Page 1

Träna till test – sfi C Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet. Träna till test innehåller läs- och hörförståelseövningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Till varje del ingår även test och utvärdering. Från vår hemsida kan man kostnadsfritt ladda ner mp3-filer med hörförståelse samt facit. Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs C inom sfi enligt GERS nivå A2/A2+. I Träna mer – kopieringsunderlag kan deltagarna träna individuellt på de färdigheter som behövs.

Träna till test sfi kurs C Eva Bernhardtson, Louise Tarras

523-1246-9


Till läraren I Träna till test C tränar eleven att göra hör-, läs-, samtals- och skrivuppgifter som definieras enligt kursplanerna för SFI.

Hörförståelse Eleven tränar att:

●● förstå korta beskrivningar av olika vardagssituationer (uppgift 1, 2, 3). ●● uppfatta meddelanden i samhällslivet (uppgift 4). ●● uppfatta instruktioner (uppgift 5). ”Eleven ska kunna förstå tydligt, enkelt tal i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. korta och tydliga budskap och meddelanden, berättelser om och beskrivningar av för eleven bekanta ämnen och områden samt enkla instruktioner.” Kursplaner för SFI, Skolverket 2012

Läsförståelse Eleven tränar att:

●● förstå kort berättande text om vardagsliv (uppgift 1). ●● förstå kort berättande text om arbetsliv (uppgift 2, 3). ●● förstå faktaorienterad text om företeelser i samhället (uppgift 4). ●● förstå beskrivande text i dikt (uppgift 5). ●● förstå längre berättande text om att byta land (uppgift 6). ●● förstå information som förmedlar åsikter (uppgift 7). ●● läsa mellan raderna och dra slutsatser (uppgift 8). ●● tyda och förstå kortfattad information (uppgift 9). ●● tyda och förstå informationstät text (uppgift 10). ●● tolka information i diagram (uppgift 11). ●● hitta information i tabell (uppgift 12). ”Eleven ska kunna förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. korta berättande och beskrivande texter, för eleven relevant information i faktaorienterade texter samt tydliga meddelanden, föreskrifter och instruktioner.” Kursplaner för SFI, Skolverket 2012

4


Muntlig produktion Eleven tränar att:

●● beskriva föremål i vardagen och hur de används (uppgift 1, 2). ●● återberätta upplevelser (uppgift 3, 4). ●● förmedla och motivera åsikter (uppgift 1, 2, 3, 4). ”Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. beskriva och återberätta upplevelser, uttrycka och motivera åsikter samt ge råd och instruktioner.” Kursplaner för SFI, Skolverket 2012

Samtal och muntlig interaktion

Eleven tränar att: ●● berätta om bekanta ämnen (uppgift 3, 4). ●● uttrycka åsikter om bekanta ämnen (uppgift 1, 2, 3, 4). ”Eleven ska kunna medverka i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. utbyta tankar och information om bekanta ämnen i korta samtal samt diskutera vanliga frågor på ett enkelt sätt och i viss mån anpassa sitt språk efter situationen.” Kursplaner för SFI, Skolverket 2012

Skriftlig färdighet Eleven tränar att:

●● beskriva känslor och intryck i personlig text (uppgift 1, 2). ●● beskriva upplevelser i personlig text (uppgift 1, 2, 3). ●● förmedla åsikter (uppgift 3, 4). ●● beskriva en situation i formell text (uppgift 4). ”Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. skriva korta personliga texter för att förmedla erfarenheter och åsikter och beskriva upp­ levelser, känslor och intryck, korta faktaorienterade texter om bekanta ämnen samt vanligt förekommande, mer formella texter.” Kursplaner för SFI, Skolverket 2012

5


Höra 1 Varför kommer de för sent?

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer för sent.

Sätt kryss för rätt alternativ.

A En släkting hörde av sig. En granne ringde. Hon träffade en granne.

B Han hade glömt plånboken. Busskortet låg på fel ställe. Han hade tappat busskortet.

C Hennes man blev sjuk. Hennes barn blev sjuka. Personalen på dagis blev sjuk.

8


2 Vad ska de göra?

Lyssna på personerna som pratar om vad de ska göra.

Sätt kryss för rätt alternativ.

A De ska gå ut och promenera. De ska stanna hemma. De ska hyra en film.

B De ska resa med flyg. De ska resa med tåg. De ska resa med buss.

