Page 1

11

Drottningens halsband

10

Drottningens halsband

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Drottningen av Saba bar ett halsband med gröna pärlor. Det gick sönder i hennes trädgård, och pärlorna rullade iväg.

8

7

Men vad hände sedan med alla pärlor?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Drottningens halsband omslag 1.indd 1

Görel Hydén

Serpil Ural

Dilara Arin 2014-04-15 15.04


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Serpil Ural (turkisk text), Dilara Arin (illustrationer), Rodney Martin (engelsk text) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Queen of Sheba´s Necklace First published by Era Publications, Australia under license from Citlembik Publishing, Turkey Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Drottningens halsband omslag 1.indd 2

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att värdesätta något. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Beskriv drottningens halsband. „ Hur kunde halsbandet gå sönder? „ Var letade drottningen efter sina pärlor? „ Varför blev drottningen så arg? „ Hur kan du förstå att drottningen tyckte mycket om sitt halsband? „ Varför kunde drottningen inte hitta pärlorna? „ Vad hände med pärlorna i slutet? „ Vad vill den här sagan förklara för dig? „ Tror du att drottningen blev nöjd med det som hände med pärlorna? Varför/varför inte? „ Tror du att drottningen gjorde en öken av sin trädgård?

2014-04-15 15.04


Drottningens halsband En förklaringssaga från Turkiet

Återberättad av Görel Hydén • Serpil Ural Illustrationer av Dilara Arin

1-16 Drottningens halsband05.indd 1

2014-04-03 07.38


För länge sedan levde en berömd drottning i Österlandet, drottningen av Saba. Hon bodde i ett vackert palats med stora trädgårdar.

2

1-16 Drottningens halsband05.indd 2

2014-04-03 07.38


3

1-16 Drottningens halsband05.indd 3

2014-04-03 07.38


Drottningen av Saba tyckte om att promenera i sina trädgårdar. Hon bar ofta mycket vackra klänningar och ett halsband av glänsande gröna pärlor.

4

1-16 Drottningens halsband05.indd 4

2014-04-03 07.38


5

1-16 Drottningens halsband05.indd 5

2014-04-03 07.38


Drottningen gick fÜrbi nügra buskar när halsbandet fastnade i en gren och gick av.

6

1-16 Drottningens halsband05.indd 6

2014-04-03 07.38


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Serpil Ural (turkisk text), Dilara Arin (illustrationer), Rodney Martin (engelsk text) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Queen of Sheba´s Necklace First published by Era Publications, Australia under license from Citlembik Publishing, Turkey Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Drottningens halsband omslag 1.indd 2

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att värdesätta något. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Beskriv drottningens halsband. „ Hur kunde halsbandet gå sönder? „ Var letade drottningen efter sina pärlor? „ Varför blev drottningen så arg? „ Hur kan du förstå att drottningen tyckte mycket om sitt halsband? „ Varför kunde drottningen inte hitta pärlorna? „ Vad hände med pärlorna i slutet? „ Vad vill den här sagan förklara för dig? „ Tror du att drottningen blev nöjd med det som hände med pärlorna? Varför/varför inte? „ Tror du att drottningen gjorde en öken av sin trädgård?

2014-04-15 15.04


11

Drottningens halsband

10

Drottningens halsband

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Drottningen av Saba bar ett halsband med gröna pärlor. Det gick sönder i hennes trädgård, och pärlorna rullade iväg.

8

7

Men vad hände sedan med alla pärlor?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Drottningens halsband omslag 1.indd 1

Görel Hydén

Serpil Ural

Dilara Arin 2014-04-15 15.04


11

10

Duvan och myran

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

Duvan och myran 9

Myran behöver hjälp. Då kommer duvan och hjälper myran.

8

7

Men så behöver duvan hjälp.

6

Vad kan en liten myra göra?

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Duvan och myran omslag 2.indd 1

Görel Hydén

Nigel Croser

Marsha Wajer 2014-04-15 15.05


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Nigel Croser (engelsk text), Marsha Wajer (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Dove and the Ant First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: visa medkänsla och tacksamhet. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vad gjorde duvan vid ån? „ Varför kom myran till ån? „ Varför sa myran "tack" till duvan? „ Varför skrek pojken "aj"? „ Vilket var myrans problem? Vem löste det problemet? „ Varför märkte inte duvan pojken? „ Vad var det som skrämde duvan?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Hur kunde pojkens pil hamna i vattnet?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Läs sidan 16 en gång till. Är det så i verkligheten också?

