Page 1

LĂ„S MED OSS

LÄS MED OSS MIN EGEN BOK – HEMMA är tänkt att vara en bro mellan hem och skola. Boken fÜljer samma inlärningsgüng som den läslära barnet har i skolan. Det lÜnar sig att lägga ner extra tid pü läsinlärningen. När läsningen gür bra, upplever barnet sin skolgüng som nügot positivt. Att kunna läsa är ju grunden fÜr allt skolarbete. Med den här boken für du en mÜjlighet att hjälpa ditt barn vidare, att repetera och fÜrstärka det barnet redan har lärt sig och dela barnets glädje Üver sin nya fÜrmüga. MIN EGEN BOK – HEMMA fÜrutsätter att barnet har en vuxen samtalspartner. Att samtala är mycket viktigt fÜr att barnets sprükkänsla och ordfÜrrüd ska utvecklas och växa. Barnet behÜver ocksü hjälp att läsa instruktionerna.

Min egen bok

LÄS MED OSS är ett läromedel i läs- och skrivinlärning fÜr de fÜrsta tre skolüren – en klassiker inom läsinlärningen, som fütt hundratusentals barn att med lust lära sig läsa och skriva.

HEMMA Monica Benoit

*4#/Hemma omslag.indd 1

    

 

08-11-11 15.09.43


Innehåll 3 Kära förälder!

32 Samtalsbild p

4 Samtalsbild o

34 Vilken vokal fattas i orden? a, o, u

6 Samtalsbild l 8 Samtalsbild e 10 Samtalsbild s 12 Samtalsbild a 14 Repetition av o, l, e, s, a 15 Ordbilderna en, ett, jag, kan 16 Samtalsbild r

35 Vilken vokal fattas i orden? e, i, ä 36 Samtalsbild h 40 k, korsord 44 a eller å eller ä? 48 Samtalsbild f

19 Vilket ord är kortast?

49 Prepositionerna i, på, över, under

20 Samtalsbild i

50 Samtalsbild b

22 Samtalsbild v

51 Vänster och höger

23 ordbilderna är, du, inte, ha, har

52 Ord med eller utan prickar o eller ö

24 Samtalsbild m 27 Repetition av ordbilderna och, är, du, inte, ha, har, nej

53 Samtalsbild g 57 Dubbla bokstäver och ck

28 Samtalsbild t

58 Samtalsbild x

29 Repetition av ordbilderna att, och, är, du, inte, har, nej

Ord med sk eller x (ks)

31 Ord med eller utan prickar a eller ä

LMO Min egen bok HEMMA.indd 2

59 Hemligt meddelande 60–64 Föräldratips och listor på ord till samtalsbilderna

08-11-11 15.14.50


Kära förälder! MIN EGEN BOK – HEMMA är tänkt att vara en bro mellan hem och skola. Boken följer samma inlärningsgång som den läslära barnet har i skolan. Det lönar sig att lägga ner extra tid på läsinlärningen. När läsningen går bra, upplever barnet sin skolgång som något positivt. Att kunna läsa är ju grunden för allt skolarbete. Med den här boken får du en möjlighet att hjälpa ditt barn vidare, att repetera och förstärka det barnet redan har lärt sig och dela barnets glädje över sin nya förmåga. MIN EGEN BOK – HEMMA förutsätter att barnet har en vuxen samtalspartner. Att samtala är mycket viktigt för att barnets språkkänsla och ordförråd ska utvecklas och växa. Barnet behöver också hjälp att läsa instruktionerna. Alla vill vi underlätta våra barns läsinlärning men många kan vara osäkra på vad och hur man kan göra. Längst bak i den här boken finner du råd och tips inför arbetet med MIN EGEN BOK – HEMMA. Författaren

3

LMO Min egen bok HEMMA.indd 3

08-11-11 15.14.50


0

O. . .O. . .O

OOO. . .

Oväder och olika ord Berätta om bilden och lyssna på orden. Hittar du något som låter ooo… i början? Rita en röd ring runt de sakerna. 4 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LMO Min egen bok HEMMA.indd 4

08-11-11 15.14.55


När man hör ooo... skriver man bokstaven o.

Bokstaven ser ut som en ring.

Rita av mönstret så de båda figurerna blir lika.

5 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LMO Min egen bok HEMMA.indd 5

08-11-11 15.14.57


0 L

lll...

Lucian och lergöken Berätta om bilden och lyssna på orden. Hittar du något som låter lll… i början? 6 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LMO Min egen bok HEMMA.indd 6

08-11-11 15.15.01


lll...

Måla de saker där du hör l i början av ordet.

7 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

LMO Min egen bok HEMMA.indd 7

08-11-11 15.15.02


LĂ„S MED OSS

LÄS MED OSS MIN EGEN BOK – HEMMA är tänkt att vara en bro mellan hem och skola. Boken fÜljer samma inlärningsgüng som den läslära barnet har i skolan. Det lÜnar sig att lägga ner extra tid pü läsinlärningen. När läsningen gür bra, upplever barnet sin skolgüng som nügot positivt. Att kunna läsa är ju grunden fÜr allt skolarbete. Med den här boken für du en mÜjlighet att hjälpa ditt barn vidare, att repetera och fÜrstärka det barnet redan har lärt sig och dela barnets glädje Üver sin nya fÜrmüga. MIN EGEN BOK – HEMMA fÜrutsätter att barnet har en vuxen samtalspartner. Att samtala är mycket viktigt fÜr att barnets sprükkänsla och ordfÜrrüd ska utvecklas och växa. Barnet behÜver ocksü hjälp att läsa instruktionerna.

Min egen bok

LÄS MED OSS är ett läromedel i läs- och skrivinlärning fÜr de fÜrsta tre skolüren – en klassiker inom läsinlärningen, som fütt hundratusentals barn att med lust lära sig läsa och skriva.

HEMMA Monica Benoit

*4#/Hemma omslag.indd 1

    

 

08-11-11 15.09.43

9789127636354  

Min egen bok L ÄS MED OSS Monica Benoit 32 Samtalsbild p 34 Vilken vokal fattas i orden? a, o, u 35 Vilken vokal fattas i orden? e, i, ä 36...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you