__MAIN_TEXT__

Page 1

”davidjis effektiva undervisning i Meditationens hemligheter öppnar hjärtat på den vackra drömmare som finns djupt inom oss alla.”

M EDITATIONENS HEMLIGHETER

DAVIDJI är en internationellt erkänd livsrådgivare, författare, upphovsman till guidade meditationer, föreläsare och meditationsinstruktör. Han reser över hela världen och sprider tidlös visdom om betydelsen av andliga övningar, om modern stresshantering, om metoder för känslomässig läkning, om balans mellan arbete och fritid och om djupare självförverkligande. Hans dharma, hans livsändamål, är att väcka andra människors insikt om den bästa versionen av dem själva och hjälpa dem att upptäcka livets finaste uttryck.

Under tusentals år har människor försökt nå fram till stillheten och tystnaden som finns i deras inre för att hitta sitt djupaste själv. I Meditationens hemligheter visar davidji vägen dit, samtidigt som han gör metoden begriplig och leder dig ut på en storslagen resa in i ditt eget medvetande. Oavsett om meditation är något nytt för dig, om du ”krismediterar” eller om du har mediterat i åratal, kommer den här boken att lyfta din praktik, och ditt liv, till nästa nivå. I sin insiktsfulla bok berättar davidji om sin egen resa till uppvaknande och utforskar de positiva effekter som meditation kan ha på din fysiska hälsa, dina relationer, ditt känslomässiga välbefinnande och ditt andliga liv. I boken kan du läsa om hemligheterna bakom en otvungen meditationsvana, meditationens fem största myter och de bästa ritualerna för att införliva regelbundna meditationer i din vardag. Meditationens hemligheter lär dig att meditera och att leva ett lyckligare, enklare och mer tillfredsställande liv.

Utdrag ur inledningen

MEDITATIONENS HEMLIGHETER För personlig utveckling och inre frid

davidji

DON MIGUEL RUIZ, författare till Fyra grundstenar till ett bättre liv

davidji

”davidjis inspirerande berättelser om uppvaknande lotsar varsamt läsaren genom meditationens mystiska värld och gör den praktisk och tillgänglig för alla som vill uppleva större medveten närvaro i sitt liv.”

Genom att meditera varje dag har jag lärt mig att vi alla råder över varje ögonblick. Och genom att naturligt fläta in den här vanan i varje fiber av mitt väsen har jag fått verktyg och metoder för att leva livet med mindre stress och oro, bättre skärpa och fokus, större medkänsla och empati, djupare kärlek och fler glädjestunder, samt en utgångspunkt som är mer mottaglig för andras perspektiv, vilket ger mig fler möjligheter. Jag tror att alla som är villiga att ägna sig åt meditation också kan få tillgång till dessa verktyg. Känn dig fri att betrakta den här boken som din meditationsverktygslåda. Jag vill tacka dig för att du tar dig tid att läsa boken, som kommer från mitt hjärta. Jag vill uppmuntra dig att pröva att meditera och med boken som vägledning göra det till en ny vana. Jag hoppas att du låter mig hjälpa dig att hitta det du söker. Det skulle vara ett privilegium för mig. davidji

DEEPAK CHOPRA www.livsenergi.se

Omslagsdesign: Shelley Noble och Nick C. Welch Författarfoto: Tiffany Murray

09-6_omslag_Meditationens_hemligheter_final.indd 1

2013-12-12 10:47


MEDITATIONENS HEMLIGHETER För personlig utveckling och inre frid

davidji Översättning: Birgitta Karlström


www.livsenergi.se Copyright © 2012 by davidji sweetspot productions Originally published in 2012 by Hay House Inc. USA © 2014 svenska utgåvan Livsenergi, Forma Books AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfalidgande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Originalets titel: Secrets of Meditation Översättning: Birgitta Karlström Formgivning omslag: Shelley Noble och Nick C. Welch Formgivning inlaga och sättning: Richard Persson, RPform Tryck: ScandBook AB, Falun, 2014 ISBN 978-91-87505-09-6


TILLÄGNAN Den här boken tillägnas min gode vän, kärleksfulle bror och orubblige lärare, David Simon. Han är ett fantastiskt väsen som har rört vid mitt liv och mitt hjärta på fler sätt än man någonsin kan tänka sig. Han flödar genom mig i varje andetag jag tar. Han finns i mitt hjärta i varje daglig meditation, i varje solnedgång jag insuper, i varje ört jag plockar och i varje ljuvt ögonblick jag får bevittna. Han har gett mig lärdomar för livet, bland annat att vi, i varje stund och i varje möte vi har med människor, djur och vår älskade moder jord, har valet att lämna efter oss giftigt avfall (ama på sanskrit) eller närande livgivande nektar (så kallat ojas). Det här håller jag fortfarande på och lär mig, och det har hjälpt mig att utveckla min känslomässiga intelligens och väcka min känslomässiga glöd så att jag kan nå bortom mycket av den betingning som begränsar mig, göra mer livgivande val och dela med mig mer osjälviskt till världen. Jag har alltid litat på hans hjärta och det har lärt mig att lita på mitt. När himlen är mörk och stjärnorna lyser tänker jag tillbaka på den oskuldsfulla och underbara stämningen under våra morgonpromenader eller sena kvällsturer. Jag tänker på alla de hundratals djupa samtal vi har haft under våra resor världen över, från Dublin till Vancouver, från Miami till Alaska, från London till Whistler, från Oxford till Los Angeles och överallt däremellan. Med universum som vittne talade vi fritt ur hjärtat och delade med oss av våra drömmar och vårt innersta väsen. Stjärnorna berättar hela den historien varje kväll … och kommer att göra det för alltid. David visade mig Daniel Ladinskys tolkningar av den store sufiske poeten Hafiz. Dikten ”Det finns en underbar lek” talar så fint om förbindelsen mellan oss som aldrig dör. Ta emot den i djupaste vördnad.


Det finns en lek vi borde leka, och den går till så här: Hand i hand ser vi in i varandras ögon och granskar noga varandras drag. Sedan säger jag: ”Tala om vad som skiljer oss åt.” Kanske svarar du, ”Hafiz, din näsa är tio gånger större än min!” Då skulle jag säga, ”Ja, min kära, nästan tio gånger!” Låt oss fortsätta leka. Låt oss gå djupare, och djupare. För om vi gör det kommer själarna att omfamna varandra och flätas samman. Vår förening blir så fantastisk att inte ens Gud kan skilja den ena från den andra. Det finns en underbar lek vi borde leka med alla och den går till så här … Till dig, min tidlöse sufimästare, må du skratta och uppleva kärlek med Hafiz varje dag.


