Page 35

läs i nivåer

8

box , innehåller följande titlar:

Blod Med andra ögon Plast-Pia och Bonus-Benny Vargen och Rödluvan

ISBN 978-91-47-10205-1 © 2011 Hippas Eriksson och Liber AB Redaktion: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Grafisk form och idé: Toula van Rooij Layout: Marta Coronel Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Text: Hippas Eriksson Teckningar: Janette Bornmaker Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

3 OMS_Plast-Pia.indd 2

När du har läst: Fakta • Vad betyder namnet Miranda? • Varför fick Engla en mobiltelefon av sin pappa? Förståelse • Varför blev Engla arg när pappa föreslog att de skulle hitta på något med Pia och Benny på höstlovet? Vad tror du? • Varför var Benny ledsen? Vad gjorde Engla för att hjälpa honom? Analys • När Engla först träffade Pia kändes det både bra och dåligt. Hur kunde det göra det, tror du? • Vad tror du att Engla menade när hon sa att hon kunde prata med sin mamma, att mamma fanns inne i henne? Språkträning • Beskriv vad en plastmamma eller bonusbrorsa är. Kan du andra ord för nya familjemedlemmar? Har du några plastsyskon eller någon bonusförälder? • Engla och pappa gjorde en mammahörna. Beskriv den! • Leta efter ord i texten som betyder samma sak som att skratta och att gråta.

2011-06-16 07.34

9789147102051  

9 6 4 8 2 7 3 5 NIVÅ 1 1 Första upplagan 1 ISBN 978-91-47-10205-1 © 2011 Mats Wänblad och Liber AB Redaktion: Malin Wedsberg, Toula van Rooi...