Page 47

läs i nivåer

8

box , innehåller följande titlar:

Blod Med andra ögon Plast-Pia och Bonus-Benny Vargen och Rödluvan

ISBN 978-91-47-10205-1 © 2011 Claes Nero och Liber AB Redaktion: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Grafisk form och idé: Toula van Rooij Layout: Marta Coronel Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Text: Claes Nero Teckningar: Johan Hesselstrand Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

4 OMS_Vargen.indd 2

När du har läst: Fakta • Vad har Zeke för slags skola? Vad lär sig eleverna där? • Vem är jägaren som kommer in i stugan? Förståelse • Varför ligger delar av texten i boken i blå rutor? • Vad tycker vargpojken egentligen om sagan? Tycker han att den är bra, dålig, läskig eller spännande? Eller tycker han flera saker på en gång? Analys • Har du hört den riktiga sagan om Rödluvan och vargen? Vad är skillnaden mellan den sagan och den här sagan? • Vem blir mest lurad i sagan som vargpappan berättar, tycker du? • Zeke tror att om man är snäll mot någon så får man snällhet tillbaka. Tror du att det är så? Berätta varför du tror det eller varför du inte tror det. Språkträning • Varg stavas med g men låter som j. Kan du komma på flera sådana ord? • Rodnade stavas med o men låter som å. Kan du komma på flera sådana ord? Börja med att leta i texten!

2011-06-16 07.34

9789147102051  

9 6 4 8 2 7 3 5 NIVÅ 1 1 Första upplagan 1 ISBN 978-91-47-10205-1 © 2011 Mats Wänblad och Liber AB Redaktion: Malin Wedsberg, Toula van Rooi...