Page 1

HÄLSA VARJE DAG får dig att må bättre

Katarina Hjärtberg & Allan Levin


www.collanaforlag.se © 2013 Författarna och Collana förlag AB Utgiven av Collana förlag AB, 2013 Redaktion: Textpalatset Formgivning: Grandstand Design Idégivare bokomslag: Emilie Aperia Omslag: Grandstand Design Tryckt hos: Exaktaprinting AB, 2013 ISBN: 978-91-979898-3-1


HÄLSA VARJE DAG får dig att må bättre Katarina Hjärtberg & Allan Levin


Kapitel Förord

6

9

Kap 1 Vem borde tjäna pengar på din hälsa?

12

Kap 2 Orsaken till våra behov

21

Kap 3 Varför behövs en viss bränsleblandning till kropp och själ?

27

Kap 4 Lär känna dig själv

35

Kap 5 Kosten – av vikt för hälsan

40

Kap 6 Kostträning

46

Kap 7 Kost – näringslära

52

Kap 8 Aktivitet – av vikt för hälsan

64

Kap 9 Effektiv eller ineffektiv effektivitet

73

Kap 10 Tid för tidsplanering

82

Kap 11 Behovet av sömn

92

Kap 12 Avslappning

96

Kap 13 Hitta nya tankemönster

99


Recept Ordineras till:

Läsaren av denna bok Ordination:

Läses en till tre gånger per år eller oftare vid behov Ordinerat av:

Författarna

Kap 14 Medveten närvaro

101

Kap 15 Mental träning

103

Kap 16 Stresshantering

107

Kap 17 Hur du hittar din livsuppgift

110

Kap 18 Kärlekens kraft

114

Kap 19 Tankeskolan

117

7


mindf

8

ulne

ss

k tiv

fe f e

kost

i t et

h ts ress

an t e r i n g


Förord Uttrycket ”till kropp och själ” används ofta, men det är nog mer sällan man tänker att det finns en djupare innebörd i detta. Nämligen att vi människor, under vår livstid, faktiskt består av och behöver ta hand om både kropp och själ. Och att alla har ett kontinuerligt behov av att både kroppen och själen behöver hållas friska om helheten ska kunna må bra. Ju mer du lär dig om sambandet mellan den påverkan kropp och själ har på varandra, desto mer förstår du att du behöver tillräckligt med kunskap för att kunna klara av att sköta om dig själv på bästa sätt i vardagen. Med kunskapen kommer också insikten att hälsa är färskvara som är i behov av ständigt underhåll för att ges bästa förutsättningar för en fortsatt god hälsa. Det är med detta som utgångspunkt vi har skrivit den här boken. Vi vill med innehållet förmedla den stora betydelse det har att ha ökad medvetenhet och kunskap om friskvård. Vad du bör veta för att leva hälsostarkt och försörja din kropp och din själ på bästa sätt. Ge dig insikter om att varje individ själv har det hela och fulla ansvaret för vad man tillför eller inte tillför sig själv. Ett ansvar du inte i någon del kan eller får förvänta dig att någon annan tar. Den kost du fysiskt tankar din kropp med, hur du aktiverar dig och de tankar och beteenden du mentalt tillför din själ väljer du själv. Det som vi vill förmedla här, av vad var och en behöver, är att tillgodose en tillförsel av det som är nyttigt för att ge sig själv bättre förutsättningar att hålla sig frisk och må bra. Erfarenheterna visar att det är alldeles för många som gör alldeles för lite åt sig själva, i dessa hänseenden. Därför tar vi här upp kunskap, som är hjälp till självhjälp

9


och bidrar till att medvetandegöra betydelsen av friskvård och vad du kan göra för att hjälpa dig själv till ett friskare liv. Människan har utvecklat ett samhälle med en allt mer komplicerad tillvaro och allt mer komplicerade produkter. Allt längre bort från det sätt att leva som naturen skapat oss för. För att någon annan än de, som har skapat de alltmer komplicerade produkterna, ska kunna förstå och lära sig hur de ska användas så krävs någon form av instruktion eller bruksanvisning. Finns inte det med så är det en självklarhet att det ska gå att få tag i på något sätt. Något som finns för allt från de mest avancerade tekniska produkter till de enklaste. Den mest komplicerade skapelsen på hela vår planet är människan. Vi är så komplicerade att vi själva ännu inte riktigt känner till hur allt är skapt och fungerar inom oss. Skulle man då ge sig i kast med att försöka skriva en komplett bruksanvisning, hur vi fungerar i alla delar, hur vi ska sköta oss själva på bästa sätt, skulle det bli så omfattande att förmodligen ingen skulle orka ta del av det. I stället får man dela upp alla instruktioner och skriva om varje del för sig, av allt det som varje människa borde veta och praktisera för att i det längsta bibehålla sin hälsa. I det här fallet handlar det alltså om vad du behöver fylla dig med, både fysiskt och psykiskt. Efter att ha läst den här boken kanske det har väckts frågor inom dig. Då gäller det för dig att söka svaren. Det kommer att löna sig i form av bättre livskvalitet och bättre hälsa. Vid en genomgång av alla som söker läkare på vårdcentral har cirka 70 % symtom eller sjukdom som har ett samband med livsstilsrelaterade orsaker som till exempel bristande fysisk aktivitet, stress, matvanor, tobak eller alkohol.

