Page 1

kaj hildingson

kaj hildingson

karin wergel

på lätt svenska

• grundskolans förberedelseklass/internationell klass • gymnasiets introduktionsprogram • sfi från kurs D. Samhällskunskap på lätt svenska tar upp centrala moment i grundskolans kurs i samhällskunskap. Boken bygger på material ur läromedlet SOL Fokus Samhälle i dag. För mer information om Samhällskunskap på lätt svenska:

Samhällskunskap på lätt svenska

Samhällskunskap på lätt svenska är tänkt för ungdomar och vuxna som har passerat nybörjarstadiet inom svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Boken passar till exempel:

karin wergel

Samhällskunskap

www.nok.se/laromedel

Samhällskunskap på lätt svenska ISBN 978-91-27-42186-8

kaj hildingson

karin wergel

9 789127 421868

Samhallskunskap_latt svenska_OMSLAG.indd 1

10-11-29 10.42.26


Samhallskunskap_latt_svenska.indd 2

10-11-29 10.58.04


Innehåll Det här är Sverige  4

Om arbetslivet

Så styrs Sverige

Vad jobbar vi med?  44 Vägen till jobb  45 Vad gör facket?  46 Manligt, kvinnligt, rättvist?  48 Om du är ung och vill arbeta   50

Riksdagen och regeringen  8 Riksdagens uppgifter  12 Så arbetar riksdagen  14 När riksdagen beslutar  15 Regeringen har många uppgifter  16 Försvaret  17

Vår kommun Vad är en kommun?  18 Det här sköter kommunen  19 Så styrs kommunen  20 I en demokrati kan vi påverka  24 Kommunens inkomster     och utgifter  26 Landstinget  28

Val och partier Olika val  30 Politiska partier  34 Före valet  36 Efter valet  37

Dina pengar Familjens ekonomi  38 Pengar och miljö  40 Spara kvittot!  42

Samhällets ekonomi Allt hänger ihop   52 Goda tider och dåliga tider  54 Ekonomi och politik  56 Sverige och andra länder  58

Lag och rätt Sveriges lagar  60 Ett brott  61 Rättegången  66 Olika sorters straff  72

Sverige och världen Norden  74 Danmark  76 Norge  77 Finland  78 Island  79 Sápmi – samernas land  80 EU – på väg att ena Europa  81 EU:s länder samarbetar  82 Så styrs EU  85 FN har freden som mål  87 Så styrs FN  90 Alla är lika mycket värda  91 Sverige – ett nytt hemland?  93 Register  95

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 3

10-11-29 10.58.38


Det här är Sverige Sverige ligger på en halvö i norra Europa. På samma halvö, väster om Sverige, ligger Norge.

Yta: 449 964 km2

Vi brukar dela Sverige i tre delar: Götaland, Svealand och Norrland. Av Sveriges befolkning bor 13 procent i Norrland, 39 procent i Svealand och 48 procent i Götaland.

Folkmängd: 9 miljoner Huvudstad: Stockholm 810 000 (Stor-Stockholm 1,9 miljoner)

N V

Statsskick: monarki

Ö S

Kebnekaise

Valuta: svenska kronor (SEK)

Luleå NORRLAND Umeå Östersund

FINLAND Sundsvall

SVERIGE NORGE

Gävle SVEALAND Uppsala Västerås Stockholm Örebro Vänern Norrköping Göteborg

Linköping Vättern Jönköping GÖTALAND Växjö

DANMARK

Helsingborg Malmö

Gotland

Öland

Östersjön

0

150

300 km

4 • det här är sverige

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 4

10-11-30 11.07.44


Sveriges geografi 1

5

I Norrland är vintrarna långa och kalla, med mycket snö och is. Utefter gränsen mot Norge finns höga berg som kallas fjäll. Det högsta fjället, Kebnekaise, är 2 113 meter högt. Från väster till öster rinner stora älvar. I älvarnas forsar har man byggt kraftverk. Ungefär 40 procent av Sveriges elektricitet kommer från vattenkraftverken i Norrland. I den södra halvan av Sverige, alltså Svealand och Götaland, är klimatet varmare, och där finns också stora slätter med bra jordbruksmark.