Duvan och myran omslag 2.indd 2

„ Finns det någon hjälte i den här sagan?

„ Vad sa duvan till myran i slutet, tror du?

2014-04-15 15.05


Duvan och myran En gammal fabel

Återberättad av Görel Hydén • Nigel Croser Illustrerad av Marsha Wajer

17-32 Duvan och myran06.indd 1

2014-04-03 08.55


En törstig duva drack vatten vid en å. En törstig myra gick också fram till ån. Men så ramlade myran ner i vattnet.

2

17-32 Duvan och myran06.indd 2

2014-04-03 08.55


3

17-32 Duvan och myran06.indd 3

2014-04-03 08.55


– Jag kan inte simma, ropade myran. – Jag ska hjälpa dig, sa duvan. Hon tog ett långt, tunt strå i näbben. Sedan la hon det nära myran.

4

17-32 Duvan och myran06.indd 4

2014-04-03 08.55


5

17-32 Duvan och myran06.indd 5

2014-04-03 08.55


6

17-32 Duvan och myran06.indd 6

2014-04-03 08.55


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Nigel Croser (engelsk text), Marsha Wajer (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Dove and the Ant First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: visa medkänsla och tacksamhet. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vad gjorde duvan vid ån? „ Varför kom myran till ån? „ Varför sa myran "tack" till duvan? „ Varför skrek pojken "aj"? „ Vilket var myrans problem? Vem löste det problemet? „ Varför märkte inte duvan pojken? „ Vad var det som skrämde duvan?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Hur kunde pojkens pil hamna i vattnet?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Läs sidan 16 en gång till. Är det så i verkligheten också?

Duvan och myran omslag 2.indd 2

„ Finns det någon hjälte i den här sagan?

„ Vad sa duvan till myran i slutet, tror du?

2014-04-15 15.05


11

10

Duvan och myran

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

Duvan och myran 9

Myran behöver hjälp. Då kommer duvan och hjälper myran.

8

7

Men så behöver duvan hjälp.

6

Vad kan en liten myra göra?

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Duvan och myran omslag 2.indd 1

Görel Hydén

Nigel Croser

Marsha Wajer 2014-04-15 15.05


11

Hunden och benet

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Hunden och benet 9

En girig hund hittar ett ben. Så ser han en annan hund och blir orolig.

8

7

Tänk om den hunden kommer att försöka stjäla hans ben?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Hunden och benet omslag 3.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Leanne Argent 2014-04-15 15.07


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att vara girig. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga:

„ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

„ Vad höll den girige hunden i munnen?

Originalets titel: The Dog and the Bone First published by Era Publications, Australia

„ Vad såg den girige hunden från bron?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vem var det som den girige hunden såg?

Första upplagan 1

„ Vad hände med benet?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Var hittade den girige hunden ett ben?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Hunden och benet omslag 3.indd 2

„ Varför ville den girige hunden ta med sig benet hem? „ Varför såg hunden i floden lika arg ut som den girige hunden? „ På vilket sätt kan man säga att den här hunden lurade sig själv? „ Titta på sidan 16. Vad menar författaren i sista meningen? „ Vad tycker du: Är det lätt eller svårt att vara nöjd med det man har? „ Vad tror du att hunden tänkte efter den här händelsen?

2014-04-15 15.08


Hunden och benet En gammal fabel

Återberättad av Görel Hydén • Jill McDougall Illustrerad av Leanne Argent

33-48 Hunden och benet07.indd 1

2014-04-03 08.55


En dag hittade en girig hund ett ben han g채rna ville ha. Det h채r benet tar jag med mig hem, t채nkte han.

2

33-48 Hunden och benet07.indd 2

2014-04-03 08.55


3

33-48 Hunden och benet07.indd 3

2014-04-03 08.55


Snart kom den girige hunden fram till en flod. Han stannade och tittade ner i vattnet. Titta! Det 채r en hund i floden! t채nkte han.

