Page 1


RAPPORTER


Översättning av Roland Adlerberth


innehåll 1. Andas in 2. Helvetet suger 3. Khe Sanh 4. PS: China Beach 5. Salvor av ljus 6. Kolleger 7. Andas ut

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 6.1 6.2 6.3

6 19 33 50 67 82 87 91 102 135 142 155 158 177 198 229 235

Efterord Diskussionen fortsätter

247 257

Dispatches Första svenska utgåva 1979 (Alba) © Michael Herr 1968, 1969, 1970, 1977 Grafisk form: www.nillesvensson.com www.pocky.se Tryck: Scandbook AB Falun 2010 isbn: 978-91-85011-38-4


Slut på smakprovet!

Köp boken på pocky.se eller närmaste bokhandel.

9789185011384  

RAPPORTER Översättning av Roland Adlerberth Efterord 247 Diskussionen fortsätter 257 innEhåll Dispatches Första svenska utgåva 1979 (Alba) ©...