INNEHÅLL Förord av David Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DEL I: VAKNA FÖR NYA MÖJLIGHETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kapitel 1: Sökandet efter gurun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kapitel 2: Vad är meditation, och varför ska jag bry mig? . . . . 35 Kapitel 3: Meditationens fördelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 DEL II: MÅNGA VÄGAR TILL ENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kapitel 4: Hemligheten med bodymindmeditation . . . . . . . . . 73   • Biofeedback Kapitel 5: Hemligheten med visuell meditation . . . . . . . . . . . . 79   Drishtimeditation • Sri yantra-meditation Kapitel 6: Hemligheten med ljudmeditation . . . . . . . . . . . . . . 89   • Guidad meditation • Klangskålar • Ljudvågsmeditation Kapitel 7: Hemligheten med energimeditation . . . . . . . . . . . . 103   • Chakrameditation • Sutrameditation Kapitel 8: Hemligheten med sinnesmeditation . . . . . . . . . . . . 121   • Doftmeditation • Smakmeditation • Massage • Tantra • Yoga Kapitel 9: Hemligheten med buddhistisk meditation . . . . . . . 139   • Metta Bhavana • Samatha Bhavana • Vipassana Bhavana Kapitel 10: Hemligheten med mantrameditation . . . . . . . . . . 145   • Bijaljud • Primordial Sound Meditation • Sutrameditation   (inklusive David Simons universella mantra) Kapitel 11: Hemligheten med mässande meditation . . . . . . . 173   • Japa • Bhajan • Kirtan • Namavali


DEL III: LÄNGRE FRAM LÄNGS VÄGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Kapitel 12: Upplevelser under meditation . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Kapitel 13: Meditationens fem myter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Kapitel 14: Skaffa dig meditationsrutiner . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Kapitel 15: Vanliga frågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Efterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Mina intentioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Rekommenderad läsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 I tacksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Om författaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231


Förord Du har utan tvivel hört uttrycket ”tiga är guld”. Ett tigande sinne har emellertid inte slagit igenom lika stort i vårt moderna världsmedvetande. Som meditationsutövare sedan många decennier och som läkare engagerad i healing och personlig utveckling, har jag lärt mig att meditation är ett ovärderligt verktyg för att stilla sinnet. De flesta av oss har redan tidigt fått lära oss att ett aktivt sinne är ett värdefullt sinne. Det är helt klart att vi behöver färdigheterna hos ett vaket och kreativt sinne för att fungera, för att skapa, åstadkomma och förverkliga saker och för att njuta av livet. Samtidigt är det oerhört värdefullt med ett stilla sinne, men inte alls lika erkänt eller uppskattat. När tankarna och det inre tjattret tystnar får vi tillträde till djupare nivåer i medvetandet. Och när vi kan kombinera dessa förmågor – det aktiva sinnet, som låter oss utforska världen av former och fenomen, och det stilla sinnet, som för in klarhet och balans i medvetandet – befinner vi oss i den bästa positionen för att styra våra energier och göra de mest utvecklande valen, som bäst tjänar oss, mänskligheten och jorden. I den här utsökta boken presenterar den vänlige yogin och hängivne läraren davidji olika metoder som kan bidra till att lotsa sinnet från kaos till lugn. Under processens gång vaknar du för allt djupare nivåer av stillhet i både kropp och sinne och lägger dig enkelt till med en ny vana. Om vi varje dag tar oss tid att gå in i oss själva för att nå in till fältet av rent medvetande, går vi från aktivitet till tystnad, från individualitet till universalitet och från det personliga till det universella. Meditation är som ett bad för sinnet; tankarna blir klara och friska och låter oss se varje upplevelse ur en något annorlunda synvinkel. Den här förskjutningen ökar kreativiteten och förmågan att känna lycka, välbefinnande och kärlek. Informationen som ryms i boken hjälper dig att hitta din väg till expansion. Jag vill uppmuntra dig att utforska och pröva de övningar som tilltalar dig mest. Därefter kan du förverkliga meditationens syfte, som är att förändra din självuppfattning, från inskränkt

11


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

till expansiv. När du väcker kropp, hjärta, sinne och själ är det till nytta både för dig själv och för alla som finns i ditt liv.

David Simon Medgrundare till Chopra Center for Wellbeing

12


Inledning Jag hoppas att du mediterar. Jag tror att vi kommer att förändra världen med meditation. Jag är övertygad om att vi alla kan leva med större medvetenhet och djupare medkänsla och tillfredsställelse om vi tar kontakt med den inre stillheten och tystnaden. Jag har upplevt att tid som tillbringas i stillhet och tystnad kan öppna hjärtat för det sanna djupet i vårt universella väsen. Genom att regelbundet nå in till detta djup av ren, gränslös medvetenhet kan jag se och känna världen med ständigt växande öppenhet, djupare empati, större insikt och stärkt kontakt med källan. Vid den här tidpunkten i mitt liv tycker jag att det är en god sak. Aham brahmasmi är ett uttryck på sanskrit som betyder ”jag är universum”. När vi verkligen kan känna att vi inte är i eller av denna värld, utan snarare att hela världen finns i oss, börjar vi långsamt införliva den föreställningen i allt vi säger, tänker och gör. När det är så här du verkligen känner (och daglig meditation väcker den förståelsen) kan du utan ansträngning öppna dig för de obegränsade resurser som universum har att erbjuda – en källa av naturligt överflöd; djupare tillfredsställelse och en vänligare och mer kärleksfull värld, som du kan vistas i med större värdighet och sorglöshet. Upplevelserna du får i ditt uppvaknade tillstånd hämtas från dig själv, skapas av dig själv, påverkas och drivs fram av dig själv, precis som när du befinner dig i ett drömtillstånd. Det här betyder inte att saker utanför dig inte händer, utan snarare att det är ditt sätt att reagera på det oväntade eller det ovissa – det du gör med ny information och gamla ritualer – som sätter sin prägel på ditt liv. Och alla reagerar på allting: en kyss på munnen, ett vinddrag mot kinden, en sjukdomsdiagnos, en text, en hostning, en kommentar, en suck, en önskan, ett minne, en smekning, en telefonsignal, ett signalhorn, en blinkning, en snabbt förbiilande tanke, fotsteg i fjärran, solen i nacken, plinget från ett mejl, färgen på någons hår och till och med att läsa den här meningen. Ändå finns

13


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

det ingenting sådant som en yttre kraft som kan tvinga oss att uppleva en viss känsla eller reagera på ett visst sätt. Humör, känslor och sinnesstämningar är flerdimensionella tolkningar som bygger på våra betingningar. Det mesta präglades antagligen in i vårt undermedvetna redan innan vi nådde tonåren. Resten införlivade vi under decennierna som följde, då vi insöp livet och förstärkte de tidiga tolkningarna, vävde in dem i vår struktur. Vårt sätt att reagera på varje ögonblick är en blandning av den betingningen, vårt DNA, omständigheterna vi befinner oss i, vår emotionella intelligens och vårt sinnestillstånd just då. Genom att meditera varje dag har jag lärt mig att vi alla råder över varje ögonblick. Och genom att naturligt fläta in den här vanan i varje fiber av mitt väsen har jag fått verktyg och metoder för att leva livet med mindre stress och oro, bättre skärpa och fokus, större medkänsla och empati, djupare kärlek och fler glädjestunder, samt en utgångspunkt som är mer mottaglig för andras perspektiv, vilket ger mig fler möjligheter. Jag tror att alla som är villiga att ägna sig åt meditation också kan få tillgång till dessa verktyg. Känn dig fri att betrakta den här boken som din meditationsverktygslåda. Jag vill tacka dig för att du tar dig tid att läsa boken, som kommer från mitt hjärta. Jag vill uppmuntra dig att pröva att meditera och med boken som vägledning göra det till en ny vana. Jag hoppas att du låter mig hjälpa dig att hitta det du söker. Det skulle vara ett privilegium för mig. Frid.