4

33-48 Hunden och benet07.indd 4

2014-04-03 08.55


5

33-48 Hunden och benet07.indd 5

2014-04-03 08.55


Den andra hunden hade ett stort ben i munnen. Hans ben är stÜrre än mitt, tänkte den girige hunden.

6

33-48 Hunden och benet07.indd 6

2014-04-03 08.55


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att vara girig. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga:

„ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

„ Vad höll den girige hunden i munnen?

Originalets titel: The Dog and the Bone First published by Era Publications, Australia

„ Vad såg den girige hunden från bron?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vem var det som den girige hunden såg?

Första upplagan 1

„ Vad hände med benet?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Var hittade den girige hunden ett ben?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Hunden och benet omslag 3.indd 2

„ Varför ville den girige hunden ta med sig benet hem? „ Varför såg hunden i floden lika arg ut som den girige hunden? „ På vilket sätt kan man säga att den här hunden lurade sig själv? „ Titta på sidan 16. Vad menar författaren i sista meningen? „ Vad tycker du: Är det lätt eller svårt att vara nöjd med det man har? „ Vad tror du att hunden tänkte efter den här händelsen?

2014-04-15 15.08


11

Hunden och benet

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Hunden och benet 9

En girig hund hittar ett ben. Så ser han en annan hund och blir orolig.

8

7

Tänk om den hunden kommer att försöka stjäla hans ben?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Hunden och benet omslag 3.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Leanne Argent 2014-04-15 15.07


11

Lejonet och musen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Lejonet och musen 9

Lejonet är det farligaste djuret på savannen. En dag fastnar ett lejon i en fälla och kan inte ta sig loss.

8

7

Hur ska något djur, litet eller stort, kunna hjälpa honom?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Lejonet och musen omslag 4.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Leanne Argent 2014-04-15 15.08


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: vänskap och tacksamhet. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Varför skrek zebran till de andra djuren?

Originalets titel: The Lion and the Mouse First published by Era Publications, Australia

„ Vad tänkte lejonet göra med musen?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Varför ändrade lejonet sig och lät musen gå?

Första upplagan 1

„ Varför sprang musen fram till lejonet i nätet?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför gjorde de andra djuren så som zebran skrek, tror du? „ Varför varnade de andra djuren lejonet om fällan, tror du?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Lejonet och musen omslag 4.indd 2

„ Titta på bilden på sidan 15. Varför gråter lejonet, tror du? „ Hur visar lejonet till slut att musen är hans vän? „ Vad skulle de andra djuren kunna säga om musen, tror du? „ Håller du med om det som står i sista meningen? Varför/varför inte? „ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

2014-04-15 15.08


Lejonet och musen En gammal fabel

Återberättad av Görel Hydén • Jill McDougall Illustrerad av Leanne Argent

49-64 Lejonet och musen08.indd 1

2014-04-03 08.56


– Se upp! skrek zebran. Här kommer lejonet! – Se upp! sa alla djuren. Här kommer lejonet!

2

49-64 Lejonet och musen08.indd 2

2014-04-03 08.56


3

49-64 Lejonet och musen08.indd 3

2014-04-03 08.56


– Grrr! röt lejonet. Jag är djurens kung! – Spring, sa zebran.

4

49-64 Lejonet och musen08.indd 4

2014-04-03 08.56


5

49-64 Lejonet och musen08.indd 5

2014-04-03 08.56


Lejonet sprang fram till djuren. Han la sin stora tass på musen och höll fast den. – Nu tänker jag äta upp dig, sa lejonet.

6

49-64 Lejonet och musen08.indd 6

2014-04-03 08.56


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Leanne Argent (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: vänskap och tacksamhet. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Varför skrek zebran till de andra djuren?

Originalets titel: The Lion and the Mouse First published by Era Publications, Australia

„ Vad tänkte lejonet göra med musen?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Varför ändrade lejonet sig och lät musen gå?

Första upplagan 1

„ Varför sprang musen fram till lejonet i nätet?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Varför gjorde de andra djuren så som zebran skrek, tror du? „ Varför varnade de andra djuren lejonet om fällan, tror du?

