Page 1


Livet med Jesus Originalets titel: Easter Journey Text och illustrationer copyright © 2004 Susie Poole Originalförlag: Pupfish Ltd. Svensk copyright © 2007 Marcus Förlag Box 22010, 702 02 Örebro Telefon 019-16 54 10 Fax 019-12 06 50 www.marcusforlag.se info@marcusforlag.se Svensk text av Marlene Jörhag Tryckt 2007 i Kina Boknr: 9517 ISBN 13: 978-91-7999-517-1 ISBN 10: 91-7999-517-9


Livet d e m Jesus S uS i e P ool e

Svensk text av Marlene Jรถrhag


Härligt! Äntligen är vintern över och solen värmer. Vårblommor kommer upp ur jorden och gungar i vinden. Kala, bruna träd vaknar till liv och får nya, gröna blad. Livet kommer tillbaka efter en mörk och kall vinter. Men nytt liv är inte bara för blommor och träd. Det är för människor också.

8


9


Allting började när Gud skapade världen. Han skapade liv överallt. Havet kryllade av fisk, himlen var full av fåglar och marken fylldes av växter som sträckte sig mot solen. Och Gud skapade människorna, Adam och Eva. De sjöng för full hals, sprang över fälten, och pratade med sin fantastiske pappa, Gud. Adam och Eva var glada. Allt var bra. Men så en dag gjorde Adam och Eva det som Gud sagt åt dem att inte göra. Gud blev bedrövad och ledsen.

10


Adam och Eva fick barn. Deras familj växte, och snart fylldes jorden av människor. Men människorna hade glömt Gud. Gud såg hur människorna ljög, stal och gjorde varandra illa. De var elaka mot varandra. Han ångrade nästan att han skapat dem.

11


Det fanns en man som lyssnade på Gud. Han hette Noa. Gud berättade för Noa att han tänkte låta hela jorden översvämmas av vatten. Han gav Noa ritningar till en stor båt, en ark. – Bygg den som jag har sagt, sa Gud. Ta sedan med dig din familj och två djur av varje sort in i arken. Jag ska rädda er. Noa gjorde som Gud hade sagt. När alla kommit in stängde Gud dörren till arken. Regnet öste ner. Det regnade i fyrtio dagar och fyrtio nätter! Snart täcktes hela jorden av ett stort, stormande hav. Allt som fanns på jorden försvann i vattenmassorna. Men inne i arken var Noa och hans familj torra och trygga.

12


Så slutade det regna. Noa, hans familj och alla djuren kom ut ur arken. De fick börja om på nytt. – Det kommer aldrig att bli en sådan översvämning igen, sa Gud. Regnbågen är tecknet. När ni ser den, kom då ihåg vad jag lovat.

Åte rig

en fylldesrden av människor. jo Men skulle dkeomma ihåg Gu d?

13


Från Noa härstammade en man som hette Abraham. Han var vän med Gud, och Gud var Abrahams vän. – Abraham, sa Gud, du kommer att bli far till en stor familj med många barn. De kommer att bli mitt utvalda folk, israeliterna.

Men israeliterna förstod inte att Gud ville dem väl. De låtsades att Gud inte fanns. De skapade egna gudar av trä och sten, böjde knä framför dem och tillbad dem. Gud blev bedrövad. Han kallade det som människorna höll på med för synd. 14


– Om någon av er gör något som är fel, om någon gör en synd, måste ni, från och med nu, komma till mig med ett felfritt djur och offra det åt mig, sa Gud. Israeliterna gjorde som Gud sa. Men Gud ville rädda alla människor på jorden. Han hade en plan för att rädda hela världen. 15


Gud var med sitt folk. Han såg hur de kämpade och tyckte synd om människorna. Vid sin sida hade han alltid sin Son. Ibland talade Gud till folket genom profeter. – Oroa er inte, sa han till dem, en frälsare ska komma, han vill ge er nytt liv. Frälsaren var Guds Son. Han lämnade sin far i himlen, för att födas i ett kallt och smutsigt stall i staden Betlehem.

16


Hans mamma Maria var en alldeles vanlig flicka från byn. Hans pappa Josef var snickare. Maria och Josef gav honom namnet Jesus – precis som ängeln Gabriel hade sagt åt dem. Den natten då Jesus föddes fylldes himlen av änglar som sjöng och välkomnade frälsaren till jorden. På fälten utanför Betlehem vaktade några herdar sina får. När de hörde och såg änglarna skyndade de sig in till Betlehem för att se den nyfödde Jesus. Från länder långt bort kom vise män med fina presenter till Jesusbarnet.

17


Precis som Josef blev Jesus snickare. Tillsammans jobbade de i snickarboden. Josef l채rde Jesus allt han kunde.

18


Samtidigt var Jesus också Guds Son. Vissa dagar var han i templet, Guds eget hus, och diskuterade med de skriftlärda som arbetade där. De blev förvånade över allt som Jesus kunde och de förstod Me att han var ett n plå det v gor a ovanligt barn. st h r vå

ra an d, s led, n sjukd o lag Han en är vi tr mar h av G od an b vår blev d u e ar d, f a p örn att ha , våra hel synd inad edr n bl as, f e ev han r, han ör vår ad. a s t u b s Vi g år g kta rot d i a c e v s fö t, sarg sin k all o s a s bo r at a t vi d för dra egen v vilse t . sku bba so ä lle hon g, me m får n , om Her var . ren och e lät vår n tog sku Frå ld n Je saja 53 raff a

Jesus visste att Gud hade ett speciellt uppdrag för honom.

19


En av Jesus vänner bodde ensam ute i öknen. Han hette Johannes. Han förstod att Jesus var Guds Son som hade kommit för att rädda världen. En dag fick Johannes ett budskap från Gud till människorna: – Herren kommer! ropade Johannes. Ångra era synder och be om förlåtelse. Låt döpa er i vattnet! Folket gick ner till floden där Johannes väntade på att få döpa dem. När de kom upp ur vattnet hade de fått nytt liv. Plötsligt tittade Johannes upp. Var det inte Jesus som kom gående där på stranden? Han kom ner till Johannes i vattnet för att bli döpt. När Jesus steg upp ur vattnet öppnade sig himlen ovanför honom. Som en duva kom den helige Ande ner över honom. Gud lät sitt ljus skina över honom och en röst från himlen hördes:

20


– Du är min älsk du är den

ade son ,

jag har u tvalt.

21


(AR'UDENPLANFÚRATT RËDDAVËRLDEN!TTLEVALIVET MED*ESUS VADINNEBËRDET ,ËSOMHUR'UDËLSKARSIN VËRLDOCHHUR*ESUSKOM TILLVËRLDENFÚRATTGEOSS NYTTLIV6IFÍRBÚRJAOM NËRDETBLIRFEL ,IVETMED*ESUSËRENHËRLIG BILDERBOKOMMËNNISKOR OCH'UDSKËRLEKTILL VËRLDEN2IKTILLUSTRERAD MEDVACKRAAKVARELLERAV 3USIE0OOLE

)3".     

  

9789179995171  
9789179995171  

Livet med Jesus Originalets titel: Easter Journey Text och illustrationer copyright © 2004 Susie Poole Originalförlag: Pupfish Ltd. Boknr: 9...