Page 1

Klimakteriet

Klimakteriet hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar Magen irritation knip svullnad www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

Britt-Marie Landgren Lotti Helström

Författarna Britt-Marie Landgren och Lotti Helström är båda erfarna specialister i obstetrik och gynekolog. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

hormoner  sex  livskvalitet 

Rörlighet skelett muskler leder

hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Övergångsåldern – klimakteriet – är en period som sammanfaller i tid med många andra förändringar i en kvinnas liv. Vad har ursprung i klimakteriet och vad har ursprung i livssituationen i övrigt? Påverkar förändrade hormonnivåer humöret? Påverkas den sexuella lusten? Vallningar och sköra slemhinnor – vilken hjälp finns att få och vad kan man göra själv? I boken ges fakta och kunskap om vad som händer i kroppen under övergångsåren och hur det påverkar välbefinnande, lust och humör.

är specialist i gynekologi sedan 35 år tillbaka och är professor emerita i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Hon var tidigare överläkare vid kvinnokliniken, Huddinge sjukhus och enhetschef vid Institutionen för Klinisk vetenskap på Karolinska Institutet. Hennes intresseområden är fortplantning och könshormoner samt kvinnors hälsa. B r itt-Mar i e Lan dg r e n

Personligt: ”Jag är en av initiativtagarna till 1,6 miljonerklubben och är medlem i kärntruppen. Jag ingår också i 1,6 miljoner­klubbens medicinska expertisgrupp. Att sprida kunskap om kvinnohälsa är en av mina drivkrafter och jag har medverkat i ett flertal böcker.”

Landgren Helström

är specialist i obstetrik och gynekologi sedan 25 år tillbaka, är docent vid Karolinska Institutet och auktoriserad sexolog. Hon är ansvarig för akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm och arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forskningen handlar om stressjukdom efter våldtäkt. Hon är kursledare för Karolinska Institutets fristående kurser i Sexologi.

Lotti H e lström

Personligt: ”Jag älskar att vara ute på tomten på vårt lantställe och i skogen under hela sommarhalvåret. Jag läser mycket och diskuterar böcker med mina väninnor i läsecirkeln sedan 30 år.”


Klimakteriet

Klimakteriet hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar Magen irritation knip svullnad www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

Britt-Marie Landgren Lotti Helström

Författarna Britt-Marie Landgren och Lotti Helström är båda erfarna specialister i obstetrik och gynekolog. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

hormoner  sex  livskvalitet 

Rörlighet skelett muskler leder

hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Övergångsåldern – klimakteriet – är en period som sammanfaller i tid med många andra förändringar i en kvinnas liv. Vad har ursprung i klimakteriet och vad har ursprung i livssituationen i övrigt? Påverkar förändrade hormonnivåer humöret? Påverkas den sexuella lusten? Vallningar och sköra slemhinnor – vilken hjälp finns att få och vad kan man göra själv? I boken ges fakta och kunskap om vad som händer i kroppen under övergångsåren och hur det påverkar välbefinnande, lust och humör.

är specialist i gynekologi sedan 35 år tillbaka och är professor emerita i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Hon var tidigare överläkare vid kvinnokliniken, Huddinge sjukhus och enhetschef vid Institutionen för Klinisk vetenskap på Karolinska Institutet. Hennes intresseområden är fortplantning och könshormoner samt kvinnors hälsa. B r itt-Mar i e Lan dg r e n

Personligt: ”Jag är en av initiativtagarna till 1,6 miljonerklubben och är medlem i kärntruppen. Jag ingår också i 1,6 miljoner­klubbens medicinska expertisgrupp. Att sprida kunskap om kvinnohälsa är en av mina drivkrafter och jag har medverkat i ett flertal böcker.”

Landgren Helström

är specialist i obstetrik och gynekologi sedan 25 år tillbaka, är docent vid Karolinska Institutet och auktoriserad sexolog. Hon är ansvarig för akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm och arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forskningen handlar om stressjukdom efter våldtäkt. Hon är kursledare för Karolinska Institutets fristående kurser i Sexologi.

Lotti H e lström

Personligt: ”Jag älskar att vara ute på tomten på vårt lantställe och i skogen under hela sommarhalvåret. Jag läser mycket och diskuterar böcker med mina väninnor i läsecirkeln sedan 30 år.”


