9789147091881

Page 1

Í

Í

! n i s Lä

b

Läs in! Lässtrategier är en övningsbok för den läs

ovane som önskar förbättra

lässtrategier och vill öva läs

förståelse. Målgruppen är

i svenska samt svenska som vuxna kan ha stor nytta och användas för självstudier.

LÄS S T RAT E

elever

andraspråk på gymnasiet, me

n även

glädje av materialet. Boken

Materialet är uppdelat i två vad som kan vara anlednin

sina

b

kan även

Lena Bosund

delar. I första delen får eleve

gen till att läsningen inte rik

GIER

n läsa om

tigt fungerar. da att ge nya insikter som i sin tur leder till bättre lästeknik. Del två är en lästräningsdel där olik a typer av texter, framför allt lättsamma skönlitterära texter, varvas med inferensfrågor (slutledning sfrågor). Dessa texter och frågor tränar bland annat eleven i att läs a mellan raderna, men de är också avsedda att skapa läslust. Sedan följer övningar avsed

b

Best.nr 47-09188-1 Tryck.nr 47-09188-1

omslag.indd 1

09-06-23 16.51.48


ISBN 978-91-47-09188-1 © 2009 Lena Bosund och Liber AB Redaktör Ewa Holm Formgivare Eva Jerkeman Produktion Anna Törnqvist Göpel Omslagsfotografi PhotoDisc Object Series 39 Första upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Kina 2009

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30 fax: 08- 690 93 01/02 e-post: kundservice.liber@liber.se

NLAGA Läs in 1-72.indd 2

09-06-23 17.07.44


Innehåll Till läraren Till eleven: Bli klok – läs en bok!

DEL 1

Hur kan det bli lättare att läsa?

Ögonen måste fungera bra

12

Alla bokstäver och några skiljetecken

14

Lär dig se betydelsen av skiljetecken

15

Flytta ihop eller flytta isär?

18

Sammansatta ord Dela långa ord: Övningar Facit till övningar

18 19 26

Arbetsminne Har du dåligt minne? Lär dig att slå upp ord

NLAGA Läs in 1-72.indd 3

5 9

27 27 28

09-06-23 17.07.44


4 DEL 2

Lästräning

Läsa mellan raderna: korta texter

33

Läsa mellan raderna: längre texter

37

Text 1: Grälet Text 2: Kaffekalaset Text 3: Väntan Text 4: Pettersson Text 5: Är du lycklig? Text 6: Hittebarnet Text 7: På bussen Text 8: Att passa ihop Faktatexter

NLAGA Läs in 1-72.indd 4

00

37 38 40 43 46 49 54 60 63

Musslor, pärlor och ostron

64

Några ord på vägen

70

09-06-23 17.07.45


5

Till läraren Välkommen till Läs in! Lässtrategier som jag har skrivit med ambitionen att öka läsförståelsen hos läsovana ungdomar och vuxna. Jag vänder mig till elever med svenska som första språk, men även till elever med annat modersmål. Eleverna bör dock ha varit en tid i Sverige och kunna tala svenska ganska bra. Läs in! Lässtrategier är skriven för att det ska bli lättare för dig som lärare att se vad den enskilda eleven behöver träna, men också för att eleverna själva ska förstå vad som krävs för att ha ”läsflyt”. Jag har utgått ifrån att du har många olika sorters elever i din grupp. Kanske ser det ut så här: Någon behöver träna bokstäver eller ljud, kanske är det elever med annat modersmål än svenska. Någon ser inte tillräckligt bra, flera har dåligt arbetsminne, alla vet inte att man kan slå upp ord i datorn utan att kunna alfabetet och är därför ovana att själva gå vidare med svåra ord. Några måste träna alltihop. Få tar ansvar för sin egen läsning. De flesta har dåliga erfarenheter från skolan. Alla elever kommer inte att arbeta likadant med denna bok. En del kanske stannar till redan på bokstavsljud eller skiljetecken och behöver träna mer genom att hitta lämpliga övningar även på annat sätt. Del 1 är tänkt som en väg att upptäcka individuella svagheter. Eleven själv ska också förstå svagheterna och varför man måste träna dem. Vet eleverna varför man

