Page 1

MÄNNISKAN

– böcker i SO och NO för skolår 4–6 Den här arbetsboken handlar om människokroppen och vad du kan göra för att ta hand om din kropp på ett bra sätt. Du använder den tillsammans med grundboken Upptäck Människan – Kropp och Hälsa.

V KROPP

Arbetsboken innehåller: • arbetsuppgifter om hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar • arbetsuppgifter om hälsa och vad kroppen behöver för att må bra • sidor där du får berätta om dig själv och dina vanor • övningar med viktiga ord och begrepp.

O CH HÄLSA

V

ARBETSBOKEN

Upptäck Människan – Kropp och Hälsa Arbetsboken ingår i Upptäckarserien och hör ihop med: Upptäck Människan – Kropp och Hälsa 47-10152-8 Upptäckarserien har fler titlar. Se www.liber.se

Best.nr 47-08045-8 Tryck.nr 47-08045-8

INGA HANSEN PUKE • KERSTIN NAENFELDT


MÄNNISKAN V KRO PP O CH HÄLSA V

ARBETSBOKEN INGA HANSEN PUKE • KERSTIN NAENFELDT

INNEHÅLL Uppgifter till grundboken

Boken om Mig själv

Inledning 2

Det här är jag 42

Upptäck Människan 3

Mitt släktträd 42

Du och din kropp 4

Mina rörelsevanor 43

Skelett, leder och muskler 8

Mitt dygn 43

Hjärta, blod och lungor 14

Så här bär jag 44

Din kropp behöver mat 20

Hur modig är jag egentligen? 44

Nervsystemet 26

Det här åt jag till lunch 45

Hud och sinnen 30

Mina matvanor 45

Från barn till vuxen 36

Mina sovvanor 46

Sjukvård 40

Mina sinnen 46 Så här tror jag – om flickor och pojkar 47 Så här håller jag mig frisk 47 Lycka till 48

LIBER

1


Uppgifter till grundboken I den första delen av arbetsboken ska du lösa uppgifter som hör ihop med boken Upptäck Människan. Den kallar vi GB, grundboken. Sätt ett kryss när du är helt klar med ett kapitel. På så sätt är det lätt att hålla koll på vad du och klassen har arbetat med.

1

Du och din kropp 4

5

Nervsystemet 26

2

Skelett, leder och muskler 8

6

Hud och sinnen 30

3

Hjärta, blod och lungor 14

7

Från barn till vuxen 36

4

Din kropp behöver mat 20

8

Sjukvård 40

Boken om mig själv Till varje kapitel i grundboken finns uppgifter som handlar om dig och dina vanor. De står i slutet av den här arbetsboken. Den delen kallar vi Boken om mig själv. Där får du berätta om dig. Dina vanor är sådant som du gör ofta. Det kan vara att du borstar tänderna varje kväll eller att du tränar tre gånger i veckan. Vanor kan vara goda eller mindre goda. De kan få dig att må bra eller mindre bra. Vi hoppas att uppgifterna ska få dig att fundera: Vem är jag? Vilka vanor har jag? Hur tar jag hand om mig och min kropp? Är det något jag borde ändra på? Sätt ett kryss i rutan när du har skrivit och berättat om dig själv.

2

Det här är jag 42

Det här åt jag till lunch 45

Mitt släktträd 42

Mina matvanor 45

Mina rörelsevanor 43

Mina sovvanor 46

Mitt dygn 43

Mina sinnen 46

Så här bär jag 44

Så här tror jag – om flickor och pojkar 47

Hur modig är jag egentligen? 44

Så här håller jag mig frisk 47


Upptäck Människan Här kommer några uppgifter så att du lär dig hitta i grundboken. Börja med innehållsförteckningen i början av boken.

1. På vilken sida börjar kapitlet om Hud och sinnen?

2. Vad kan du läsa om på

______

sidan 36? _____________________

Sjukvård? ______

sidan 48? _____________________

Skelett, leder och muskler? ______

sidan 75? _____________________

3. Bläddra i grundboken. Välj tre bilder. Skriv på vilka sidor bilderna finns och vad de föreställer. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

4. I ordlistan på sidorna 90–94 finns det några bilder. Vilka ord hör ihop med de här bilderna?

5. På sidan 95 finns registret. På vilka sidor kan du läsa om • känseln? ________

• magsäcken? ________

• arvsanlag? ____________

Boken om mig själv

Det finns mycket som påverkar dig och ditt liv? Tänk efter! Tre saker som får mig att må bra är:

___________________________________________________________ Berätta mera om dig själv på sidan 42 under rubriken ”Det här är jag”.

3


Dina celler GB s 8-9

4. a) Rita en cell i rutan. Skriv ut cellens tre delar. Till cellerna

Från cellerna

b) Vad behöver cellerna få för att överleva?

c) Vad heter gasen som lämnar cellerna?