davidji

14


DEL I

VAKNA FÖR NYA MÖJLIGHETER Jag utövar visserligen en specifik sorts meditation, men känner stor vördnad för alla meditationsinriktningar. Den stillsamma förflyttningen från världen utanför till den inre världen och sedan tillbaka ut igen är en av de mest storartade processer en männi­ ska kan uppleva. När tankar, andning och hela fysiologin saktar in och efter hand dämpas till mer subtila uttryck, vidgas medvetandet – först under själva meditationen och senare i tillvaron utanför den – vilket väcker en värld av oändliga möjligheter i varje ögonblick. Jag är inte någon munk och jag förkunnar inte någon speciell tro. Jag lever i den verkliga världen och min meditationsutbildning har ägt rum under den verkliga världens omständigheter. Jag har skrivit den här boken för att dela med mig av min resa till helhet, som jag har funnit genom meditation. Helheten finns tillgänglig för alla som vill använda sig av stillheten och tystnaden som finns i vårt inre. Med de här lärorna vänder jag mig till både nybörjare och mästare. Jag känner ödmjukhet vid tanken på att över en miljon sökare runt om i världen har gjort mig sällskap på den här resan mot återförening på djupet. Jag bjuder dig att sälla dig till skaran av människor som har funnit mening, klarhet, medkänsla, tillfredsställelse, läkning, flexibilitet, kärlek, dharma, kreativitet,

15


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

frid, överflöd, helhet, förändring och glädje genom att ta för vana att sitta en stund varje dag i stillhet och tystnad … och med alla dem som just har tagit sina första steg.

Så här använder du boken Boken är utformad som en bruksanvisning för meditation. Jag föreslår att du läser den en gång från början till slut, och utför alla övningar och guidade meditationer. När du har gjort det har du fått en större förståelse för vad meditation är och du har varit med om många olika sorters meditation. Du kommer att veta mer än vad någon beskrivning kan ge och du kommer att ha upplevt de stora fördelarna med dagliga övningar, i form av ett liv som rul�lar på med en glädje och rogivande lätthet som du kanske inte har känt tidigare. Om du märker att du lockas av en viss form av meditation tycker jag att du ska utforska den ytterligare: gör efterforskningar på internet, gå en kurs i den, läs mer om den och se vart det leder. Om du är intresserad av att få en personlig handledare i Primordial Sound Meditation, kan du vända dig till mig eller till någon annan av de 1 500 instruktörer runt om i världen som har auktoriserats av Chopra Center. Välj någon som du trivs med. Ytterligare information om att hitta en lärare finns under fliken resources på min webbplats: davidji.com. Utmana det du har fått höra om meditationsupplevelser och utforska dem själv. Fortsätt att lita till ditt hjärta. När du kommer till information som låter vettig får du gärna göra anteckningar, markera med överstrykningspenna eller vika hundöron på de sidor där det finns vägledning eller information som du vill ha. Och dela förstås gärna med dig av ditt intresse till alla andra som är redo att börja meditera.

Några ord om språk Många av de här lärorna formulerades först på sanskrit, det forntida språket i Indien, och på pali, buddhismens gamla språk. Jag har använt mig både av ursprungsspråken och av översättningar-

16


Del 1

na och transkriptionerna till engelska. Plåga dig inte med att fördjupa dig i uttal eller grammatik. Det finns ett stort förråd av me­ ditationstermer och målet för dig är att meditera och inte att bli ett vandrande uppslagsverk. Med tiden kommer orden att vävas in i ditt vardagsspråk och tills dess kan boken vara en hjälp för dig att lära dig att tala medvetenhet som ett andra språk.

17


KAPITEL 1

Sökandet efter gurun ”Det som gör livet så fascinerande är själens ständiga kreativitet.” D e e pa k C h o p r a

Jag började meditera för 31 år sedan, då jag gick på college i norra delen av staten New York. Jag var ung, lättpåverkad och läste nyfiket, och jag snubblade över fem böcker som kom att förändra mitt liv: 1) Bardo Thodol (kallad Den tibetanska dödsboken); 2) den gamla vediska texten Bhagavad Gita; 3) Samtalen med Don Juan av den mystiske historieberättaren Carlos Castaneda; 4) medvetenhetsklassikern Be Here Now av Ram Dass, samt 5) Zen-buddismen av den utomordentlige brittiske filosofen Alan Watts. De här böckerna, ett par som var mer än 3 500 år gamla medan de andra var samtida, öppnade mina ögon för nya svar på några av mina grundläggande livsfrågor: Vem är jag? Varför är jag här? Är det här verkligt? Vad är verkligheten? Varför är vi alla här? Vad betyder alltsammans? Finns det mer? Läsningen av de här böckerna ledde mig också till min första erfarenhet av meditation – ett poänggrundande pass zenmeditation en gång i veckan som erbjöds de studenter som läste en försökskurs i österländsk filosofi, vilket jag gjorde. Vi var tolv personer som satt i en cirkel och vår zenmästare gick motsols runt oss. Vi hade instruerats att höja ena handen när vi noterade en tanke som passerade genom huvudet. Zenmästaren bar med sig en 45 cm lång bambukäpp som kallas keisaku, och när han såg någon av oss lyfta handen nickade han lätt, gick tyst fram och slog till handuppräckaren över ryggen med keisakun. Jag vet inte om det hejdade tanken, men det gav i alla händelser något nytt att tänka på.

19


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

Jag fann djup stillhet och flera kosmiska ögonblick under de där passen, men jag tänkte också en hel massa. Aj! Jag stannade inte kvar på meditationskursen längre än i två veckor. Jag märkte att jag undvek att sträcka upp handen för att slippa slaget från keisakun … och när man kommer på sig själv med att ljuga för sin zenmästare är det dags att gå vidare. Som Alan Watts en gång sa: ”När du har tagit emot meddelandet, lägg på luren.” Jag hade tagit emot meddelandet. Men jag var inte riktigt säker på vad jag skulle göra med det. Och nu då? frågade jag mig. Under de 30 år som följde utforskade jag många andra meditationsformer. Ibland hittade jag en som jag trivdes tillräckligt bra med för att utöva den under långa perioder. Men med samma lätthet som jag drogs till en övning, drev jag också iväg bort från den, i takt med att jobb, hem, relationer, affärsvärlden och livets alla krokvägar skickade iväg mig i olika riktningar, och till sist tvingade ner mig på knä.