Klimakteriet hormoner  sex  livskvalitet Britt-Marie Landgren Lotti Helström


Innehåll

Klimakteriet 

7

Den sista menstruationen – menopausen  8 Attityden till kvinnan  10 Hormonella förändringar i samband med menopausen  12 Symtom som uppträder i övergångsåldern  14

Värmevallningar och svettningar Sköra slemhinnor Framfall – prolaps Psykologiska förändringar under övergångsåren Sjukdomar i 50-årsåldern  22 Sköldkörtelsjukdomar Benskörhet – osteoporos Behandling av övergångsbesvär  27 Vilka kvinnor ska ta östrogener? Riktlinjer för behandling av övergångsbesvär Alternativa behandlingar Vad du kan göra själv  37 Forskning  38 Vikt och motion  39 Stress  40 Tänk på detta vid träning


Sexualitet i klimakteriet

43

Den sexuella responsen 44 Sexuell attraktion och förälskelse – kärlekskartan 47 Kvinnokroppens sexuella reaktioner 48 Hormoners roll  51 Relation, lust och kärlek  55 Hjälp till bättre sex i klimakteriet  56 Syn på kön och genus 61


Symtom som uppträder i övergångsåldern Vä r m e va l l n i n g a r o c h sv e t t n i n g a r

De så kallade vasomotoriska besvären, värmevallningar och svettningar, uppträder beroende på en obalans i det vasomotoriska nervsystemets temperaturreglering i kroppen. Man tror att en värmevallning åtföljd av svettningar utlöses då de hormoner från hypofysen, follickelstimulerande och luteotropt hormon – som reglerar tillväxt och mognad av ägganlagen – kommer i obalans på grund av att äggstockarna inte längre kan svara på stimuleringen från hypofysen. Man har visat att en värmevallning föregås av en skjuts av en stor mängd av dessa hormoner från hypofysen. Det är dock inte helt klarlagt hur det här går till i detalj. Det finns kvinnor som aldrig får övergångsbesvär, som genomgår samma hormonella förändringar som andra kvinnor som har besvär i 20–30 år, långt efter det att hypofysnivåerna stabiliserats på en konstant hög nivå. Svettningar och värmevallningar är som sagt de enda symtomen i övergångsåldern som kan relateras direkt till sjunkande östrogennivåer i blodet. Värmevallningar förekommer ganska ofta redan före den sista menstruationen. En svettning kan variera i tid från två till tre minuter upp till en timme. Frekvensen varierar också hos olika kvinnor. Vi vet att de kvinnor som tidigare haft premenstruella 14


spänningsbesvär har större risk än andra att få det besvärligare i övergångsåldern. Kvinnor som motionerar regelbundet har rapporterats ha mindre övergångsbesvär än de som inte är aktiva. Man har hos enskilda kvinnor inte hittat något direkt samband mellan svårighetsgraden av symtom och östrogennivåer i blodet, sambandet gäller bara för grupper av kvinnor. Varierande förekomst av besvär har rapporterats från olika delar av världen. Detta kan förklaras av ärftliga och kulturella faktorer, av olika sätt att definiera och identifiera symtom. Dietskillnader har säkert också betydelse. 15


Ps y ko lo g i s k a f ö r ä n d r i n g a r u n d e r öve r gån g sår e n

Studier har visat att psykiska besvär ökar i övergångsåldern. I en skånsk undersökning, där en befolknings psykiska hälsa följdes under tio år, fann man en ökad förekomst av psykiska besvär, främst depressioner, hos kvinnor i femtioårsåldern jämfört med hos män i samma ålder. Man fann också minskat sexuellt intresse och en lägre frekvens samlag jämfört med yngre kvinnor. Läs vidare om hormoners betydelse för sexualiteten s. 51. Sambandet mellan depression och förändrade hormonnivåer, framför allt östrogen, har studerats under övergångsåldern, man har dock inte fått några entydiga resultat. Humörförändringar, såsom irritabilitet och oro, har ofta skyllts på övergångsåldern, men kan ha många andra orsaker: dålig sömn gör att man blir trött på dagen och lättare irriterad, liksom värmevallningar och känslan av att inte rå över sin kropp. Därtill kan kvinnans många roller som yrkesarbetande, maka, mor, svärmor, dotter och så vidare skapa stress och frustration.

20


21


64


Klimakteriet

Klimakteriet hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar Magen irritation knip svullnad www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

Britt-Marie Landgren Lotti Helström

Författarna Britt-Marie Landgren och Lotti Helström är båda erfarna specialister i obstetrik och gynekolog. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

hormoner  sex  livskvalitet 

Rörlighet skelett muskler leder

hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Övergångsåldern – klimakteriet – är en period som sammanfaller i tid med många andra förändringar i en kvinnas liv. Vad har ursprung i klimakteriet och vad har ursprung i livssituationen i övrigt? Påverkar förändrade hormonnivåer humöret? Påverkas den sexuella lusten? Vallningar och sköra slemhinnor – vilken hjälp finns att få och vad kan man göra själv? I boken ges fakta och kunskap om vad som händer i kroppen under övergångsåren och hur det påverkar välbefinnande, lust och humör.

