Page 1

Bengt Emil Johnson & Sten Wahlström

Fåglar från skog, myr och fjäll

Uppläsning av författarna


Fåglar från skog, myr och fjäll På denna femte del av den populära serien beger sig Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström till nordligaste Sverige. Vandringen börjar i skogslandet och fortsätter över myrmarker upp till fjällheden. Bergfinken och gråsiskan hör till de vanliga arterna, välkända som vinterfåglar i södra delen av landet, men här har vi också chansen att träffa sällsyntheter som gästar oss från den väldiga taigan i öster. Dit hör blåstjärten,dvärgsparven och gyllensparven. Ringtrasten sjunger och slagugglan låter höra sitt mäktiga skall. Vi hör blåhaken, som enligt mångas uppfattning är vår allra bästa sångare, dubbelbeckasinen och gluttsnäppan spelar och dalripan låter höra sitt vittljudande ”skratt”. Längst upp i fjället träffar vi snösparven och den sällsynta berglärkan. Sten Wahlström är civilingenjör och har under drygt 50 år utvecklat teknik för inspelning av fågelläten. Hans samling av fågelinspelningar är Sveriges största (dokumenterad bl a på en dubbel-CD ”Fågelsång” med närmare 200 fågelläten). Han är en välkänd radioprofil inom områdena vetenskap och historia – och inte minst naturprogram. Från 1973 ansvarade han för Sveriges Radios pausfåglar och han ledde det uppskattade programmet ”Naturväktarna”.


Bengt Emil Johnson är författare, musiker och radioman. Efter att radions pausfåglar förvandlades till en angelägenhet för enbart P2 svarade han för presentationerna tillsammans med Sten Wahlström. I hans poesi är fågelmotiv ett framträdande inslag och han har i radio- och tv-program liksom i essäistik ägnat sig åt fåglarnas roll i kulturhistoria och folktro och deras inflytande på olika konstarter.

Vad vill du höra starkast – fågelsången eller talet? På skivan har talet lagts huvudsakligen på ena kanalen och fåglarna på den andra. Om förstärkaren som spelar upp skivan har balanskontroll kan man välja vilken av kanalerna man vill höra starkast.


Bergfinken spår 1

Gråsiskan spår 2 Nordsångaren spår 3


Blåstjärten spår 4

Dvärgsparven spår 5 Gyllensparven spår 6


Ringtrasten spår 7 Strömstaren spår 8

Salskraken spår 9


Stenfalken sp책r 10

Slagugglan sp책r 11


Småspoven spår 12

Gluttsnäppan spår 14

Dubbelbeckasinen spår 13


Ljungpiparen sp책r 16

Bl책haken sp책r 15

Dalripan sp책r 17


Silvertärnan spår 19

Smålommen spår 18

Lappsparven spår 20


Snösparven spår 21

Berglärkan spår 22


Fåglar från skog, myr och fjäll (spår/fågel/uppläsning)

1 Bergfinken SW 2 Gråsiskan BEJ 3 Nordsångaren SW 4 Blåstjärten BEJ 5 Dvärgsparven SW 6 Gyllensparven BEJ 7 Ringtrasten SW 8 Strömstaren BEJ 9 Salskraken SW 10 Stenfalken BEJ 11 Slagugglan SW

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Småspoven BEJ Dubbelbeckasinen SW Gluttsnäppan BEJ Blåhaken SW Ljungpiparen BEJ Dalripan SW Smålommen BEJ Silvertärnan SW Lappsparven BEJ Snösparven SW Berglärkan BEJ

Talinspelning: Frekvens Tekniker: Christer Molander Teknisk redigering och mastering: Sten Wahlström För bilderna i texthäftet svarar Killian Mullarney och Dan Zetterström (Fågelguiden, Albert Bonniers förlag) Omslagsillustration: Bergfinkar av Ferdinand von Wright 1894 Design: John Eyre

box 3159 • s-103 63 stockholm • besöksadress: sveavägen 56 tel +46(0)8 696 87 60 • fax +46(0)8 696 87 57

www.bonnieraudio.se ISBN 978 91 7953 870 5 IFCD 915

9789173483896  

Bengt Emil Johnson & Sten Wahlström Uppläsning av författarna