10


Det är bara du själv och ingen annan som har det hela och fulla ansvaret för din egen hälsa och vad du gör med den, såväl i tanke som i handling.

11


Kapitel 12

Avslappning

Avslappningsträning är en långsiktig investering i din egen hälsa. Det är även en utmärkt friskvårdsmetod. Många sjukdomar kan härledas från stress. Stress sliter på dina inre organ. Forskning visar att långvarig stress föregår sjukdomar. Symptomen som stress ger, är många. Här är

96


några exempel: förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, värk, sömnbesvär och sänkt immunförsvar. Besvären blir en grogrund för många sjukdomar. För att öka din livskvalitet och öka dina förutsättningar att du ska hålla dig frisk behöver du regelbundet träna avslappning. Vad händer i din kropp när du slappnar av? Jo, när du slappnar av tillåter du din kropp och själ återhämtning och vila. När du slappnar av aktiveras kroppens självläkande förmåga. Med hjälp av avslappning skapar du din egen inre frid. Inre frid är den största självläkande känslan. Din kropp får ny energi, du får perspektiv och du kan lättare ifrågasätta dina tankemönster. När du är avslappnad är det lättare att tänka positiva hälsosamma tankar. Under avslappningen sker en reparation av din kropp och själ. När du slappnar av slår ditt hjärta långsammare, blodtrycket sjunker och andningen blir djupare och långsammare. Dessutom blir ditt immunförsvar starkare och dina blodfetter blir normala. Du blir mera närvarande i ditt liv. Du njuter mer av ditt liv och dina relationer förbättras. Det här är några av skälen till varför du behöver investera i avslappningsträning. Regelbunden avslappningsträning underlättar för dig att ta kommandot över dina tankar, känslor och handlingar. Avslappning ökar alltså dina möjligheter att behålla din hälsa. De flesta människor behöver öva avslappning. Förslagsvis övar du trettio minuter varje dag. En fördel är att du då också reserverar trettio minuter för dig själv varje dag. Så här tränar du djup muskelavslappning.

Träningsuppgift 1) Lägg dig så bekvämt som möjligt. Blunda. Koncentrera dig nu på dina magmuskler. Känn hur de slappnar av mer och mer. Upprepa ordet lugn.

97


Kapitel 17

Hur du hittar din livsuppgift Du får ett kontrakt när du föds. I kontraktet finns din livsuppgift och mission formulerad. I kontraktet finns formulerat vad du ska uträtta under ditt liv. Det är din uppgift att identifiera din livsuppgift. Detta innebär att leva medvetet. När du identifierat din livsuppgift kommer du att uppleva en starkare glädje och meningsfullhet. Din motivation kommer att öka. Du kommer i kontakt med din kraft och positiva starka energi. På så sätt ger du ditt liv en tydlig struktur och en prioriteringsgrund. Nu förstår du hur värdefull din tid är. Man kan säga att du är här på besök eller gäst på Jorden. Just den här existensen kanske är enkelbiljett. Ditt liv är inte någon generalrepetition, detta är ditt liv som pågår just nu. När du identifierat din livsuppgift vet du hur du ska använda din

mål

l i vs

upp

110

gift

ener

gi


Kom ihåg: Det är bara du själv som kan hitta din livsuppgift. Utnyttja möjligheten att ge dig själv ett mer njutbart liv, den tid ditt liv varar.

stund på jorden, som i ett evighetsperspektiv är kort. Du har fått ditt liv i gåva. Ditt liv är ett lån från evigheten. Du ska vara död länge. Att du får ut det du vill av ditt liv är ditt eget ansvar. Låt det ta tid att hitta din livsuppgift. Fundera och lyssna på dina tankar och känslor. Låt det växa fram i sin egen takt. Tillåt dig att lyssna mera på dina känslor än dina tankar. När känner du passion? Vad gör dig lycklig? När känner du glädje? När sjunger ditt hjärta? När känner du meningsfullhet? När känner du dig speciellt nöjd? Vad tänder din låga? Vad brinner du för? Vad känner du dig uppriktigt intresserad av? När svävar du på lyckomoln? Vem är du tillsammans med? Du kan öva dig att skatta på en skala mellan 0-10 hur din glädje fluktuerar! Det är viktigt att du omger dig med människor som ökar din personliga energi. Du behöver nämligen tillgång till din personliga energi för att genomföra din livsuppgift. När du identifierat din mission kommer du att möta precis de människor du behöver. Du kommer att möta situationer som leder dig vidare. Det är som en underbar plan som uppenbarar sig för dig. Du behöver öva dig att lyssna på din inre röst. När din inre röst är starkast dvs starkare än alla andra röster från andra människor, från media och kanske måsten och borden som du har, har du hittat dig själv! Du måste ingenting! Jo du måste dö, det kan du inte välja bort!

111


Den här boken handlar om hur du kan ge dig själv ett ännu bättre liv. Du har bara ett liv på dig. Unna dig att leva det på bästa tänkbara sätt. Ju mer du gör för att behålla eller uppnå en god hälsa, desto större blir chansen att du faktiskt får det. Genom att tillämpa innehållet i boken kan du nå ett välbefinnade du kanske inte ens drömt om var möjligt. Titta på kapitelförteckningen i bokens början så kan du själv direkt se allt vad innehållet i den här boken kan hjälpa dig med, så att du får ett fortsatt liv, rikt på god hälsa. Vill du ha den här hjälpen? Valet är ditt.

9789197989831  
9789197989831