Page 1

bashäfte Matematikboken alfa

alfa

bashäfte Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma är avsedda för årskurserna 4–6.

Matematikboken

Till Matematikboken alfa hör följande böcker: • • • • • • •

Grundbok Facit Utmaningen Bashäfte A-boken B-boken Lärarhandledning

Best.nr 47-10237-2 Tryck.nr 47-10237-2

4710196_Alfa_Bash_OMSL.indd 1

Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Stina Åkerblom

11-04-27 07.07.27


bashäfte

alfa

Matematikboken

Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Stina Åkerblom

Liber

Alfa_Bashafte_.indd 1

11-04-18 15.07.13


Inneh책ll 1

Addition och subtraktion

4

2

Multiplikation och division

3

Tid, tabeller och diagram

4

Mer om multiplikation och division

5

Geometri

6

Br책k, volym och vikt

16

28

36

48

62

3

Alfa_Bashafte_.indd 3

11-04-18 15.07.13


Addition och subtraktion

1 1.1

Ser du sambandet?

Siffror och tal Vilket tal kommer närmast efter? 1 a)

43

2 a)

76

3 a)

19

b) 243

b) 176

b) 319

c)

c) 976

c) 519

643

Vilket tal kommer närmast före? 4 a)

28

5 a)

33

6 a)

70

b)

328

b)

333

b)

170

c)

428

c)

833

c)

670

Ringa in det största talet. 7 a) 27

72

b) 65

64

c) 220

219

8 a) 307

703

b) 730

370

c) 703

705

27

72

4

Alfa_Bashafte_.indd 4

11-04-18 15.07.14


Vilket 채r talet?

40 7

b)

100 40 7

c)

800 60 3

10 a)

200 50 8

b)

600 90 5

c)

300 70 3

11 a)

400 8

b)

500 10

c)

700 70

9 a)

Dra streck. 12 a) trettio

b) trehundra c) tretusen 13 a) femhundra

b) femtio c) femtusen

Forts채tt med

3000 30 300 5000 50 500

ETT -uppgifterna p책 sidan 9 i grundboken. 5

Alfa_Bashafte_.indd 5

11-04-18 15.07.14


1.2

Tallinjen Vilka tal pekar pilarna p책? a

14

0

b

5

10

a = _______

c

15

20

b = _______

c = _______

a

15

25

b

20

c

30

a = _______

40

b = _______

c = _______

Rita pilar som pekar p책 talen. 16

4 16

0

5

10

15

20

37

22 17

23

20

25

45

30

40

18 Ringa in alla j채mna tal. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

19 Ringa in alla udda tal. 11

12

13

14

15

6

Alfa_Bashafte_.indd 6

11-04-18 15.07.14


20 Vilka tal är jämna tal?

2

7

_______

8

3

_______

10

_______

14 _______

16 _______

21 Vilka tal är udda tal?

2

7

_______

9

13

_______

10

_______

15

_______

11 _______

17 är närmast 20

Avrunda till tiotal. 38

17 22

0

10

20

17 ≈ _______

23

50

38 ≈ _______

63

56 60

56 ≈ _______

30

42 40

42 ≈ _______

77 70

80

63 ≈ _______

90

100

77 ≈ _______

24 Avrunda till hundratal.

120

210

100

120 ≈ _______ Fortsätt med

280

200

300

210 ≈ _______

280 ≈ _______

ETT -uppgifterna på sidan 16 i grundboken. 7

Alfa_Bashafte_.indd 7

11-04-18 15.07.15


1.3

Vi adderar och subtraherar

5+3=8 3+5=8

8–5=3 8–3=5

5

8

3

25 a) 30 + 50 = ______

b) 300 + 500 = ______

Ser du sambandet?

26 a) 80 – 30 = ______

b) 800 – 300 = ______ 27 a) 13 + 5 = ______

b) 43 + 5 = ______ 28 a) 18 – 5 = ______

b) 58 – 5 = ______ Dra streck till rätt svar. 29 4 + 3

6

1+5

2+4

7

3+5

2+6

8

5+2

30 90 – 60

30

70 – 30

80 – 40

40

80 – 50

90 – 30

60

70 – 10

8

Alfa_Bashafte_.indd 8

11-04-18 15.07.15


9 + 7 = 16 7 + 9 = 16

16 – 9 = 7 16 – 7 = 9

16

7

9

31 a) 70 + 90 = ______

b) 700 + 900 = ______ 32 a) 160 – 90 = ______

b) 1 600 – 900 = ______ 33 a) 17 + 9 = ______

b) 27 + 9 = ______ 34 a) 16 – 9 = ______

b) 26 – 9 = ______ Dra streck till rätt svar. 35 26 + 8

34

62 – 8

66 + 8

54

42 – 8

46 + 8

74

82 – 8

36 6 + 17

23

32 – 9

9 + 16

24

34 – 9

15 + 9

25

33 – 9

Fortsätt med

ETT -uppgifterna på sidan 23 i grundboken. 9

Alfa_Bashafte_.indd 9

11-04-18 15.07.15


1.4

Addition och subtraktion i era steg 37 a) 400 + 50 + 3 = ______

b) 500 + 40 + 5 = ______

400 50 3

38 a) 600 + 20 + 4 = ______

b) 300 + 50 + 2 = ______ 39 a) 700 + 50 = ______

b) 700 + 5 = ______

700 50

Leta efter kompisar!

40 a) 3 + 7 + 6 = ______

b) 5 + 4 + 5 = ______

41 a) 2 + 3 + 8 = ______

b) 6 + 4 + 7 = ______

42 a) 70 + 30 + 60 = ______

b) 50 + 40 + 50 = ______

43 a) 30 + 20 + 80 = ______

b) 70 + 60 + 40 = ______

Vi räknar med symboler.

5 6 7 8 9 44 a)

+

= ______

45 a)

+

= ______

b)

+

= ______

b)

+

= ______

c)

+

= ______

c)

+

= ______

10

Alfa_Bashafte_.indd 10

11-04-18 15.07.15


ISBN 91-47-10237-2 © 2011 författarna och Liber AB Redaktion: Mats Juhlin Formgivning och layout: Sara Ånestrand, Bånges Grafiska Form AB Produktion: Eva Påhlman Runeberg Illustrationer: Johan Unenge Fotografier: sid 32-33 OS50 Animal Attraction/Photodisc/ Getty Images Creative Omslagsfoto: Mikael Andersson/Mira/NordicPhotos Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Tryck: Egypten 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Alfa_Bashafte_.indd 2

11-04-18 15.07.13


bashäfte Matematikboken alfa

alfa

bashäfte Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma är avsedda för årskurserna 4–6.

Matematikboken

Till Matematikboken alfa hör följande böcker: • • • • • • •

Grundbok Facit Utmaningen Bashäfte A-boken B-boken Lärarhandledning

Best.nr 47-10237-2 Tryck.nr 47-10237-2

4710196_Alfa_Bash_OMSL.indd 1

Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Stina Åkerblom

11-04-27 07.07.27

9789147102372  

bashäfte Matematikboken Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Stina Åkerblom bashäfte Matematikboken Liber Lennart Undvall Christina M...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you