10

15

Det finns många sjöar i Sverige, ungefär 100 000 stycken. De största heter Vänern och Vättern och ligger i Götaland. Sveriges största städer är Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla är hamnstäder och ligger i södra Sverige. De flesta av Norrlands städer är också hamnstäder. De ligger vid Östersjön, där stora älvar rinner ut i havet. Järkvissle kraftverk ligger i Indalsälven, nordväst om Sundsvall.

det här är sverige • 5

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 5

10-11-26 12.29.20


Viktiga exportvaror 1

5

På många platser i Sverige finns det värdefulla metaller i berggrunden. Järn, silver, koppar och flera andra metaller har brutits i många hundra år. Den största gruvan i Sverige är järngruvan i Kiruna. Sverige exporterar både metaller och sådant man gör av metaller, till exempel maskiner och bilar. Att exportera betyder att sälja till andra länder. Stora delar av Sverige är täckta av skog. Från skogen får vi viktiga exportvaror: trä, papper och pappersmassa.

Sverige har varit större 10

15

För mycket länge sedan var hela Sverige täckt av is, men för ungefär 13 000 år sedan började isen försvinna och då började människor flytta hit. I Skåne, längst söderut i Sverige, har man hittat rester av tidiga boplatser. Sverige har inte alltid sett ut som i dag. Ända till 1658 hörde till exempel Skåne och andra delar av södra Sverige till Danmark. I många hundra år var Finland en del av Sverige. Stora områden söder om Finland hörde också till Sverige. Då var Sveriges största och viktigaste stad inte Stockholm utan Riga, som nu är huvudstad i Lettland.

1679

Men Sverige var med i flera krig, framför allt med Danmark och Ryssland, och så småningom förlorade Sverige områdena på andra sidan Östersjön.

SVERIGE Stockholm Riga

Från 1814 var Sverige i union med Norge. Det betydde att Sverige och Norge hade samma kung och att det var regeringen i Stockholm som bestämde över Norge. Men 1905 ville norrmännen bestämma själva och så blev det. Norge blev ett självständigt land. 0

30

300 km

6 • det här är sverige

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 6

10-11-25 16.23.16


De flesta bor i städer 1

5

10

I slutet av 1800-talet bodde de flesta svenskar på landsbygden och arbetade i jordbruket. Men städerna växte och det behövdes arbetare i de nya fabrikerna som byggdes där. Samtidigt ökade befolkningen på landet och det fanns inte jobb för alla i jordbruket. Därför flyttade många människor till städerna. Det fanns också människor som flyttade från södra Sverige till Norrland och började odla marken där. Men många svenskar utvandrade i stället, de flesta till USA. I dag bor de flesta av Sveriges invånare i städer, eftersom det är där det finns jobb och möjligheter att utbilda sig. Befolkningen på landsbygden minskar hela tiden. Sergels torg i Stockholm.

det här är sverige • 7

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 7

10-11-25 16.23.21


Så styrs Sverige Riksdagen och regeringen 1

5

I Sverige har vi demokrati. Demokrati betyder folkstyre. Det är alltså folket som styr landet. För mer än tvåtusen år sedan började grekerna använda demokrati i sitt samhälle, och hittills har ingen kommit på ett bättre sätt att styra ett land. Men det är många som har försökt!

Riksdagen beslutar, regeringen genomför Sveriges huvudstad heter Stockholm. Där finns riksdagen och regeringen. De personer som är med i riksdagen och regeringen styr landet. De bestämmer om sådant som gäller för alla i Sverige. 10

Riksdagen beslutar om lagar och skatter. Sedan genomför regeringen det riksdagen har beslutat. Så här kan det gå till: Riksdagen bestämmer att Sverige ska få en ny lag om narkotika. Regeringen ser till att polisen börjar använda den nya lagen.

