9789127818774

Page 1

Rädsla, oro och ån gest kan göra livet till en kamp. Mer hur du steg för st liv, mindre oro visa eg kan närma dig r de t liv du vill leva, ist emot svåra känslo ället för att kämpa r eller fly från dem . Du får lära dig hu och hur du kan m r känslor fungerar öta dem med nyfi kenhet, medkäns Till din hjälp får du la oc h acceptans. många praktiska övningar varvat m självreflektion, sa ed skrivövningar för mt mindfulnessöv ningar som även bokens hemsida. finns inlästa på

r i psykologi vid fil.dr, är professo o, ill rs O . M n Susa ity i Boston. psykologi Suffolk Univers r, är professor i l.d fi , er em Ro Lizabeth Boston. De har Massachusetts of ity rs ve ni U d vi kning inom och farenhet av fors er s år 25 er öv båda r tidigare syndrom och ha st ge ån av g lin rough anxiety. behand e mindful way th Th n re lja sä st skrivit bä

om kognitiv och kunskap in er od et m på er erapy och Innehållet bygg commitment th d an ce an pt ce , ac p vid problem beteendeterapi ger effektiv hjäl t sa vi g in kn rs m fo mindfulness, so och ångest. o or , i rädsla, oro och med rädsla som har fastnat g en di l til g si er vande. Den är äv Boken vänd ra ditt liv mer le gö ll vi m so h oc obeslutsamhet, ndlare. pskälla för beha ka ns ku en viktig

Susan M. Orsillo och Lizabeth Roemer är båda professorer i psykologi och världsledande forskare, verksamma i Boston. Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och författare har skrivit förord till den svenska utgåvan.

SUSAN M. ORSILL O LIZABETH ROEME R

SUSAN M. ORSILLO LIZABETH ROEMER

MER LIV MIND RE ORO

MIND

RE

ORO

Författarfoto: Guilford Omslag: Lotta Kühlhorn & Söner

LIV

MER

MED NYFIKENHET, NÄRVARO OCH ACCEPTANS

»Den här underbar t rättframma boken erbjuder många olika strateg ier som kan hjälpa di g att bli kvitt kronisk oro och ånge st. Den är stadigt fö rankrad i forskning och sam tidigt underhållande och lättsam.« – Kristin Neff, fil.dr, författare till Self-Co mpassion

er jag har bästa handböck de av en är r hä »Det « vill lindra sin oro. läst för alla som tare till l, fil.dr, medförfat – Zindel V. Sega et väg ur nedstämdh Mindfulness – en

»En lättanvänd handbok som lär oss hur vi kan återfå kontrollen över våra liv genom att utöva medveten närvaro. Boken är skriven av två av världens främsta experter på området och kan hjälpa dig att sakta ned och återfå förmågan att glädjas.« – David H. Barlow, fil.dr, ABPP-certifierad psykolog, medförfattare till 10 Steps to Mastering Stress

»Med sin steg-för-steg-teknik kommer denna välskrivna handbok att hjälpa personer som lider av ångest och oro att komma vidare och börja leva igen.« – Steven C. Hayes, fil.dr, författare till Sluta grubbla börja leva

ISBN 978-91-27-81877-4

9 789127 818774

merlivmindreoro.indd Alla sidor

2018-03-07 17:04