Resan från biofeedback till mindfulness Efter att ha gått vidare från zen ägnade jag mig åt biofeedbackträning under några år. Det är en träning i vilken man fokuserar på att sakta ner andningen och kontrollera hjärtrytmen. Jag blev riktigt bra på det och för första gången någonsin upplevde jag en djupgående känsla av avslappning i mitt liv. Men pulsen blev så låg att jag svimmade i hissen så snart jag kom över tionde våningen. Sedan gick jag vidare till en rad andra tekniker, som ljudvågor, Kundalinidans, att titta på ljuslågor, energihealing, kontemplativ bön, uppmärksamhet på andningen, exotisk tantra och slutligen meditation med ett mantra. Ordet mantra är en sammansättning av två ord på sanskrit: man, som betyder ”tanke” och tra, som betyder ”färdmedel” eller ”instrument”. Så mantrat är tankens färdmedel … tankens instrument. Det är ett verktyg för att transportera sinnet från ett aktivt tillstånd till ett avstannande, i stillhet och tystnad. Sedan följde en period då jag ägnade mig åt mindfulnessmeditation – Buddhas meditation. Jag tänkte att om det dög åt Buddha så

20


Sökandet efter gurun

duger det minsann åt mig! I mindfulnessmeditation koncentrerar man hela sin medvetna uppmärksamhet på det man upplever i nuet – tankar, ljud, fysiska förnimmelser, andning … vad det än är som dyker upp … vart uppmärksamheten än tar vägen för stunden. Man återkommer hela tiden till nuet – inte till det förflutna eller till framtiden, utan till nuet – där man slutligen blir ett tyst vittne, som betraktar sig själv i varje ögonblick. Det här påminner om uppmärksamhet på andningen och är en av de mest praktiserade meditationerna på hela jorden, eftersom miljontals buddhister utövar den varje dag. Även ordet mindfulness har blivit trendigt i Väst under det senaste decenniet, eftersom det har använts som en eufemism för meditation som kringgår de kultaktiga missuppfattningar och stigman som förknippas med traditionell meditation. Praktiskt taget vartenda yogapass avslutas med någon form av mindfulnessmeditation, då man som avslutning lägger sig på rygg i savasana (eller ”dödstilla”), avslutar passet och överlämnar sig helt och fullt till nuet, slappnar av i kroppen och låter tankarna sväva iväg i tacksamhet, medan alla träningens fördelar integreras i minsta fiber i ens väsen. Under många år var mindfulnessträning min främsta meditationsform. Men just när den började bli trendig slutade jag me­ ditera.

Som en sömngångare genom livet Under många år arbetade jag inom finans- och affärsvärlden, mitt i New York Citys våldsamma bolagsvirvel. En tid hade jag till och med min arbetsplats på ett av de högre våningsplanen i torn två av det som nu kallas Ground Zero. Men en dag insåg jag att jag hade slutat meditera – en dag då jag helt saknade fysisk och känslomässig balans i livet. Jag hade bytt ut min meditationsritual klockan fem varje morgon mot ett tidigare tåg in i World Trade Centers in­ nanmäte, och jag hade bytt ut min kvällsmeditation mot en dubbel whisky. Och bara så där … puff … hade min meditationspraktik gått upp i rök. Borta var också den balans och djupa tillfredsställelse som jag

21


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

hade känt under tiden då jag mediterade. Jag levde för att jobba, för att fylla en inre tomhet som jag hade glömt bort. Det hade gått ett decennium sedan jag sov genom en hel natt. I stället vaknade jag vid tvåtiden med en smärtsam klump i magen som dröjde sig kvar hela dagen och in på kvällen. Jag tog med mig den till sängen varje natt. Jag åt lunch vid mitt skrivbord samtidigt som jag skrev på min ”crackberry”, chattade på min mobil, skrev mejl och glufsade i mig en smörgås … allt på fem minuter. Och jag insåg att jag hade hållit på så i nästan 15 år. Oupphörliga, överväldigande tankar rusade oavlåtligt genom mitt huvud när jag försökte hålla massor med bollar i luften och allting kändes meningslöst. Jag behövde sinnesfrid. Jag behövde ett meningsfullt jobb. Jag behövde det känslodjup som jag hade känt så väl i min ungdom. Jag befann mig ljusår från den tiden. Jag gick som en sömngångare genom livet. Mina personliga och yrkesmässiga relationer var stressade och ansträngda. Jag vaknade till en dag på högvarv, utförde mitt ”jobb”, kom hem, åt middag, läste en bok eller tittade på teve och slocknade. Mitt privatliv och hemmaliv hade tagits över av min karriär. Och min karriär hade tagits över av ett zombieliv på autopilot. Jag kände mig tom, utan något som helst rättesnöre, jag kände djup smärta och tyckte att allt var meningslöst. Jag visste inte vad mitt liv hade blivit eller vart det var på väg. Jag började ifrågasätta det jag hade uppnått och vilket värde jag hade för personerna i mitt liv. En dag i SoHo gick jag förbi en rad kartonger där det bodde hemlösa, en gråsprängd hand stack fram och grep tag i mitt byxben och ett nyfiket, sotigt ansikte kikade upp mot mig och frågade: ”Vad kommer det att stå på din gravsten?” Jag tvärstannade (samtidigt som mitt ofokuserade tunnelseende zoomade in på mannens kristallklara blå ögon) och reflekterade över mitt liv medan han lät sin smala hand glida nerför min vrist och stanna upp på min sko. Ansikte mot ansikte, själ mot själ – förbundna i ett enastående, kosmiskt ögonblick som fick mig att tappa andan. Jag stirrade in i Guds ansikte. Gode gud! Jag fick tårar i ögonen. Våra blickar möttes i vad som kändes som en evighet och jag formade ljudlöst orden ”jag vet inte” med läpparna. Mitt huvud var en tsunami

22


Sökandet efter gurun

av tankar, minnen och önskningar. Sedan passerade min blick genom honom … genom allting tills där inte fanns någonting. Jag gick omkring utan mål i flera timmar efter det, och hans skarpa ord ekade genom varenda cell i min kropp. Vad skulle det komma att stå på min gravsten? Vilket var mitt syfte? Jag kände mig som en fånge i evig dödscell, fast i en plågsam skärseld utan något skäl att finnas till. Huvudet svämmade över av rökfyllda bilder av World Trade Centers kollaps, bara några kvarter söder om den kontorsbyggnad där jag och de andra i personalen hade stått på taket och sett på med fasa den där ödesdigra dagen. Där fanns så många som vi kände och älskade och så många som vi aldrig skulle få lära känna. De psykologiska biverkningarna efter 11 september drev för min del omkring någonstans mellan tomhet, djupt känd sorg och primitiv tankeställare – det djupgående behovet av att leva ett meningsfullt liv. Men jag befann mig ljusår från att veta vad den meningen var eller från att kunna aktualisera den längs min nuvarande färdväg. Vid middagen den kvällen berättade jag om det som hänt under dagen för min hustru, och hon lämnade över ett papper till mig. Hon hade anat att jag led i min vardag och letat upp några djupare möjligheter som jag kunde fundera över. En var Seduction of Spirit, en meditationsretreat i England med Deepak Chopra. Hon uppmuntrade mig att följa mitt hjärta. En arbetskamrat gav mig rådet: ”Hoppa, så kommer skyddsnätet att vecklas ut.” En av mina yogalärare föreslog: ”Sluta på jobbet i dag. Universum kommer att sörja för dig.” Jag följde mitt hjärta och hoppade. En vecka senare fick jag lära mig mitt meditationsmantra, en månad senare gick mitt jobb upp i rök och två månader senare åkte jag iväg till Oxford för att träffa Deepak Chopra och lära mig mer om konceptet dharma – mitt syfte i livet. Det var där jag fick veta att ordet guru är sanskrit för ”en som skingrar mörker”, alltså en som lär ut upplysning. Men ingen annan kan förmå dig att ”se”. De kan hjälpa dig att öppna dig och få dig att vakna för det du redan har inombords, ge dig tillstånd att väcka sidor av dig själv som du tidigare inte har släppt fram. Du kanske inte visste att de fanns där. Du kanske visste det,

23


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

men var osäker på hur du skulle komma åt dem. Men när du väl vaknar för stillheten och tystnaden som vilar under lagren av aktivitet i din vardag, kommer du att veta att den finns där och alltid finns tillgänglig för dig. Som ett krabbt och stormigt hav som ger vika för lugnet och ron hos en stilla, klar damm, får det aktiva sinnet successivt sakta farten under meditationen tills det når mer subtila nivåer av lugn. Efter den dagliga meditationen kommer du att kunna ”lyssna” på livet med större uppskattning och förståelse, och leva ett vänligare och mer sorglöst liv.

