Page 1

Historia

I arbetsböckerna till PULS Historia finns uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 1

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp som finns inom historia.

Arbetsböckerna PULS Historia 4–6 innehåller följande kapitel från grundboken:

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

Historia kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

ARBETSBOK 1

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

ARBETSBOK 3

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

Historia

ARBETSBOK 2

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

ARBETSBOK 3

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Arbetsbok 3 Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

GRUNDBOK

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

GRUN DBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42443-2

Körner

Per Lindberg

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 424432

PULS Historia ab1.indd 1

2012-06-21 14.42


PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 1

2012-06-05 14.26


ARBETSBOK 1

Historia Innehåll FORNTIDEN 2 Stenåldern 3 Bronsåldern 4 Järnåldern 4 Ute i världen 4

VIKINGATIDEN 5 Livet i vikingabyn 6 Vikingakryss 7 Vikingarnas resor 8 Källorna och fynden berättar 9 Gudar, offer och sagor 10 De första kristna kungarna 12 Ute i världen 13 Vad kan du om vikingatiden? 14

MEDELTIDEN – hur folk levde i Norden 15 Bönderna 16 Kyrkan 17 Den mäktiga kyrkan 18 Livet i ett kloster 19 Den heliga Birgitta 21 Staden 22 Fest och nöje 23 Nöd och hemska sjukdomar 24 Medicin, magi och mirakel 25 Mystiska makter 26 Lag och ordning 27 De fyra stånden 28 Adelsmännens krigare 29 Ute i världen 30 När du läst allt 31

PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 1

2012-06-05 14.26


forntiden s 8–9

1 Forntiden delas in i tre stora tidsåldrar. Skriv rätt namn på tidsålder efter meningarna.

Började för 2 500 år sedan och varade till år 1050. Människorna började göra vapen och redskap av metall i stället för sten för 3 500 år sedan. Människorna som kom till Norden för 14 000 år sedan använde sten till knivar och spjutspetsar. Slutet av järnåldern kallas också

.

2 Arkeologer undersöker saker som de hittar i jorden.

Ge exempel på sådant som de kan hitta. Skriv eller rita.

2

PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-06-05 14.26


Stenåldern

s 10–11

1 Varifrån kommer vår sorts människa från början?

2 Varför tog det så lång tid innan människorna kom till Norden?

3 De första invandrarna i Norden jagade renar. Vad tror du att de använde renens olika delar till?

4 För ungefär 6 000 år sedan hände något som förändrade människornas liv.

Vad var det? Försök att komma på några skillnader mellan de olika sätten att leva.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 3

3

2012-06-05 14.26


Bronsåldern

s 12

1 Vad kallas tiden efter stenåldern? Varför kallas den så?

2 Vad är brons?

3 Varför använde man fortfarande trä och stenverktyg under bronsåldern?

Järnåldern

s 13

1 Av järnmalm kunde man få metallen järn. Vad kunde man tillverka av järn?

2 Under järnåldern kom katten till Norden. Vilka andra husdjur kunde järnålderns människor ha? Titta på bilderna på sidorna 19, 21 och 23 så får du lite hjälp.

Ute i världen

s 14–15

1 Titta på sidan 15 och läs rutan Norden låg lite efter. Varför ligger Norden hela tiden lite efter övriga Europa? Vad tror du?

4

PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-06-05 14.26


Vikingatiden s 16–45

1 Ge dig ut på ordjakt i hela kapitlet och skriv förklaringarna med egna ord.

du hittar många av orden i registret!

Husbonde Ätten Hövding Smedja Hushåll Träl Vikingatåg Husmor Plundring Köpmän Hantverkare Arkeolog Missväxt Helig plats

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 5

5

2012-06-05 14.26


Livet i vikingabyn

s 18–23

1 Vad gjorde männen i byn?

2 Vad gjorde kvinnorna i byn?

3 Vad gjorde flickorna i byn?

4 Vad gjorde pojkarna i byn?

5 Vad är en träl? Hur kunde man bli en träl?

6

PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-06-05 14.26


PULS_Historia_AB1_ORIG.indd 7

2012-06-05 14.26


Historia

I arbetsböckerna till PULS Historia finns uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 1

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp som finns inom historia.

Arbetsböckerna PULS Historia 4–6 innehåller följande kapitel från grundboken:

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

Historia kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

ARBETSBOK 1

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

ARBETSBOK 3

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

Historia

ARBETSBOK 2

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

ARBETSBOK 3

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Arbetsbok 3 Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

GRUNDBOK

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

GRUN DBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42443-2

Körner

Per Lindberg

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 424432

PULS Historia ab1.indd 1

2012-06-21 14.42

9789127424432