5. Cellerna blir fler genom att de delar sig. Hur många celler har det blivit när: a) en cell har delat sig 2 gånger? ______

b) en cell har delat sig 6 gånger? ______

Olika celler GB s 10

6. Cellerna i din kropp har olika uppgifter. Vilken beskrivning hör ihop med vilken cell? Välj ord i rutan och skriv det vid bilden. blodceller

muskelceller

hudceller

fettceller

nervceller

benceller

byggceller rörelseceller signalceller skyddsceller transportceller värmeceller

6


Det finns många fördelar med att vara aktiv! 7. Dra streck mellan det som händer i kroppen när du är i rörelse och hur det påverkar dig. Det här händer i kroppen När jag rör på mig:

GB s 13

Så här påverkar det mig:

• Jag blir starkare Endorfiner tillverkas i hjärnan • • Jag blir inte överviktig lika lätt Immunförsvaret förbättras • Hjärtat blir starkare och blodcirkulationen ökar • Skelettet och brosket blir starkare • Musklerna får fler muskelceller • Kroppen använder fett som bränsle •

• Jag orkar vara i rörelse längre eftersom min kondition blir bättre • Jag sover bättre och känner mig glad och pigg • Jag är friskare eftersom jag inte får infektioner lika lätt • Jag kan anstränga mig mer utan att få ont i lederna

Du och din kropp – en sammanfattning 8. Kommer du ihåg? Välj bland orden i rutan och skriv in dem på rätt plats i texten. bli friska cancerceller roligt röra

dela sig människor stamceller syre

GB kap 1

näring vatten

Du behöver _____________, _______________ och ______________________ för att överleva. För att må bra behöver du också __________________ på kroppen, ha__________________ och vara tillsammans med ________________________________ som du trivs med. Kroppen är uppbyggd av många olika celler. De kan ___________________ och bilda nya likadana celler. Om de börjar dela sig på ett felaktigt sätt kan de bli ___________________________________. Vi har också celler som kan utvecklas till olika slags nya celler. De kallas ___________________________ och är våra reservceller. Forskare tror att de cellerna i framtiden ska kunna hjälpa många sjuka att _______________________________________.

7


Muskler GB s 18–19

5. Vad är det skelettmusklerna gör så bra? Svaret får du i den rosa lodräta raden. 1) Den är kroppens starkaste sena

1.

2) Muskelcellerna sitter ihop i …

2.

3) Kroppens största muskler är … 4) Måste en del av våra muskler alltid vara för att vi ska kunna hålla oss upprätta

3. 4.

5) Vår viktigaste muskel är …

5.

6) När den här muskeln drar ihop sig böjs armen

6.

7) Skelettmusklernas senor fäster på varsin sida om en … 8) Muskler som du inte kan styra över

8.

9) Tack vare muskler kan vi … kroppen på olika sätt

9.

10) … är starka, vita och med dem sitter musklerna fast på skelettet

GB s 22–23

10.

Dina muskler är olika stora på olika delar av kroppen. De gillar att jobba. Hur starka och uthålliga de blir beror på hur du använder dem.

6. Varför gör det ont i en muskel som är spänd länge?

10

7.

7. Muskler som arbetar i rörelse orkar arbeta längre. Varför?


Kroppen vill vara i balans GB s 20–21

8. Kroppen mår bra av att vara i rörelse men inte hela tiden. Vad behöver den för att kunna vara i balans? Förklara med ord och illustrera ett bra dygn i cirkeln. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 20

%

13-åringar

______________________________________________________________

9. Titta på diagrammen i grundboken. Det här en sammanslagning av två av dem. Det visar vad 13-åriga flickor och pojkar gör 5 timmar eller mer varje dag.

20

Vad visar staplarna? Skriv A, B och C i rätt cirkel.

10

%

15

13-åringar

GB s 27

10 15 5

0

A – spelar data och tv-spel B – e-post, chatt etc. på datorn C – tittar på TV/DVD

A

5

Flickor Pojkar

0 A

10. Vilka tränar mest av alla på sin fritid? Titta på stapeldiagrammet till vänster i grundboken.

B

B

C

Flickor Pojkar

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

11. a) Vilka tränar minst i 11–15-årsåldern? Flickor eller pojkar?_______________________ b) Varför är det så, tror du? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Boken om mig själv

Vilka är dina rörelsevanor? Har du bra balans mellan aktivitet, vila och sömn? Berätta om det på sidan 43.

11


Kondition och träning 11. Kan du det här om kondition och träning? Lös ordflätan.