NLAGA Läs in 1-72.indd 5

09-06-23 17.07.45


6 tränar är det lättare, vilket gör att de tar mer ansvar. De elever som inte har svårt med avkodningen går fortare fram i del 1. Boken har en hel del gruppövningar, eftersom jag vet att gruppövningar skapar trygghet. Innehållet i texterna är tänkt att vara typiskt ”svenska” och det kan skapa intressanta diskussioner i grupperna. Jag strävar efter ett enkelt språk i mina resonemang, men trots det tror jag att de flesta elever behöver bli lotsade genom informationen. Speciellt i avsnittet som handlar om sammansatta ord kan eleverna behöva lite extra ledning. I avsnittet ”Arbetsminne” ska eleverna använda internet. En del av eleverna är vana vid datorer, men en del måste säkert ha hjälp att hitta rätt. Del 2 ger träning i att ”läsa mellan raderna”. En del elever har inga eller bara små problem med avkodningen, men läser helt mekaniskt utan förståelse och inlevelse. Här får eleverna hjälp att slussas in i texterna med läsförståelsefrågor som kommer mitt i texten, och där svaret inte finns i texten. Uppmana gärna till att läsa en gång till om du misstänker att de inte förstått. När man blir van att göra så, tänker man automatiskt när man läser. Det är då läsförståelsen ökar och det är då som texterna kan bli levande och spännande. Kanske behöver en del av eleverna ändå hjälp att ta sig igenom texterna, även i denna del. Läs då gärna texten högt för dem, så att de har chans att förstå den!

NLAGA Läs in 1-72.indd 6

09-06-23 17.07.45


7 Jag tror att Läs in! Lässtrategier kan ge ny insikt hos dina elever och den är förhoppningsvis samtidigt en stimulerande lästräning. Jag hoppas också det blir en början till många och spännande läsupplevelser för dina elever! Lena Bosund Lärare

NLAGA Läs in 1-72.indd 7

09-06-23 17.07.45


12 Del 1

Ögonen måste fungera bra Ögonen måste fungera bra. Alla bokstäver och ord ska gå genom ögonen och vidare in i hjärnan för tolkning. Om inte ögonen kan skicka rätt information till hjärnan kan hjärnan inte tolka rätt och du måste hela tiden gissa vad det står. Ibland gissar du fel. Läsningen kommer att gå långsamt och du blir trött väldigt fort. Du blir trött både i ögonen och i huvudet. Resultatet blir att du inte kommer att komma ihåg vad du läst. Spännande böcker blir ointressanta att läsa och läxorna meningslösa att göra eftersom du glömmer vad du just har läst. Då är det verkligen inte så konstigt om man tröttnar på att läsa! Det här är viktigt och måste fungera när du läser:

b b

Du måste kunna se skarpt utan problem.

b

Det ska vara lätt att hitta den nya raden när du ska börja på nästa.

b b

Du ska inte få huvudvärk när du läser.

Bokstäverna och orden ska vara stilla. De får inte hoppa, skaka, snurra runt eller byta plats.

Ögonen får inte bli irriterade, svida eller tåras.

Är det något av detta du känner igen eller om du har något annat problem som kan ha med ögonen att göra – ta kontakt med en optiker och beskriv ditt problem innan du beställer tid.

NLAGA Läs in 1-72.indd 12

09-06-23 17.07.45


Del 1

13

Även om du inte upplever några problem med dina ögon, kanske något av följande tips ändå underlättar läsningen:

b

Följ med i texten med en penna och peka på varje ord när du läser. Då hjälper du ögonen att fokusera på rätt ställe.

b

Lägg ett enfärgat papper eller linjal under raden du läser, och flytta det neråt medan du läser. Då blir det lättare att hitta nästa rad.

b

Läs högt så att du får in orden genom öronen också.

Använder du något eller några av dessa tips behöver du inte överanstränga dina ögon och gissa lika mycket. Du blir inte så trött då. Samtidigt blir du också snabbare, du kommer ihåg bättre och orkar längre. Om du ändå har problem med din läsning, prata gärna med din lärare om hur du kan gå vidare med att lösa dina lässvårigheter. Du kanske har svårt att koncentrera dig? Eller du kanske behöver kontrollera om du har läs- och skrivsvårigheter? Det kan finnas många olika anledningar till att man har svårt att läsa.

NLAGA Läs in 1-72.indd 13

09-06-23 17.07.46


14 Del 1

Alla bokstäver och några skiljetecken Bokstäverna är kopplade till ljud: Om du är det minsta tveksam på bokstäverna och hur de låter ska du be din lärare att hjälpa dig så att du lär dig dem ordentligt. Det är mycket viktigt att du snabbt kan säga alla ljud som hör till respektive bokstav, annars kan du inte lära dig läsa bättre. Om du inte kan ljuden till alla bokstäverna måste du be din lärare om hjälp att träna uttal. Skiljetecken i en text är också viktigt. De gör det lättare att förstå texten. Här är de vanligaste skiljetecknen:

b b b b

punkt utropstecken frågetecken kommatecken

. ! ? ,

Det är bra att pausa lite varje gång de kommer. Då blir det lättare att förstå och att komma ihåg. Efter . (punkt) ! (utropstecken) och ? (frågetecken) ska man oftast använda stor bokstav.

