Page 1

Läromedlet Läsbiten är en läslära utformad i enlighet med barns språkutveckling och svenska ords uppbyggnad. Det vänder sig till elever som börjar grundskolans lågstadium och som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att komma i gång med sin läsning. Läromedlet är också lämpligt för nyanlända elever som ska lära sig svenska samt för särskolans elever. Läsbiten består av följande delar:  Läsebok  Övningsbok  Kopieringsunderlag   Fonetiska bilder (24 stycken)   Memory-spel (30 ord + 30 bilder)  Lärarhandledning Författaren, Sonja Rockberg, är adjunkt och talpedagog. Hon har arbetat med elever med läs- och skrivsvårigheter vid Wargentinskolan och Läspedagogiskt Centrum i Östersund.

– en möjlighet för alla

Sonja Rockberg

Läsbiten


© 2014 Sonja Rockberg och Nypon förlag AB ISBN 978-91-7567-085-0 Produktionsstöd för detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektledare: Emma Frey-Skött Redaktör: Bibbi Fagerström Grafisk formgivare: Kari Wahlström/KariDesign Omslag och illustrationer: Agnes Danielsson

Första upplagan 2014 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Nypon förlag AB. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande. Nypon förlag AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg Tel. kundtjänst: 019-20 69 40 Tel. redaktionen: 042-442 24 20 info@nyponforlag.se www.nyponforlag.se


Sonja Rockberg

ร–VNINGSBOK

Illustrationer: Agnes Danielsson

Nypon fรถrlag


kk mm oo qq s s

mm oo ql ql ns ns pp r r t t

nn pp r r t t l s o

s  

3


kk mm oo qq s s

kk ml m l on on qp qp sr sr t t

l n p r t

n m s l

l n p r t

n   4

m  

s  


uu ww yy åå öö

aa bb cv cv d d ex ex f f gz gz h h äi äi j j s v m a

v  

v  

s   5


F H E H E FM N O P J K L I I J K L N O P M MNO P Ola l v s

6


mm oo r r q qr r s s

gn gn h h ip ip j j r r t t l r i

r  

os

am

n  

al

s   7

9789175670850  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you