Page 1

Flodhästen på arbetsplatsen vänder sig till alla som vill få hjälp att känna igen sina egna roller – hjälten, räddaren, syndabocken, det osynliga barnet, clownen – och förstå hur de påverkar våra liv, inte minst på arbetsplatsen. Det handlar om de överlevnadsstrategier och beteendemönster som vi tillägnat oss i barndomen, och som sedan följer med in i vuxenlivet. Men det är också en bok som – utan att presentera enkla, snabba lösningar – sätter redskap i händerna på företagsledare och personalansvariga, så att man kan behandla problem på arbetsplatsen som man tidigare inte kunnat eller vågat ta itu med. TOMMY HELLSTEN är terapeut, teolog och en uppskattad föreläsare både i Sverige och i Finland, där han är bosatt. Andra böcker av Tommy Hellsten är Flodhästen i vardagsrummet, Barn av livet, Med människan, Föräldraskap, Ju mindre du gör desto mer får du gjort, Är det försent att förändras? och Förändring.

sverige

Flodhästen på arbetsplatsen.indd 1

finland

tommy hellsten Flodhästen på arbetsplatsen

F

örfattaren visar hur beteendemönster och roller som vi har med oss från barndomen också flyttar in på arbetsplatsen. En deckare kan inte bli mer spännande än att hitta sig själv och förstå hur våra roller påverkar vårt samspel på arbetsplatsen. Hans personliga ton gör de insiktsfulla böckerna så oemotståndligt intressanta. Han når fram, Hellsten!« KOMMUNAKTUELLT

cordia 2011-09-07 17:25


Flodh채sten p책 arbetsplatsen


tommy hellsten

Flodh채sten p책 arbetsplatsen


Tillägnas minnet av min far

7:e tryckningen pocket © 1999 Tommy Hellsten och Fontana Media, Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors, tel 09-612 615 30, fax 09-612 615 55 www.fontanamedia.fi Utgiven i samarbete med Cordia (Verbum Förlag AB), Box 22543, 104 22 Stockholm. Tel 08-743 65 00, fax 08-644 56 04 www.verbumforlag.se Verbum Förlag ger ut böcker under namnen Verbum och Cordia. Originalets titel Virtahepo työpaikalla © 1998 Tommy Hellsten ochWriters’s House Översättning Agneta Ara Omslag Jens Magnusson Tryck UAB PRINT IT, Litauen 2013 ISBN 978-91-7085-244-2 (Sverige) ISBN 978-951-550-756-3 (Finland)


9789170852442  
9789170852442