Page 1

Ann-Margret Johansson Jan-Gustav SÜderstrÜm Ingvor Fryklund Ma Concepción Cånovas SÊiquer Välkommen till Matteplaneten! Matteplaneten ger alla elever en stadig matematisk grund att stü pü. Aritmetiken är noggrant uppbyggd, och mÜnster och talmÜnster introduceras tidigt. Redan frün bÜrjan arbetar eleverna med mattesprük och bildsprük parallellt, vilket hjälper dem att se matematiken som en del av sin verklighet. I Matteplaneten arbetar varje elev utifrün sina egna fÜrutsättningar, och här finns diagnoser som ger büde lärare och elever kontroll Üver inlärningen. Det är tänkt att klassen arbetar gemensamt med geometriavsnittet, som finns i varje elevbok, samt underlagen i lärarbÜckerna om t ex tid, längd, massa, volym och gemensam problemlÜsning.

I Matteplaneten F arbetar eleven i sin egen takt med

arbetar klassen gemensamt med

• • • • • • • • • •

• geometriska former, 2- och

talomrüdet 0 –100 000 stora tal brük positionssystemet avrundning tallinjen diagram problemlÜsning och logiskt tänkande miniräknaren romerska siffror

3-dimensionella figurer

• geometriska begrepp – symmetri, • • • •

diagonal, omkrets, vinklar, diameter, radie mätning mÜnster iakttagelseÜvningar koordinater

Matteplaneten fĂśr grundskolans tidigare del:

A

B

Elevbok

Elevbok

A

Läxbok

Lärarbok

C

D Elevbok

Läxbok

Lärarbok

E

F Elevbok

E

D

CD

Läxbok

Elevbok

Läxbok

AB

Läxbok

Elevbok

C

B

Lärarbok

F

EF

Läxbok *4#/

Till varje läxbok finns ett separat facit. Facit till elevbÜckernas uppgifter finns i respektive lärarbok.



F

Matteplaneten F

F

 

Ann-Margret Johansson Ann-Margret Johansson Jan-Gustav SĂśderstrĂśm Jan-Gustav SĂśderstrĂśm Ingvor Fryklund Ingvor Fryklund Ma aConcepciĂłn CĂĄnovas SĂŠiquer M ConcepciĂłn CĂĄnovas SĂŠiquer Natur och Kultur


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1


Välj ett tal från varje sida så att summan av de båda talen blir 1 000. 760

240 996 650

140

8 575

425

350 4 860 992

240 + 760 = 1000

280 380 810

720

605

190

550

270

730

620 395

450

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


Skriv talens grannar. 906

907

niohundraåtta

459 878 629 999

Vilket tal är fem ental större än 898? Vilket tal är fyra ental mindre än 752? Vilket tal är tio ental större än 408? Vilket tal är tio ental mindre än 609?

847 – 13 =

434 + 55 =

568 – 34 =

623 + 242 =

456 – 123 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4

986 + 12 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Lös uppgifterna.


Fyll i talen som fattas. 971

972

981

982

973

980 988 994

996

1 003

997

1000 1009

Naida är på fjärde våningen i ett höghus med tolv våningar. Hon kliver in i hissen och åker upp till högsta våningen. Sedan åker Naida ner fem våningar, upp fyra våningar och därefter ner åtta våningar. Där går Naida ut ur hissen. Vilken våning är hon på?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Svar: 5


1111 1111 1111 111 1111 = 5

Det där ser enkelt ut!

Jag räknar och drar ett streck för varje blomma. Det femte strecket drar jag snett över de andra fyra.

Räkna på samma sätt som Klara.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6


Skriv rätt tal i varje ruta.

111

1111 11

1111

1111 1111

1111 1111

1111 1111 1111 11

1111 1111 11

1111 1111 111

Rita rätt antal frukter. Välj själv vilka frukter.

1111 111 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1111 1111 1111 1111 111 7


Klara och Klas har undersökt vilken årstid deras klasskamrater tycker bäst om. Hjälp dem att fylla i tabellen. Gör också ett stapeldiagram som visar resultatet.

Årstid vår sommar höst vinter

Antal

Markering Antal

111 1111 11 111 1111 1

r

so

so

mm

vin

vin

Årstid

st

ar

ter

Antal

Undersök vilken årstid som dina klasskamrater tycker bäst om. Fyll i resultatet i tabellen och gör ett stapeldiagram.

Årstid

Markering

Antal

höst vinter r

8

001-128 Matteplaneten.indd 8

mm

ar

st

Årstid

ter

09-05-11 15.33.36

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

sommar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

vår


Naidas klass har spelat brännboll. Gör färdigt tabellen med resultatet. Brännbollsresultat lag A lag B

Antal

1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 11

Vilket lag vann? Hur många fler poäng fick laget som vann? Klara har undersökt vilket skolämne hennes skolkamrater tycker bäst om. Gör färdigt tabellen. Favoritämne i skolan svenska engelska matematik NO SO musik

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

slöjd idrott

Antal

1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 1111 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1

Hur många var med i undersökningen? Vilket ämne var populärast? Vilket ämne var minst populärt?