Vakna till stillheten I början av 2002 lämnade jag New York City – som jag ofta hade kallat ”universums centrum” – för att tillbringa en vecka i Harry Potter-land och meditera med Deepak Chopra som andlig råd­ givare. Månaden före hade en indisk meditationslärare som bodde i London rest över pölen för att lära mig och sex andra elever en modern överföring av en urgammal övning som kallas Primordial Sound Meditation. Under tre intensiva dagar lärde jag mig grunderna i den här tidlösa metoden och fick förståelse för min fysiska kropp, min subtila (psykologiska) kropp och min kausala (eller andliga) kropp. Därefter fick jag ta emot mitt urljudsmantra, som bygger på mitt födelseögonblick, och så lärde jag mig hur jag skulle utföra en daglig meditationsövning som förberedde mig för den kommande retreaten. När jag kom till Oxford för att delta i meditationsretreaten Seduction of Spirit, lät jag mig sjunka djupt ner i stillhet och tystnad tillsammans med 75 andra sökare från hela världen, för att försöka hitta fram till klarhet, sanning, medvetenhet och kärlek. De flesta av deltagarna kom från England, Irland, Skottland och Wales, men åtminstone 30 stycken kom från andra europeiska städer, som Genève, Rotterdam, Köpenhamn, München, Barcelona, Istanbul, Paris, Milano, Helsingfors, Prag, Bryssel och Stockholm … och alla talade medvetenhetens universella språk! Från soluppgång till solnedgång och igen efter middagen satt vi djupt, djupt försjunkna i meditation. På bara några dagar öppnade

24


Sökandet efter gurun

sig mitt hjärta större än det någonsin gjort förut, och jag övergav varenda förutfattad mening jag någonsin hade haft om meditation. Jag överlämnade mig till processen som Deepak personligen stakade ut åt mig. Jag kände dess fulla kraft. Det var som om mitt hjärta bestod av mjukt vitt linne som hade sänkts ner i svart tusch … så tjockt och tungt … så svart … så mörkt och så smärtsamt. Och varje dag på retreaten kändes det som om jag höll fram det vita linnehjärtat under en vattenstråle, tvättade det och gjorde det rent, löste upp svärtan … lättade på bördan … lite mindre smärta och lite större klarhet. När jag skalade bort de betingade lagren av mitt liv dök nya tankar upp och vidgade delar av mitt nyväckta jag, och för den allra första gången kom jag i kontakt med min själ. Jag grät. Jag skrattade. Jag förenade mig med det kollektiva. Jag stod ansikte mot ansikte med mitt obetingade själv och upplevde universum som en oändlig enhet. Jag blev förälskad igen – i mig själv, i alla, i livet. Dag fyra var svärtan borta. Vi mediterade i mer än fem timmar per dag, och varje ögonblick kändes overkligt. Jag kände mig pånyttfödd. Jag återfick kontakten med hjärtat, som hade varit slutet i så många år. Jag vaknade till en sedan länge gömd förlåtelse och gav några av de djupaste såren i mitt förflutna kraftigt försenad upprättelse – saker som jag hade gjort, och inte gjort, saker som jag ångrade, sätt att tänka och leva som inte hade varit till någon nytta för andra, relationer som hade tynat bort eller blivit plågsamma, vägar jag hade gått som hade blivit till mörka kaninhål, och fina människor med ömmande hjärtan som jag hade mött och sårat. Jag började utforska min viktigaste relation – den jag har med mitt sanna jag – stillheten och tystnaden som vilar inuti min själ … min inre kärna … mitt innersta väsen … ren, oinskränkt medvetenhet. Jag fann kapitulation. Jag omfamnade frigörelse. Jag vidrörde en del av mitt väsen som slumrat under lång tid, och märkte hur enkelt det var för mig att komma åt kraften i min källa genom meditation. Men jag hade fortfarande massor med frågor och trodde att svaren fanns någonstans därute. Så på retreatens sista dag gav jag mig iväg till Indien för att fortsätta mitt sökande efter gurun. Mina

25


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

första, intensiva intryck när jag landade i Delhi vid midnatt bär jag fortfarande med mig. Kabindörrarna öppnades och avslöjade en månlös, disig natthimmel. När jag gick nerför trappan och ut på landningsbanan tog jag mitt första djupa andetag av Indien. Det kändes sött … unket … fuktigt … doftande … nytt … fräscht … urgammalt … välbekant … och hisnande. När jag satt i taxin som körde mig till hotellet passerade vi genom ytterområdena på väg in i staden och mycket snabbt befann jag mig mitt uppe i Indien, absorberad av den en miljard starka och magiska väven. Jag fortsatte med de dagliga meditationsövningarna som jag hade lärt mig på retreaten i Oxford. Jag mediterade och bad varje dag. Jag utövade yoga varje morgon. Jag utförde ritualer för tacksamhet och medmänsklighet. Jag badade i Gangesfloden i Varanasi samtidigt som pyrande, kremerade kroppar flöt förbi. Jag reste österut till Bhodgaya och satt under bodhiträdet där Buddha först nådde upplysning. Jag träffade en nadi-astrolog, palmbladsläsare, i Swamimalai, som redogjorde för detaljer i tidigare, nuvarande och kommande liv nedtecknat på ännu levande äldre tamil på ett gammalt, bevarat palmblad. Han avslöjade till och med den exakta tidpunkten för min död i det här livet. I staden Jaipur upplevde jag shaktipat, ett slag energimässigt uppvaknande som försatte mig i extas i flera veckor och som fortfarande sipprar igenom mig då och då så här många år senare. Jag besökte gurun Sathya Sai Baba i Den yttersta fridens hemvist – Prasanthi Nilayam ashram – där han strödde helig aska, så kallad vibuthi, över mig som han hade frammanat ur tomma intet. Därefter åkte jag till Koregaon Park ashram i Pune, som hade grundats av den fenomenalt vanvördige och provokative swamin Osho, tidigare känd som Bhagwan Shree Rajneesh. Osho hade lämnat jordeplanet flera år tidigare, men det var i Pune som jag snubblade över hans citat: ”Sanningen finns inom dig; leta inte efter den någon annanstans.” Men just då betydde det ingenting för mig, så jag fortsatte att söka någon annanstans. Jag reste norrut till Dharamsala i Himalaya, för att höra Dalai lama tala om kärleksfull omtanke, men han befann sig i djup meditation. (Det skulle dröja flera år till innan jag fick förmånen

26


Sökandet efter gurun

att träffa hans helighet och uppskatta hans gudomliga vältalighet, djupa medkänsla och kärleksfyllda energi.)

