Page 1


KREATIVA LÄRARKALENDERN VAD ÄR EN BULLET JOURNAL? Idén är att du skapar din egendesignade planeringskalender och efter hand finslipar din egen bullet journal, eller BuJo som den förkortas, så att den passar just dina behov. Du kan använda den för att organisera dig i jobbet, privat eller för specifika projekt. Du kan logga din träning, skriva att göra-listor eller planera middagsinköpen. Det är bara din egen fantasi som sätter gränserna för hur du kan utveckla din egen BuJo. Allt du behöver för att komma igång, förutom denna bok, är en penna och eventuellt en linjal. Efter hand vill du kanske använda flera pennor i olika färger för att färgkoda dina olika noteringar med så kallade ”nycklar” (se nästa sida). För smidigast användande av boken är det även bra att börja med ett register som du sedan fyller på efter hand, till exempel ”Att göra – januari, s 10–11”. Alla sidor är numrerade för att förenkla för dig när du ska skriva ditt register. På sidorna 2–7 i denna bok finns lite inspiration till hur du kan utforma din egen design. Sen hittar du hur mycket som helst på Instagram och YouTube också. Ha så kul!


***

3

AK PR OV

SM

***


***

8

AK PR OV

SM

***


***

9

AK PR OV

SM

***


***

10

AK PR OV

SM

***


***

11

AK PR OV

SM

***


***

12

AK PR OV

SM

***


5

1

5

1

5

AK PR OV 1

SM

5

***

1

13

***


***

14

AK PR OV

SM

***


5

1

5

1

5

AK PR OV 1

SM

5

***

1

15

***


***

16

AK PR OV

SM

***


***

17

AK PR OV

SM

***


***

18

AK PR OV

SM

***


***

19

AK PR OV

SM

***


***

20

AK PR OV

SM

***


***

21

AK PR OV

SM

***


***

22

AK PR OV

SM

***


***

23

AK PR OV

SM

***