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Lejonet och musen omslag 4.indd 2

„ Titta på bilden på sidan 15. Varför gråter lejonet, tror du? „ Hur visar lejonet till slut att musen är hans vän? „ Vad skulle de andra djuren kunna säga om musen, tror du? „ Håller du med om det som står i sista meningen? Varför/varför inte? „ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

2014-04-15 15.08


11

Lejonet och musen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Lejonet och musen 9

Lejonet är det farligaste djuret på savannen. En dag fastnar ett lejon i en fälla och kan inte ta sig loss.

8

7

Hur ska något djur, litet eller stort, kunna hjälpa honom?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Lejonet och musen omslag 4.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Leanne Argent 2014-04-15 15.08


11

Moshi och krokodilen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Moshi och krokodilen 9

Moshi, som är en litet djur, vill ta sig över floden. Men där finns stora krokodiler!

8

Så får hon en idé om hur hon ska lura de dumma krokodilerna.

6

Hur ska hon ta sig över till andra sidan?

5

7

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Moshi och krokodilen omslag 5.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Annie McQueen 2014-04-15 15.09


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Annie McQueen (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: Mouse Deer and Crocodile First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Moshi och krokodilen omslag 5.indd 2

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att vara påhittig och att lösa problem. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vem är sagans huvudperson? „ Varför ville Moshi komma över floden? „ Vilket var problemet för Moshi? „ Lyckades Moshi lösa problemet? „ Varför log krokodilen åt Moshi när de möttes, tror du? „ Varför gjorde krokodilen som Moshi sa? „ Hade kungen verkligen bett Moshi att bjuda krokodilerna på fest? „ Läs baksidestexten en gång till. Berätta svaret på frågan. „ Vad trodde krokodilen var anledningen till att Moshi ville räkna dem, tror du? „ Vad menade Moshi i slutet med "alldeles för många", tror du? „ Hur ska Moshi komma tillbaka över floden igen, tror du?

2014-04-15 15.09


Moshi och krokodilen En saga från Malaysia

Återberättad av Görel Hydén • Jill McDougall Illustrerad av Annie McQueen

65-80 Moshi och krokodilen07.indd 1

2014-04-03 09.04


Moshi var ett mycket klokt och mycket litet djur. En dag, nere vid floden, såg hon några fruktträd på andra sidan. Hon blev sugen på frukten.

2

65-80 Moshi och krokodilen07.indd 2

2014-04-03 09.04


3

65-80 Moshi och krokodilen07.indd 3

2014-04-03 09.04


Men floden är farlig. Det finns krokodiler här, tänkte hon. Just då såg Moshi en stor krokodil med vassa tänder.

4

65-80 Moshi och krokodilen07.indd 4

2014-04-03 09.04


5

65-80 Moshi och krokodilen07.indd 5

2014-04-03 09.04


6

65-80 Moshi och krokodilen07.indd 6

2014-04-03 09.04


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Jill McDougall (engelsk text), Annie McQueen (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: Mouse Deer and Crocodile First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Moshi och krokodilen omslag 5.indd 2

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att vara påhittig och att lösa problem. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vem är sagans huvudperson? „ Varför ville Moshi komma över floden? „ Vilket var problemet för Moshi? „ Lyckades Moshi lösa problemet? „ Varför log krokodilen åt Moshi när de möttes, tror du? „ Varför gjorde krokodilen som Moshi sa? „ Hade kungen verkligen bett Moshi att bjuda krokodilerna på fest? „ Läs baksidestexten en gång till. Berätta svaret på frågan. „ Vad trodde krokodilen var anledningen till att Moshi ville räkna dem, tror du? „ Vad menade Moshi i slutet med "alldeles för många", tror du? „ Hur ska Moshi komma tillbaka över floden igen, tror du?

2014-04-15 15.09


11

Moshi och krokodilen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Moshi och krokodilen 9

Moshi, som är en litet djur, vill ta sig över floden. Men där finns stora krokodiler!

8

Så får hon en idé om hur hon ska lura de dumma krokodilerna.

6

Hur ska hon ta sig över till andra sidan?

5

7

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Moshi och krokodilen omslag 5.indd 1

Görel Hydén Jill McDougall Annie McQueen 2014-04-15 15.09


11

10

Pojken som ropade VARG

Pojken som ropade VARG

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Pojken skulle vakta fåren. När han skrek VARG så skulle folket i byn komma och hjälpa honom att skrämma vargen.