NLAGA Läs in 1-72.indd 14

09-06-23 17.07.46


Del 1

15

Lär dig se betydelsen av skiljetecken Läs den här texten. Det finns inga skiljetecken och inte heller stora bokstäver.

idag är det lördag och anna är ledig från jobbet det är skönt tycker hon för då ska hon sova länge när hon vaknar ska hon äta en stor frukost det brukar hon göra på lördagarna sen ska anna åka in till centrum för rean har startat hon ska kolla om den där snygga tröjan som hon såg förra veckan finns kvar Nu får du läsa samma text en gång till, men nu finns det skiljetecken och stora bokstäver. Läs högt och jämför! Glöm inte att pausa när meningen är slut, eller när det finns ett kommatecken.

Idag är det lördag och Anna är ledig från jobbet. Det är skönt tycker hon, för då ska hon sova länge. När hon vaknar ska hon äta en stor frukost. Det brukar hon göra på lördagarna. Sen ska Anna åka in till centrum, för rean har startat. Hon ska kolla om den där snygga tröjan som hon såg förra veckan finns kvar.

,

Jämför: Hur upplever du skillnaden mellan de två texterna?

NLAGA Läs in 1-72.indd 15

09-06-23 17.07.46


20 Del 1 ÖVNING 1 FACIT S. 26

Vilket ord ska det bli? Du får hjälp med första delen av ordet, men du måste lägga till några bokstäver för att det ska bli rätt ord. Du kommer att behöva lägga till: -sam, -bar, -lig eller -ig. Använd gärna ordbok.

1. Hon vet inte hur hon ska göra.

tvek-___________

2. Jag grät när jag hörde historien.

sorg-___________

3. Ingen förstår sig på döden.

ofatt-___________

4. Hunden drack en hel skål vatten.

törst-___________

5. Resultatet gick att mäta.

mät-___________

6. Stormen var ovanligt kraftig.

våld-___________

7. Hon är precis som alla andra.

van-___________

8. Tänk att du vågade!

mod-___________

ÖVNING 2 Använd 10 minuter till att skriva meningar med 3–4 av orden du skapade i förra övningen. Du får ändra dem lite om det behövs, så att de passar in i din mening. Men glöm inte att sätta ut punkt, utropstecken eller frågetecken i slutet på meningarna och börja med stor bokstav. Så här kan du till exempel skriva:

Det är mycket tveksamt om jag hinner bli färdig.

NLAGA Läs in 1-72.indd 20

09-06-23 17.07.46


21

Del 1

ÖVNING 3 Nu ska du sätta bokstäver framför orden i stället. Du kommer att använda: be-, för-, över eller av-.

1. Man är tvungen att betala för att bli medlem.

____ -gift

2. Hon skrev ett brev och tackade ja.

____ -svara

3. Han gör allting värre än det är.

____ -driva

4. Jag tycker han är otroligt duktig.

____ -undra

5. Det var bra innan du började ändra på allting.

____ -sämra

6. Han blev nerslagen.

____ -fallen

7. Innan tandläkaren borrade fick jag en spruta.

____ -döva

8. De klarade sig fast de bara hade vatten och ingen mat.

____ -leva

FACIT S. 26

ÖVNING 4 Använd 10 minuter till 3–4 av orden i övningen ovan och sätt in dem i meningar. Så här kan du till exempel skriva:

Man måste besvara brev man får.

NLAGA Läs in 1-72.indd 21

09-06-23 17.07.46


Del 2

33

Läsa mellan raderna: korta texter Nu ska du få läsa några texter. Finns det svåra ord slår du upp dem i exempelvis Lexin. De första texterna är väldigt korta och de som kommer senare är lite längre. Dessa texter ska träna dig i att inte bara förstå texten utan också att tänka ett steg längre. Allt som författaren vill säga står inte i texten utan en del måste man förstå ändå. Det kallas att läsa mellan raderna. Efter varje text kommer det tre frågor. Svaret på den första frågan Fakta står tydligt i texten. Svaret på den andra frågan Tro finns inte i texten utan du måste vara lite listig och tänka ut det. Det finns ledtrådar. Svaret på sista frågan Gissa står inte heller i texten utan du ska försöka leva dig in i situationen. Det finns därför inget facit till del 2.

TEXT 1 Simon tar på sig kläderna. Det kan inte gå fort nog: shortsen, den blå T-tröjan, nummerlappen, knästrumporna och de leriga skorna. Sen springer han ut på gräset tillsammans med de andra pojkarna. FAKTA: Vad gör Simon? TRO:

Vad ska han göra när han har kommit ut på gräsmattan?

