Page 1

Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Ditt och mitt


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Mimmi Tollerup-Grkovic

BokDax – Ditt och mitt isbn 978-91-622-7911-0 © 2007 Anna Jansson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Svensk utgåva enligt Bengt Nordin Agency Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upp hovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Ditt och mitt Di

BONNIER UTBILDNING


Mia och Alex spelar Fia. – Du fuskar, säger Mia. – Nej, det gör jag inte! Alex blir arg. – Du fuskar visst. Du flyttade toppen med armen. Erkänn din skurk! Mia blir arg.

2


– Jag tänker inte spela med dig. Alex knuffar till spelet. – Jag går hem, säger han. – Vänta, säger Mia. Men Alex tar sin cykel och far hem. När man är sur vill man ha godis. Det kan hjälpa med kolor. Mia letar efter sin plånbok. Den är tom. 3


Dumma kärring, tänker Mia, och tar en påse med kolor från hyllan. Jättegoda kolor med hallonsmak. Tanten talar med en kund. Hon ser inte vad Mia gör. Mia stoppar kolapåsen innanför jackan. Sedan går hon ut ur kiosken, utan att betala. 6


7


De första fyra kolorna smakar gott. Men sedan smakar de bara gråt. En polisbil svänger in framför Mia. Tänker de ta henne för att hon är en tjuv? 8


Mia springer hem till Alex. – Hjälp, du måste rädda mig! Alex ser förvånad ut.

9


Tanten i kiosken talar med en kund. Hon ser inte vad Mia gör. Mia stoppar något innanför jackan. Sedan går hon ut från kiosken utan att betala. I serien om Mia och Alex finns följande titlar: Miapaket 1

Miapaket 2

Ingen att vara med

Kojan

Monster finns!

Mia frågar chans

Modigt Mia!

Det brinner!

Ditt och mitt

En varulv

ISBN 978-91-622-7911-0

(7911-0)

www.bonnierutbildning.se

9789162279110  

Ditt och mittDittochmitt Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavä...

9789162279110  

Ditt och mittDittochmitt Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavä...