Page 1

E R I K A E K LU N D W I L S O N

Majas vinter

B O N N I E R S


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Mia Söderberg Grafisk form och illustrationer: Erika Eklund Wilson Majas vinter ISBN 978-91-622-9731-2 © 2009 Erika Eklund Wilson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning tillupphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders 2009


E R I K A E K LU N D W I L S O N

Majas vinter

B O N N I E R

U T B I L D N I N G


Vintern 채r b채st! 


D책 f책r man vara inne. 3


Det är fÜr kallt ute. Brrrrr! 


Mamma vill att jag ska kl채 p책 mig och g책 ut. 5


Möt Maja under fyra årstider. Vilken av dem tycker hon är bäst? I serien om Maja ingår följande titlar: Majas vår Majas sommar Majas höst Majas vinter

www.bonnierutbildning.se

(9731-2)

9789162297312  
9789162297312