Ljuset i slutet av tunneln I mitt sökande efter gurun reste jag hundratals mil söderut, hela vägen ner längs Indiens buk till templet Minakshi-Sundareshvar i den 2 500 år gamla staden Madurai. Innanför de vidsträckta murarna till det här enorma och urgamla byggnadsverket, stort som en liten by och översållat med statyer, helgedomar, bönesalar, tusentals färgstarkt målade gudomar, ett rum med tusen pelare och en helig damm, trängdes jag med en hänryckt, barfota folkmassa på fler än 20 000 personer hängivna den hinduiske guden Shiva och hans hustru, medkänslans gudinna Parvati. Vågor av hängivenhet böljade genom folkmassan och plötsligt befann jag mig helt ensam framför den heliga dammen. Det var som om svärmen av pilgrimer hade övergivit staden för ett ögonblick. Långsamt lösgjorde sig en gestalt ur skuggorna och promenerade in i en solstråle. Hans silhuett omgavs av en korona som strålade så starkt att jag fick skugga ögonen med handen. Han presenterade sig som Mr Jinghan, en brahminpräst som hade rest 240 mil söderut från sin by i Punjab i norr på en pilgrimsresa för att träffa mig. Just det … mig! ”Mr David, vi har väntat mycket länge på er. Ska vi sätta oss ner?” Jag tittade mig omkring för att se hur många av de 20  000 pilgrimerna som hade lyckats ta sig in i helgedomen. Mirakulöst nog var vi ensamma. I den här vidsträckta hallen, där miljarder människor hade vistats, bett och mediterat under de senaste tusen åren, fanns bara vi två … och ljudet av våra bultande hjärtan. Utan att vi någonsin hade träffats påstod han att han hade rest hela den här vägen för att träffa mig! Jag blundade och gassade mig i den varma strålglans som Jinghan projicerade ut i rummet. Vi satt där i några minuter medan han mässade en bön till den gudomliga modern för att väcka den feminina, kreativa kraften i våra hjärtan. Efter bara en kort stund drev hans mumlande ut i etern, och jag gled med ut genom öppningen. Det sista jag minns

27


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

var att jag kände hur mitt hjärta sprack upp och att jag gick djupare än jag någonsin gjort förut, medan allting smälte samman till ett. När jag öppnade ögonen igen var jag ensam. Tårarna rann nerför mina kinder, jag genomfors av en djupgående känsla av välbefinnande, och Jinghan var försvunnen. Jag tittade på min klocka. Det hade gått flera timmar och solen hade sjunkit ner mot horisonten i och med att den sena eftermiddagen övergått i kväll. Tusentals ljus och smörlampor som hade varit osynliga på dagen fick plötsligt rummet att bada i ljus och kittlade väggarna med en ljusshow av dansande skuggor och fladdrande bilder. Jag tittade ner på den stora, orörda vattenytan framför mig, som speglade natthimlens tusentals stjärnor som omärkligt smälte samman med tiotusentals små lampor, tända för hand, runt den fridfulla dammens kanter. Jag fick syn på min egen fladdrande spegelbild i magen på en silverstaty av Shiva som stod en halvmeter framför mig. Min formlösa, vågiga bild reflekterades tillbaka – krympte, sträcktes ut, förvreds, vidgades och försvann i mörkret som om jag inte hade någon kropp; jag var en pulserande ljusmassa. Jag satt fastnaglad framför bilden av mig och sedan hade jag plötsligt ingen. Minuterna blev till timmar; tusentals pilgrimer vandrade förbi mig i mörkret och förnimmelserna flödade långsamt tillbaka in i min kropp. När jag flyttade på benen fångade jag en skymt av något på klinkerplattan under mitt knä. Jag tittade ner och fick syn på en magnifik guldmedaljong i form av den elefanthövdade guden Ganesha, den som sägs undanröja alla hinder. Guldansiktet hängde från ett svart bomullsband. Jinghan måste ha lagt den bredvid mig medan jag svävade genom kosmos. Jag lyfte upp den i ögonhöjd och bugade i vördnad. Sedan böjde jag huvudet in i öglan som om jag blev smord och tog på mig halsbandet. Likt en gloria omgav den mig och föll mjukt ner runt halsen, som en bekräftelse på det här ögonblicket av djup samhörighet med källan. När jag återigen blev medveten om nuet, och de fysiska förnimmelserna kom tillbaka, insåg jag att allting i hallen inramades av lysande glorior. Därefter blev jag medveten om alla människor som fanns där. Hundratals pilgrimer hade strömmat in i hallen, och var

28


Sökandet efter gurun

och en av dem omgavs av en lysande aura när de klämde sig förbi mig på alla sidor på väg fram till den heliga dammen. Jag kramade medaljongen i min hand, tryckte den hårt mot mitt hjärta och började fnittra när jag upprepade Jinghans ord: ”Mr David, vi har väntat på er.” Långsamt kom jag på fötter och inom bara några sekunder hade jag slukats av myllret av hängivna, både fysiskt och andligt, för jag såg dem alla som en återspegling av min egen själ … alla gudomliga … alla Gud. Det var i den stunden som jag för första gången kände den påtagliga energin och oändliga kraften hos kollektivet, som har förändrat mitt sätt att nu se på världen. Den religiösa hängivenhetens intensiva vibrationer som strålade ut i templet fick mig att skälva, och jag drogs med i strömmen av tusentals pilgrimer som reste vidare ännu längre söderut, till de heliga stränderna vid Kanniyakumari på Indiens sydspets. Där bad vi till modergudinnan under stjärnbildernas och nymånens himmel. Jag sveptes in i mörker där jag låg i en grund tidvattendamm och gungade med i de lätta rörelserna hos det varma, stjärnbelysta havet framför oss. Jag reste vidare och ägnade dagarna åt att leta efter en guru som kunde bekräfta min förvandling. Vid vägkanten småpratade jag med rishier, som reste från tempel till tempel, jag bad i de innersta helgedomarna, badade i heliga dammar, utövade yoga på månbelysta stränder, tog emot dikshans upplysningsvälsignelser och medi­terade vid solens upp- och nergång. Då jag inte fann någon större sanning än de eviga vågorna framför mig fortsatte jag österut längs kusten till dess att jag kom till ön Rameswaram, där jag försökte få se den mytologiske apguden Hanuman skildra den gamla Ramayanamyten genom att hoppa över till ön Sri Lanka på en bro av apor. Men jag såg honom aldrig.