C De ska köpa blommor. De ska bygga en balkong. De ska titta på en lägenhet.

9


Läsa 1 Grönsaker Han heter Johan och är 30 år. Johan äter mycket frukt och grönsaker och mycket nötter, ris och bröd. Men han äter aldrig kött och han äter aldrig fisk. Johan är vegetarian. Johan slutade att äta kött för femton år sedan. Han slutade att äta kött för han tycker att det är fel att äta djur. Han tycker också att det är fel att göra kläder och möbler av djurens skinn. Johan vill inte äta kött. Han vill inte ha skinnjacka och han vill inte sitta i en skinnsoffa. Både hemma och på jobbet sitter Johan på stolar av plast. Han tycker att det är bättre. Johan vill inte att djur ska bli mat och kläder. Han vill att djuren ska få leva.

16

Jag förstår vad texten handlar om. ______ Jag förstår varför Johan inte vill sitta i skinnsoffan. ______


Sätt kryss för rätt svar.

A

Vad kallas en person som inte äter kött? Johan Fruktätare Vegetarian

B

Vad äter Johan? Fisk Sallad Fläskkött

C

När slutade Johan att äta kött? För tio år sedan. För femton år sedan. För trettio år sedan.

D

Varför äter inte Johan kött? Han tycker att kött är dyrt att köpa. Han tycker att kött smakar dåligt. Han tycker att det är fel att äta djur.

E

Varför vill inte Johan ha skinnjacka? Han vill att djuren ska få leva. Han vill bara ha kläder av plast. Han tycker att skinnjackor är fula.

Det var lätt att hitta svaren. ______ Jag läste texten ______ gånger.

17


Tala 1

Mobiltelefoner

Berätta för någon. ● Har du en mobiltelefon? Om ja, vad använder du den till? ● Vilket språk använder du mest i mobilen? ● Stänger du av mobilen ibland? Om ja, när och varför? ● Vem eller vilka kontaktar du med mobilen? ● Ska barn ha mobiltelefoner? Om ja, från vilken ålder? ● Har du använt mobilen i dag? Vad gjorde du då? ● Kan du tänka dig en dag utan mobiltelefon? Varför? Varför inte?

46

Det var lätt att förstå frågorna. ______ Det var lätt att berätta. ______


2

Datorer

Berätta för någon. ● Har du en dator? Om ja, vad använder du den mest till? ● Berätta om din dator. Hur ser den ut? ● Är din dator fast eller bärbar eller har du den i mobilen? ● Hur många timmar om dagen använder du datorn ungefär? ● Vad är bra med datorer? Finns det något som inte är bra? ● Hur har du lärt dig att använda dator? ● Kan du tänka dig en vecka utan dator? Varför? Varför inte?

Det var svårt att förstå frågorna. ______ Det var svårt att berätta. ______

47


Skriva 1 Resan till Sverige Skriv om din resa till Sverige.

Du kan till exempel berätta ● var resan började ● när resan började ● om du reste ensam eller tillsammans med andra ● om du reste med bil, båt, buss, tåg eller flyg ● vilka länder du reste genom ● hur länge du reste ● vad du tänkte när du kom till Sverige ● hur du kände dig när du kom till Sverige.

54

Det var lätt att skriva. ______ Jag skrev ______ meningar.


2 När jag var sjuk Skriv om när du var sjuk.

Du kan till exempel berätta ● vilken sjukdom du hade ● var du hade ont ● om du hade feber ● om du gick till läkare ● om du fick medicin ● om du låg på sjukhus eller om du var hemma ● vem som hjälpte dig och vem som gav dig mat ● hur länge du var sjuk.

Det var svårt att skriva. ______ Jag skrev ______ meningar.

55


Träna till test – sfi C Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet. Träna till test innehåller läs- och hörförståelseövningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Till varje del ingår även test och utvärdering. Från vår hemsida kan man kostnadsfritt ladda ner mp3-filer med hörförståelse samt facit. Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs C inom sfi enligt GERS nivå A2/A2+. I Träna mer – kopieringsunderlag kan deltagarna träna individuellt på de färdigheter som behövs.

Träna till test sfi kurs C Eva Bernhardtson, Louise Tarras

523-1246-9

Profile for Smakprov Media AB

9789152312469  

9789152312469  

Profile for smakprov