GISSA: Varför har han så bråttom?

NLAGA Läs in 1-72.indd 33

09-06-23 17.07.48


Del 2

43

TEXT 4:

Petterson Petterson satt på tunnelbanan på väg hem från jobbet. Det hade varit en lika vanlig dag som alla andra vanliga dagar. Vakna, åka till jobbet, jobba, åka hem, äta vid tv:n och sova. Men han var tacksam att han slapp sitta bredvid mannen som också brukade åka hem med denna tunnelbana. Den mannen var så pratsam. Petterson ville tänka. – Jag måste hitta på något, tänkte han. Jag kommer inte att överleva om jag inte förändrar mitt liv snart. Men det krävs mod, jag måste vara modig. Hur tror du att Pettersons liv har varit?

Petterson hade alltid varit *synnerligen *prydlig, *punktlig och *pålitlig. Han hade också alltid talat sanning. Men han hade inte varit speciellt modig. Han gjorde upp en plan. – Jag ska gå av tunnelbanan tre stopp för tidigt. Då är jag fortfarande kvar i det område där det bor många rika människor. När jag har gått tjugo steg ska jag prata med den första människan jag ser. Jag ska säga något förvånande … men det ska inte vara sant. Jag ska ljuga. Då är jag både modig och *lögnaktig. Det har jag aldrig varit tidigare. Den första människan Petterson såg efter de tjugo stegen var Ahlström, 73 år. Ahlström hade varit domare

NLAGA Läs in 1-72.indd 43

09-06-23 17.07.49


44 Del 2 och det *syntes fortfarande att han en gång sett mycket bra ut. I sina unga år hade han haft stor framgång hos kvinnorna. Ahlström var på väg hem till sin stora, tomma villa. Varför vill han kliva av där det bor rika människor? Vad menas med ”att ha stor framgång hos kvinnorna”? Ahlström bor ensam i en stor villa. Vad säger det om honom, tycker du?

– Ursäkta, sa Petterson. Jag tror att det jag kommer att säga nu, kommer som en chock för dig. Jag är din son! Du är min pappa. Kommer du ihåg Anita Petterson på skolbalen 1949? – Nej, det tror jag inte sa, sa domare Ahlström tveksamt. – Inte det? Hon kom ihåg dig hela livet. Hon talade mycket om dig. Hon var min mamma. Vad är det Petterson säger, egentligen? Är denna historia sann? Hur vet du det?

Domare Ahlström *rörde inte en min. Han var van att fatta besvärliga, snabba beslut utan att det syntes i hans ansikte. Var har han lärt sig att fatta besvärliga, snabba beslut tror du?

– Det är bäst att du följer med in i huset! sa domare

NLAGA Läs in 1-72.indd 44

09-06-23 17.07.49


Del 2

45

Ahlström till sist. Jag har lite kycklingfilé kvar sen igår. Så kan vi prata. Jag tror att jag kommer ihåg henne nu. Det var en intelligent och vacker flicka! Kanske har jag efterrätt kvar också som vi kan dela. Varför säger domaren att han kommer ihåg Pettersons mamma? Varför bjuder domaren in Petterson på middag? Vad händer sen, tror du?

synnerligen – mycket prydlig – fin och ordentlig punktlig – kommer inte före och inte efter, utan kommer precis i tid pålitlig – man kan lita på henne eller honom lögnaktig – en person som ofta ljuger är lögnaktig (det) syntes – det gick att se rörde inte en min – rörde inga muskler i ansiktet, ansiktet var stelt

NLAGA Läs in 1-72.indd 45

09-06-23 17.07.49


Í

Í

! n i s Lä

b

Läs in! Lässtrategier är en övningsbok för den läs

ovane som önskar förbättra

lässtrategier och vill öva läs

förståelse. Målgruppen är

i svenska samt svenska som vuxna kan ha stor nytta och användas för självstudier.

LÄS S T RAT E

elever

andraspråk på gymnasiet, me

n även

glädje av materialet. Boken

Materialet är uppdelat i två vad som kan vara anlednin

sina

b

kan även

Lena Bosund

delar. I första delen får eleve

gen till att läsningen inte rik

GIER

n läsa om

tigt fungerar. da att ge nya insikter som i sin tur leder till bättre lästeknik. Del två är en lästräningsdel där olik a typer av texter, framför allt lättsamma skönlitterära texter, varvas med inferensfrågor (slutledning sfrågor). Dessa texter och frågor tränar bland annat eleven i att läs a mellan raderna, men de är också avsedda att skapa läslust. Sedan följer övningar avsed

b

Best.nr 47-09188-1 Tryck.nr 47-09188-1

omslag.indd 1

09-06-23 16.51.48