8

7

Han skrek, och folket kom springande. Men fanns det någon varg?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Pojken som ropade omslag 6.indd 1

Görel Hydén

Nigel Croser

Susy Boyer 2014-04-15 15.10


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Nigel Croser (engelsk text), Susy Boyer (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Boy Who Cried Wolf First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att lita på någon och att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vad skulle hända om pojken ropade VARG? „ Varför blev folket i byn arga på pojken första gången han ropade? „ Hur många gånger ropade pojken VARG? „ Vilken gång brydde sig folket inte om att pojken ropade på dem? „ Varför skrattade pojken när folket i byn kom första gången? „ Varför kom inte folket i byn, den gång när vargen verkligen kom? „ Varför kom pojken inte ner till byn den sista kvällen, tror du?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Vad menar mannen i slutet med "Nu får du skylla dig själv"?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Tror du att byborna ber pojken att vakta fåren någon mer gång?

Pojken som ropade omslag 6.indd 2

„ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

„ Varför gjorde pojken så här, tror du? Var han busig, hade han långtråkigt eller var det något annat?

2014-04-15 15.10


Pojken som ropade VARG En traditionell saga

Återberättad av Görel Hydén • Nigel Croser Illustrerad av Susy Boyer

81-96 Pojken som ropade VARG07.indd 1

2014-04-03 09.10


Det var en gång en ung pojke, som skulle vakta får på en kulle utanför sin by. – Om det kommer en varg, måste du ropa VARG, sa folket i byn. Då kommer vi och hjälper dig.

2

81-96 Pojken som ropade VARG07.indd 2

2014-04-03 09.10


3

81-96 Pojken som ropade VARG07.indd 3

2014-04-03 09.10


Första dagen kom det ingen varg, men pojken ropade ändå VARG. Folket i byn kom springande uppför kullen för att hjälpa honom. Där uppe stod pojken och skrattade, men byborna blev inte glada.

R VA

G!

4

81-96 Pojken som ropade VARG07.indd 4

2014-04-03 09.10


5

81-96 Pojken som ropade VARG07.indd 5

2014-04-03 09.10


Inte heller nästa dag kom det någon varg, men pojken ropade ändå VARG igen. Folket i byn kom springande. Uppe på kullen skrattade pojken ännu mer, men nu blev byborna arga.

6

81-96 Pojken som ropade VARG07.indd 6

2014-04-03 09.11


Till läraren/föräldern läs i nivåer

4

sagor, innehåller följande titlar:

Drottningens halsband Lejonet och musen Duvan och myran Moshi och krokodilen Hunden och benet Pojken som ropade VARG

ISBN 978-91-47-11090-2 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Nigel Croser (engelsk text), Susy Boyer (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Boy Who Cried Wolf First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att lita på någon och att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vad skulle hända om pojken ropade VARG? „ Varför blev folket i byn arga på pojken första gången han ropade? „ Hur många gånger ropade pojken VARG? „ Vilken gång brydde sig folket inte om att pojken ropade på dem? „ Varför skrattade pojken när folket i byn kom första gången? „ Varför kom inte folket i byn, den gång när vargen verkligen kom? „ Varför kom pojken inte ner till byn den sista kvällen, tror du?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Vad menar mannen i slutet med "Nu får du skylla dig själv"?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Tror du att byborna ber pojken att vakta fåren någon mer gång?

Pojken som ropade omslag 6.indd 2

„ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

„ Varför gjorde pojken så här, tror du? Var han busig, hade han långtråkigt eller var det något annat?

2014-04-15 15.10


11

10

Pojken som ropade VARG

Pojken som ropade VARG

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Pojken skulle vakta fåren. När han skrek VARG så skulle folket i byn komma och hjälpa honom att skrämma vargen.

8

7

Han skrek, och folket kom springande. Men fanns det någon varg?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 4, SAGOR Best. nr 47-11090-2

1 NIVÅ

Pojken som ropade omslag 6.indd 1

Görel Hydén

Nigel Croser

Susy Boyer 2014-04-15 15.10

9789147110902  
9789147110902