Page 21

Jag går undan lite och ber, jag också. Jag kan inte låta bli att prata om konkreta saker med Allah. Om min verklighet. – Tack, Allah, för att Du låter oss vara friska: min mamma, mina syskon. Tack för … öhh … mina får … tack för allt typ, och så vill jag säga att Du är förstås väldigt vacker och mycket barmhärtig och mycket ärorik också, Allah. Fast ändå, varför har Du lämnat mig kvar här? Tycker Du verkligen att det här är ett liv, Tafafilt? Vad är det för mervärde i att vara människa här? Jag ber Dig, Allah, gör så att det händer nåt i mitt liv! Tack, Allah. Du är väldigt vacker, väldigt barmhärtig och väldigt ärorik. Amen. Sen väntar jag tålmodigt, för jag vet att Allah är väldigt raffinerad. Han kommer inte att ändra på mitt liv så fort jag ber Honom. Då vore det så uppenbart att Han finns och det skulle inte ge några extrapoäng att tro. Miloud behöver jag däremot inte vänta på. 22

inlaga SÅnt  jag  säger  till  Allah.indd      22

2011-­05-­11    13:47:58

9789170375545  

SÅNT JAG BERÄTTAR FÖR ALLAH ORDFRONT Stockholm Gabriella eiler Ordfront Översättning: © Éditions Léo Scheer : Gabriella eiler : Condences...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you