Vi är dem vi söker Under sex månader letade jag högt och lågt efter min guru. Och en morgon, när jag låg i en hängmatta i en tropisk acajouskog i Kerala omgiven av en intensiv symfoni av fågelsång och läste i ett slitet exemplar av Bhagavad Gita, kom jag till andra kapitlet, vers 48,

29


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

för vad som kändes som både den allra första och den fjärde miljonte gången. Jag märkte att jag själv formade orden som herren Krishna sa till den mäktige krigaren Arjuna: ”’Yogastha kuru karmani’ … Stå fast i enhet och handla.” Och medan jag läste sjönk ett djupt och kraftfullt budskap tyst in under min tankar och in i alla celler samtidigt, tvärs igenom skogslivets energiridå. Alla ljud upphörde; acajouträden stod stela; papegojorna manipulerades till stillhet; min kropp saknade gränser, ingen hud kapslade in det jag kände; en kaskad av välbefinnande vällde in i min fysiska kropp och spred sig till mitt sinne. Sedan kom något mycket djupare och mer genomgripande än någon tanke eller upplevelse. Som genom ett trollslag blev allting ett och jag förstod omedelbart. Hur uttrycker jag det med bara några få ord? Gurun finns inombords. Ja, gurun finns inombords. Djupt … djupt … djupt därinne, inrymd i det köttfodral vi kallar kropp, och för en livstid begränsat av våra fem sinnen och vårt sinne som tolkar precis allting. Skala bort de lagren, gå djupt in och ännu djupare … Inne i själva kärnan är vi ren, vidsträckt, oinskränkt medvetenhet. Oändlig. Det hade krävts en lång uppbyggnadsperiod och flera livstiders erfarenhet för att jag skulle nå fram till min aha-upplevelse. Men jag hade rört vid något, haft kontakt med något, faktiskt varit något bortom mig – bortom oss – något så vidsträckt att jag inte kunde tänka mig dess yttre rand. Men samtidigt var det jag själv och jag hade inga gränser. Det var som om jag hade haft amnesi och plötsligt mindes allting på en och samma gång. Jag beskriver det som att hitta en ny växel i varseblivningen att lägga i; en som man alltid haft men som man inte varit medveten om. Den här förändringen drabbade mig på ett enda ögonblick och den lever fortfarande kvar i mig.

Tillgång till ett gudomligt inre Det jag insåg den dagen var att vi verkligen är mänskliga uttryck för det gudomliga universumet. Vi absorberar existensen genom våra sinnen, destillerar den med vårt intellekt, och det som flyter ut är en personlighet – ett ego – en jag-känsla, som skiljer oss från var-

30


Sökandet efter gurun

andra. När vi tittar på våra mest genuina själv, under lagren av ego och intellekt, under känslornas värld och under vår fysiska kropp, kan vi nå fram till det gudomliga flödet. Faktum är att svaret på varje fråga som vi någonsin kan ställa till oss själva finns därinne. Vi behöver bara ge oss lov att höra svaret. Och hur får vi tillträde till universums vidsträckta gränslöshet utanför vår inskränkta tillvaro? Hur ger vi efter, så att vi kan bli lugnet mitt i kaoset? Hur når vi längre än till den här livstidens betingning så att vi får uppleva den ljuva, tysta stillhet som vilar inombords? Det mest effektiva och kraftfulla verktyg som jag har funnit för att nå expansion och förändring är den tidlösa vanan att meditera varje dag. Vi har alla en medfödd förmåga att sakta ner sinne och kropp, att koppla bort oss från aktivitet och att besöka djupen i vårt obetingade själv. Vi har begåvats med förmågan att uppleva vår sanna själ och gå bortom tid och rum – att höja oss över detta jordiska existensplan och ta med oss en liten bit stilla enhetsupplevelse tillbaka till den här världen. Den lilla biten gör oss gladare, mer medkännande, mer förlåtande, mer kreativa, mer intuitiva och bättre förenade med den vi verkligen är och den gudomlighet som finns inom oss alla. Jag ramlade nästan ur hängmattan när jag snabbt försökte komma på fötter efter uppenbarelsen. Jag packade väskan, checkade ut från hotellet, gick till busstationen, åkte 220 mil till Mumbai och gick 25 timmar senare ombord på ett flyg tillbaka till New York City. Under den 22 timmar långa flygningen gled jag in i och ut ur meditation. En sak stod helt klar: Mitt liv skulle aldrig bli detsamma. Det fanns ingen återvändo. Jag hade faktiskt upplevt att vara universell, och jag kunde inte blunda för universums oändliga enhet. Den praktiska lärdomen var ännu mer djupgående. Genom att gå från ett tillstånd av aktivitet till ett tillstånd av stillhet och tystnad, nådde jag enkelt och obesvärat världen där allt är ett. Och jag hade till sist lärt mig att genom att göra ingenting – inget alls – flödar medvetenhet och närvaro i nuet in i min vardag … in i mitt vakna tillstånd … till och med in i mina drömmar. Jag hade äntligen ”fattat”. Halvvägs genom livet hade jag kommit att upptäcka en del av mig själv som hade legat slumrande sedan min tidiga barndom. Djupt, djupt inombords presenterades jag

31


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

på nytt för min stilla punkt – mitt obetingade själv. Jag upplevde det universella som fanns inom mig. Jag hade äntligen hittat gurun!

Öppen för tystnaden Sedan dess har det inte gått en dag utan att jag doppar tårna i mitt inre hav av stillhet. Efter det att jag lärde mig Primordial Sound Meditation har jag mediterat varje morgon och nästan varje kväll, och mitt liv har fått mening, klarhet, lätthet och djupare tillfredsställelse, och hela tiden strömmar en allmän känsla av välbefinnande genom mig. Den här dagliga kontakten har lett till en känslomässig expansion som har fått mig att göra mer medvetna val i mitt samspel med omvärlden, mina vänner, mina nära och kära och mig själv. Meditationen har på ett elegant sätt genomsyrat mig med den naturliga vissheten om att jag i varje ögonblick har förmågan att välja eftertanke i stället för reflexmässig reaktion. Jag är inte bunden av den betingning som skett under mitt liv. Jag har oändliga möjligheter i varje tanke, ord och handling. Och jag har alltid ett val. Faktum är att jag i varje beslut har ett val mellan missnöje och mirakel. Den utvidgade inre referenspunkten har gett mig en mer öppen och accepterande inställning till allting runt omkring mig. Min andliga förändring befinner sig i ett ständigt flöde. Jag vet inte vart den kommer att ta vägen efter det här eller var den kommer att sluta när jag lämnar det jordiska livet, men för närvarande väljer jag att meditera och uppleva dess genomgripande dagliga gåvor.

Dela meditationens gåvor När jag återvände från Indien lät jag mig uppslukas mer och mer av meditationens tidlösa läror – i så hög grad att nästan alla som kände mig föreslog att jag skulle bli meditationslärare. Jag fogade mig efter de ständiga rekommendationerna från mina vänner – i synnerhet från Rookie Komitor, som också hade varit med på me­ ditationsretreaten i Oxford – och anmälde mig till Chopra Centers utbildning för instruktörer i Primordial Sound Meditation och det