är specialist i gynekologi sedan 35 år tillbaka och är professor emerita i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Hon var tidigare överläkare vid kvinnokliniken, Huddinge sjukhus och enhetschef vid Institutionen för Klinisk vetenskap på Karolinska Institutet. Hennes intresseområden är fortplantning och könshormoner samt kvinnors hälsa. B r itt-Mar i e Lan dg r e n

Personligt: ”Jag är en av initiativtagarna till 1,6 miljonerklubben och är medlem i kärntruppen. Jag ingår också i 1,6 miljoner­klubbens medicinska expertisgrupp. Att sprida kunskap om kvinnohälsa är en av mina drivkrafter och jag har medverkat i ett flertal böcker.”

Landgren Helström

är specialist i obstetrik och gynekologi sedan 25 år tillbaka, är docent vid Karolinska Institutet och auktoriserad sexolog. Hon är ansvarig för akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm och arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forskningen handlar om stressjukdom efter våldtäkt. Hon är kursledare för Karolinska Institutets fristående kurser i Sexologi.

Lotti H e lström

Personligt: ”Jag älskar att vara ute på tomten på vårt lantställe och i skogen under hela sommarhalvåret. Jag läser mycket och diskuterar böcker med mina väninnor i läsecirkeln sedan 30 år.”


Klimakteriet

Klimakteriet hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet hormoner sex livskvalitet Huden rynkor veck prickar Magen irritation knip svullnad www.1.6miljoner­klubben.com www.gothiaforlag.se

Britt-Marie Landgren Lotti Helström

Författarna Britt-Marie Landgren och Lotti Helström är båda erfarna specialister i obstetrik och gynekolog. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt.

hormoner  sex  livskvalitet 

Rörlighet skelett muskler leder

hormoner  sex  livskvalitet

Klimakteriet

Gothia Förlag vill tillsammans med 1,6 miljoner­ klubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. Förhoppningen är att det ska leda till en större förståelse för den egna kroppen och en möjlighet att känna igen sig i en kropp som förändras. Att ta hand om sig själv och utveckla förmågan att lyssna på kroppens signaler är viktigt för att må bra och hitta både en inre och yttre balans i livet. I bokserien Kvinnors hälsa – må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspektivet det naturliga åldrandet. De fyra första titlarna är:

Övergångsåldern – klimakteriet – är en period som sammanfaller i tid med många andra förändringar i en kvinnas liv. Vad har ursprung i klimakteriet och vad har ursprung i livssituationen i övrigt? Påverkar förändrade hormonnivåer humöret? Påverkas den sexuella lusten? Vallningar och sköra slemhinnor – vilken hjälp finns att få och vad kan man göra själv? I boken ges fakta och kunskap om vad som händer i kroppen under övergångsåren och hur det påverkar välbefinnande, lust och humör.

är specialist i gynekologi sedan 35 år tillbaka och är professor emerita i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Hon var tidigare överläkare vid kvinnokliniken, Huddinge sjukhus och enhetschef vid Institutionen för Klinisk vetenskap på Karolinska Institutet. Hennes intresseområden är fortplantning och könshormoner samt kvinnors hälsa. B r itt-Mar i e Lan dg r e n

Personligt: ”Jag är en av initiativtagarna till 1,6 miljonerklubben och är medlem i kärntruppen. Jag ingår också i 1,6 miljoner­klubbens medicinska expertisgrupp. Att sprida kunskap om kvinnohälsa är en av mina drivkrafter och jag har medverkat i ett flertal böcker.”

Landgren Helström

är specialist i obstetrik och gynekologi sedan 25 år tillbaka, är docent vid Karolinska Institutet och auktoriserad sexolog. Hon är ansvarig för akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm och arbetar såväl kliniskt med patienter som med studentundervisning och forskning. Forskningen handlar om stressjukdom efter våldtäkt. Hon är kursledare för Karolinska Institutets fristående kurser i Sexologi.

Lotti H e lström

Personligt: ”Jag älskar att vara ute på tomten på vårt lantställe och i skogen under hela sommarhalvåret. Jag läser mycket och diskuterar böcker med mina väninnor i läsecirkeln sedan 30 år.”

9789172056299  

hormoner sex livskvalitet Britt-Marie Landgren Lotti Helström www.1.6miljonerklubben.com www.gothiaforlag.se hormoner sex livskvalitet Britt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you