Riksdagens ledamöter

8 • så styrs sverige

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 8

10-11-25 16.23.23


Att demonstrera är ett sätt att visa för riksdagens ledamöter vad man tycker. På bilden protesterar människor i Älvdalen mot planer på att bygga ett kraftverk i Dalälven.

1

5

Personerna i riksdagen kallas ledamöter. Riksdagen har 349 ledamöter som tillhör olika politiska partier, till exempel Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Ju fler röster ett politiskt parti har fått i valet, desto fler ledamöter har det partiet i riksdagen.

Regeringen behöver riksdagens stöd Mer än hälften av riksdagens ledamöter måste säga ja till stora, viktiga saker som regeringen vill göra. Det kallas parlamentarism. Så här kan det gå till: 10

15

Regeringen vill att Sverige ska bygga fler kraftverk för att få fram mer elektricitet. Regeringen lämnar därför ett förslag till riksdagen. Riksdagens ledamöter diskuterar förslaget. Och eftersom de flesta tycker att förslaget är bra, blir det som regeringen vill. Det kan också vara tvärtom, nämligen att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej till regeringens förslag. Säger riksdagen nej till ett viktigt förslag från regeringen, så måste regeringen avgå, det vill säga sluta.

så styrs sverige • 9

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 9

10-11-25 16.23.25


Olika sätt att bilda regering 1

Regeringen består av statsministern och flera ministrar, till exempel finansministern. Det finns tre sorters regeringar:

5

10

15

1 När ett parti har mer än hälften av platserna säger vi att partiet har majoritet. Här har det röda partiet majoritet och kan ensamt bilda regering. Vi får en majoritetsregering.

2 Här är det röda partiet störst, men partiet har inte majoritet i riksdagen. Ändå kan det röda partiet ensamt bilda regering, minoritetsregering. Det gula partiet lovar nämligen att rösta ja till regeringens förslag. Tillsammans har det röda och det gula partiet majoritet i riksdagen. Men det gula partiet får inte vara med i regeringen.

3 Här har det gula partiet gått över till de andra partierna. Tillsammans har de fyra partierna majoritet i riksdagen. Därför kan de bilda regering. Nu sitter det alltså flera partier i regeringen. Det blir en koalitionsregering.

10 • så styrs sverige

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 10

10-11-25 16.23.28


Den 10 december varje år äger en högtidlig ceremoni rum i Stockholm. Då får årets Nobelpristagare ta emot sina priser av kungen. På kvällen är det stor fest.

Sverige och kungafamiljen 1

5

10

Sverige är en monarki. Det betyder att en kung eller drottning är Sveriges statschef. En statschef är den högsta representanten för ett land. Sveriges kung eller drottning har ingen makt. Han eller hon får till exempel inte lägga sig i hur riksdagen och regeringen styr landet. Kungafamiljens medlemmar ska vara representanter för Sverige. Det betyder bland annat att de ska göra besök i utlandet och ta emot utländska statschefer i Sverige. De deltar också i viktiga ceremonier, till exempel när Nobelprisen delas ut. så styrs sverige • 11

Samhallskunskap_latt_svenska.indd 11

10-11-25 16.23.34


kaj hildingson

kaj hildingson

karin wergel

på lätt svenska

• grundskolans förberedelseklass/internationell klass • gymnasiets introduktionsprogram • sfi från kurs D. Samhällskunskap på lätt svenska tar upp centrala moment i grundskolans kurs i samhällskunskap. Boken bygger på material ur läromedlet SOL Fokus Samhälle i dag. För mer information om Samhällskunskap på lätt svenska:

Samhällskunskap på lätt svenska

Samhällskunskap på lätt svenska är tänkt för ungdomar och vuxna som har passerat nybörjarstadiet inom svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Boken passar till exempel:

karin wergel

Samhällskunskap

www.nok.se/laromedel

Samhällskunskap på lätt svenska ISBN 978-91-27-42186-8

kaj hildingson

karin wergel

9 789127 421868

Samhallskunskap_latt svenska_OMSLAG.indd 1

10-11-29 10.42.26

9789127421868  

Samhälls- kunskap på lätt svenska kaj hildingson karin wergel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you