32


Sökandet efter gurun

obligatoriska kropp och själ-seminariet, där jag skulle få fördjupning i ayurveda (den 5 000 år gamla läran om livet) under ledning av Deepak Chopra och hans kompanjon sedan 20 år, neurologen David Simon. Under det seminariet fick David Simon och jag en omedelbar och kärleksfull kontakt med varandra. Det var den sista dagen på resan in i healingen, den 14 juli, som jag utfärdade ett löfte att ägna mitt liv och mitt hjärta åt att sprida Davids och Deepaks verk och höja vibrationen hos deras översättningar och läror. Redan nästa dag stängde jag ner mitt liv på östkusten och flyttade till Carlsbad – en solig kuststad i södra Kalifornien, fem mil norr om den mexikanska gränsen – och arbetade som frivillig i sex månader för att stå till förfogande för och hjälpa den gudinna som kallas Chopra Center for Wellbeing. Under decenniet som har gått sedan varenda cell i min kropp exploderade, har jag varit uppslukad av de eviga lärorna meditation, ayurveda, yoga, vedanta, känslomässig läkning och medvetenhetens urgamla kunskap. Under de tio åren har jag ägnat mig åt det som Deepak och David har tyckt att jag har kunnat bidra mest till. Med det kärleksfulla och vänliga stödet från Chopra Centers grundare blev jag utnämnd till operativ chef, sedan till marknads- och försäljningschef och därefter till huvudansvarig för alla evenemang. Slutligen, efter flera års studier och arbete, valdes jag till rektor för Chopra Center University. I den rollen fick jag tillfälle att förena grundarnas moderna översättningar med mina egna verklighetsbaserade tolkningar, ritualer och metoder och hjälpa elever som också lever i den verkliga världen att lära sig, dela med sig av, undervisa och behärska den här eviga samlade kunskapen. Förutom de hundratusentals personer jag har undervisat personligen vid seminarier och retreater, genom cdskivor och nedladdningar och genom guidade meditationer och program på internet, har jag gjort det möjligt för mer än 1 000 lärare i drygt 50 länder att föra den här urgamla kunskapen vidare till sina familjer, arbetskamrater, elever och umgängeskretsar över hela världen. Bara det är något av det mest tillfredsställande i mitt vuxna liv. De som har tagit till sig visdomslärorna och meditationsövningarna

33


MEDITATIONENS HEMLIGHETER

utgör en skiftande global väv – inte bara av swamier, yogier, rinpocher, lamor, saddhuer, nunnor och munkar, utan också av läkare, advokater, soldater, affärsmän och -kvinnor, mäklare, dansare, sjuksköterskor, brandmän, administratörer, lärare, chefer, konstnärer, mammor, pappor, sångare, chaufförer, skribenter, vårdare, barn, motorcyklister, poliser, direktörer, säljare, forskare, musiker, barnflickor, hemmafruar, taxichaufförer, bankirer, hemlösa, interner, leverantörer, krigsveteraner, företagare, sekreterare, tränare, piloter, servitörer, pensionärer, pjäsförfattare, basister, regissörer, teknologer, psykiatriker, assistenter, vaktmästare, revisorer, kockar, exploatörer, vicepresidenter, artister, livscoacher, kontorsarbetare, healers, föreståndare, idrottare, skådespelare, lastbilschaufförer, stylister, terapeuter, lärare och personer på hospis. De har alla lärt sig att integrera de här eviga lärorna i sitt vardagsliv. De har förändrat världen genom att förändra sig själva. Jag har själv fått bevittna förändringen hos tusentals av mina elever då de har gått från känslor av panik och ångest till självförtroende och lugn, från rädsla och vrede till självkänsla och kärlek till sig själva, från förvirring till klarhet och från tomhet till djupare tillfredsställelse. Jag har suttit vid meditationens och den vediska visdomens mästares fötter och fått ta emot några oerhört starka upplevelser av dessa eviga läror. Jag har gjort övningarna till hörnstenarna i min dag. Jag har varit med om en upplyftande tvärvändning i mitt eget inre och sett en röd tråd av förändring dag för dag. Elever till mig har förklarat att de känner att de helt naturligt får en djupare medkänsla med andra människor, att de generellt ser livet med större klarhet, att ett mer kosmiskt perspektiv nästlar sig in i varje tanke och att deras syn på vår existens och vårt liv ständigt förändras. Min förhoppning och min avsikt är att du får dela den förändringen när du läser den här boken. Allt börjar med vanan att meditera.

34


”davidjis effektiva undervisning i Meditationens hemligheter öppnar hjärtat på den vackra drömmare som finns djupt inom oss alla.”

M EDITATIONENS HEMLIGHETER

DAVIDJI är en internationellt erkänd livsrådgivare, författare, upphovsman till guidade meditationer, föreläsare och meditationsinstruktör. Han reser över hela världen och sprider tidlös visdom om betydelsen av andliga övningar, om modern stresshantering, om metoder för känslomässig läkning, om balans mellan arbete och fritid och om djupare självförverkligande. Hans dharma, hans livsändamål, är att väcka andra människors insikt om den bästa versionen av dem själva och hjälpa dem att upptäcka livets finaste uttryck.

Under tusentals år har människor försökt nå fram till stillheten och tystnaden som finns i deras inre för att hitta sitt djupaste själv. I Meditationens hemligheter visar davidji vägen dit, samtidigt som han gör metoden begriplig och leder dig ut på en storslagen resa in i ditt eget medvetande. Oavsett om meditation är något nytt för dig, om du ”krismediterar” eller om du har mediterat i åratal, kommer den här boken att lyfta din praktik, och ditt liv, till nästa nivå. I sin insiktsfulla bok berättar davidji om sin egen resa till uppvaknande och utforskar de positiva effekter som meditation kan ha på din fysiska hälsa, dina relationer, ditt känslomässiga välbefinnande och ditt andliga liv. I boken kan du läsa om hemligheterna bakom en otvungen meditationsvana, meditationens fem största myter och de bästa ritualerna för att införliva regelbundna meditationer i din vardag. Meditationens hemligheter lär dig att meditera och att leva ett lyckligare, enklare och mer tillfredsställande liv.

Utdrag ur inledningen

MEDITATIONENS HEMLIGHETER För personlig utveckling och inre frid

davidji

DON MIGUEL RUIZ, författare till Fyra grundstenar till ett bättre liv

davidji

”davidjis inspirerande berättelser om uppvaknande lotsar varsamt läsaren genom meditationens mystiska värld och gör den praktisk och tillgänglig för alla som vill uppleva större medveten närvaro i sitt liv.”

Genom att meditera varje dag har jag lärt mig att vi alla råder över varje ögonblick. Och genom att naturligt fläta in den här vanan i varje fiber av mitt väsen har jag fått verktyg och metoder för att leva livet med mindre stress och oro, bättre skärpa och fokus, större medkänsla och empati, djupare kärlek och fler glädjestunder, samt en utgångspunkt som är mer mottaglig för andras perspektiv, vilket ger mig fler möjligheter. Jag tror att alla som är villiga att ägna sig åt meditation också kan få tillgång till dessa verktyg. Känn dig fri att betrakta den här boken som din meditationsverktygslåda. Jag vill tacka dig för att du tar dig tid att läsa boken, som kommer från mitt hjärta. Jag vill uppmuntra dig att pröva att meditera och med boken som vägledning göra det till en ny vana. Jag hoppas att du låter mig hjälpa dig att hitta det du söker. Det skulle vara ett privilegium för mig. davidji

DEEPAK CHOPRA www.livsenergi.se

Omslagsdesign: Shelley Noble och Nick C. Welch Författarfoto: Tiffany Murray

09-6_omslag_Meditationens_hemligheter_final.indd 1

2013-12-12 10:47

Profile for Smakprov Media AB

9789187505096  

9789187505096  

Profile for smakprov