Page 26

galoscher. Varje år tillkännagavs nya satsningar och förvärv. Här tänkte sig alltså Lindberg och Kåge att Studion skulle ha en viktig roll att fylla. Resonemanget var tidstypiskt och hängde med all sannolikhet samman med det hypermoderna begreppet industriformgivning. 1942 hade det just introducerats i Sverige. Termen presenterades av Bror Zachrisson i en artikel i Form. Tidskriften var redan ett husorgan för den ständigt nyhetstörstande Stig. Att som tidigare skilja på industri och hantverk var inte längre fruktbart, ansåg Zachrisson. Det gjorde man inte i USA och Storbritannien, varifrån termen industrial design hade importerats. Maskiner tillverkade saker snabbare och billigare än människor, vilket förde det goda med sig att produkterna kunde köpas av fler till ett lägre pris. Men fortfarande behövdes det ju någon som kunde ge form åt dessa massproducerade ting. Här hade industrikonstnären en viktig roll att fylla. En sådan måste, enligt Zachrisson, förutom konstnärlig utbildning både ha teknisk skolning och ett utvecklat marknadstänkande. Han skulle kunna designa allt från lokomotiv och bilar till läppstift och köksgeråd. Och sedan sälja det. Om den gediget hantverksskolade Wilhelm Kåge verkligen var beredd att hoppa på det här tåget är osäkert. Men att Stig omedelbart kände sig redo är högst sannolikt. Han skulle ofta tala sig ofta varm för formgivarens multikompetens och viktiga roll i industrin. Visserligen kom han själv aldrig att formge lok (och inte heller läppstift), men väl grillar, termosar och tv-apparater. På femtiotalet designade han såväl vattenkannor och serviser som soffbord och dricksglas. Han debatterade gärna med folk som ansåg att konstnärerna borde bli vid sin läst. Att de skulle dreja kannor och tekoppar och låta tekniska experter ta hand om mer komplicerade föremål. Ofta var dock hans uttalanden mer retorik än uttryck för praktisk verklighet. Ingenjörens tekniska kompetens ägde Stig faktiskt aldrig.

72 | EN FÄRGEXPLOSION PÅ BIRGER JARLSGATAN

Stig_Lindberg_inlaga_140207.indd 72

2014-02-18 17:25

9789175450353  
9789175450353