBN 978-91-85269-40-2

Profile for Smakprov Media AB

9789185269402  

9789185269402  

Profile for smakprov