001-128 Matteplaneten.indd 9

9

09-05-11 15.34.04


Vilka tal visar bilderna? Bygg talen och skriv vilka de är.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

10

40 + 5 = + 200 + 2 000

=

=


Rita bilder som visar hur talen är uppbyggda.

= 3 125

= 1 205

11

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

= 2 050


2 659 = 2 000 + 600 + 50 + 9

4

2

3

8

Hur mycket är barnens siffror värda? Klaras siffra är värd

.

Naidas siffra är värd

.

Klas siffra är värd

.

Hugos siffra är värd

.

Klara och Hugo byter plats. Vilket är det nya talet? Naida och Klas byter plats. Vilket är det nya talet?

Vilket är det största tal som barnen kan bilda med siffrorna? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vilket är det minsta talet?


1 435 = 1 000 + 400 + 30 + 5 1 054 = 1 000 + 50 + 4

Så här kan du tänka.

Skriv vad varje siffra är värd. 2 504 =

5 004 =

3 270 =

6 851 =

4 787 =

8 300 =

8 007 =

4 058 =

3 394 =

2 788 =

6 919 =

5 206 =

7 977 =

4 270 =

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3 554

5 345

3 354

5 454

5 543

4 334

5 343

4 553

4 453

4 534

3 345

4 353

13


Räkna varje talsort för sig. Jag tycker att det blir lättare när jag skriver mellanled.

Jag tycker att det är enklare att skriva svaret direkt.

8 055 + 500 = 8 000 + 500 + 50 + 5 = 8 555 mellanled

4 041 + 200 = 3 200 + 700 = 2 + 4 041 =

Försök att räkna utan att skriva mellanled.

30 + 2 060 =

6 001 + 9 =

3300 + 500 =

1 000 + 3 =

8 070 + 20 =

4 010 + 80 =

200 + 6 067 =

5 005 + 5 =

3 300 + 500 =

8 010 + 30 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

40 + 5 600 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

14

3 002 + 8 =


Titta på koordinatsystemet. När man ska hitta en koordinat räknar man rutorna, först vågrätt och sedan lodrätt.

Äpplet har koordinaterna (3, 4). Vi räknar till tre vågrätt och till fyra lodrätt.

5

4

3

2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1

0

1

2

Rita en bil i rutan med koordinaterna (4, 3).

3

4

5

Rita en blomma med koordinaterna (2, 1). 15


Ann-Margret Johansson Jan-Gustav SÜderstrÜm Ingvor Fryklund Ma Concepción Cånovas SÊiquer Välkommen till Matteplaneten! Matteplaneten ger alla elever en stadig matematisk grund att stü pü. Aritmetiken är noggrant uppbyggd, och mÜnster och talmÜnster introduceras tidigt. Redan frün bÜrjan arbetar eleverna med mattesprük och bildsprük parallellt, vilket hjälper dem att se matematiken som en del av sin verklighet. I Matteplaneten arbetar varje elev utifrün sina egna fÜrutsättningar, och här finns diagnoser som ger büde lärare och elever kontroll Üver inlärningen. Det är tänkt att klassen arbetar gemensamt med geometriavsnittet, som finns i varje elevbok, samt underlagen i lärarbÜckerna om t ex tid, längd, massa, volym och gemensam problemlÜsning.

I Matteplaneten F arbetar eleven i sin egen takt med

arbetar klassen gemensamt med

• • • • • • • • • •

• geometriska former, 2- och

talomrüdet 0 –100 000 stora tal brük positionssystemet avrundning tallinjen diagram problemlÜsning och logiskt tänkande miniräknaren romerska siffror

3-dimensionella figurer

• geometriska begrepp – symmetri, • • • •

diagonal, omkrets, vinklar, diameter, radie mätning mÜnster iakttagelseÜvningar koordinater

Matteplaneten fĂśr grundskolans tidigare del:

A

B

Elevbok

Elevbok

A

Läxbok

Lärarbok

C

D Elevbok

Läxbok

Lärarbok

E

F Elevbok

E

D

CD

Läxbok

Elevbok

Läxbok

AB

Läxbok

Elevbok

C

B

Lärarbok

F

EF

Läxbok *4#/

Till varje läxbok finns ett separat facit. Facit till elevbÜckernas uppgifter finns i respektive lärarbok.



F

Matteplaneten F

F

 

Ann-Margret Johansson Ann-Margret Johansson Jan-Gustav SĂśderstrĂśm Jan-Gustav SĂśderstrĂśm Ingvor Fryklund Ingvor Fryklund Ma aConcepciĂłn CĂĄnovas SĂŠiquer M ConcepciĂłn CĂĄnovas SĂŠiquer Natur och Kultur

9789127614086  
9789127614086