GB s 38–39

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

K O N D I T I O N

1) Springa, simma och … är exempel på bra konditionsträning. 2) Om du är … gäller det att ta det lugnt när du börjar träna. 3) Det här är viktigt att börja med för att minska risken för skador. 4) Lugna och lätta övningar som avslutar ett träningspass.

5) Vi stretchar för att slippa ... 6) Viktig muskel att träna för att få bra kondition. 7) När du tränar behöver kroppen också … för att byggas upp och orka mer. 8) Den som har bra kondition är i god form och ... mycket. 9) En typ av träning då du är i rörelse hela tiden men anstränger dig olika mycket.

12. Vilka ord hör ihop? Alla orden har med kondition att göra. På varje rad finns det två alternativ som passar ihop med det som beskrivs. Ringa in dem.

18

Bra konditionsträning: hoppa hopprep – dansa – tyngdlyftning

Ska jobba mycket när du konditionstränar: hjärtat – ryggmuskler – benmuskler

Den som har god kondition: tränar regelbundet – orkar mycket – behöver inte träna


13-åringar och rökning 13. a) Titta på stapeldiagrammet i grundboken. Blev du överraskad av att de flesta 13-åringarna aldrig hade provat att röka?

GB s. 41

JA NEJ

b) Förklara varför! ___________________________________________________________________________

Boken om mig själv

___________________________________________________________________________

Hur gör du när du fattar beslut? Är du en modig person? Berätta om det på sidan 44.

Hjärta, blod och lungor – en sammanfattning 14. Kommer du ihåg? Välj bland orden i rutan och skriv in dem på rätt plats i texten. andas in pumpa

blodet syre

blodkärl tjära

hjärtat tobaksröken

GB Kap 3

nikotin transporterar

Hjärtat, blodet och lungorna samarbetar så att vi får det ______________ vi behöver. Det kommer till lungorna när vi ____________________. Där hämtas syret av ____________________________som _______________________________ ut det i hela kroppen. Blodet leds runt i långa, tunna ___________________________. Hjärtats uppgift är att _________________ runt blodet i kroppen. Rökning skadar hjärta, blodkärl och lungor på flera sätt. _________________________ hamnar i lungorna. De färgas svarta och det blir svårare att andas. _______________________ gör så att blodkärlen drar ihop sig. Då måste _____________________ jobba mer. ______________________________________ förlamar flimmerhåren i luftrören. Då kan de inte skydda lungorna mot damm och smuts lika bra längre.

19


Ögat och synen GB s 66–67

5. Sätt ut ögats delar på rätt plats.

Ögats delar iris linsen muskel näthinnan pupillen synnerven

6. Berätta om ögat och synen. Skriv en mening med varje ord. a) ögonlock b) pupill c) färgblind d) glasögon ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

32


Örat och hörseln 7. a) Örat kan delas in i tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat. Dra lodräta streck som visar var gränserna går. b) Sätt ut örats delar på rätt plats.

GB s 68–69

Örats delar balansorganet hörselgången hörselbenen hörselnerven snäckan trumhinnan

8. Vad är ljud? __________________________________________________________________________________

9. Vad kallas den delen av örat som fångar in ljudvågorna? __________________________________________________________________________________

10. Hur märker man att man har fått öroninflammation? _____________________________ __________________________________________________________________________________

11. Vad är tinnitus? ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

12. Ge råd till den som lyssnar på musik i lurar eller går på en konsert live. __________________________________________________________________________________

33


Boken om mig själv AB s 3

Det här är jag Min namnteckning ser ut så här: __________________________________________________ Ålder: ________ Klass: _________ Skola: ______________________________________ På fritiden brukar jag: _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ En bra bok jag läst: _________________________________________________ En bra film jag sett: _________________________________________________

Idag är det den

AB s 4

/

/

Mitt släktträd – jag och mina rötter Fyll i släktträdet med tre generationer: dig själv, dina föräldrar och deras föräldrar. Skriv namnen och rita av er.

42

Idag är det den


Mina rörelsevanor

AB s 11

Dina vanor är sådant som du gör ofta. Det finns både goda och mindre goda vanor. Hur är det med dina rörelsevanor? Hur kommer du till skolan?

, Jag går. , Jag cyklar. , Jag får skjuts/åker buss. Vad brukar du göra på rasterna?

, Jag sitter mest inne. , Jag står ute och pratar. , Jag är ute och rör på mig.

Hur ser en vanlig vecka ut? Är du aktiv med t.ex. en sport på fritiden?

, Ja, jag tränar flera dagar i veckan. , Ja, jag tränar en dag i veckan. , Nej, jag tränar inget alls. Hur aktiv är du på helgerna? Hur mycket rör du dig då?

, Mindre är 30 minuter/dag. , Mer än 1 timme/dag. , Flera timmar varje dag.

På skala 1 till 10. Hur bra kondition tycker du att du har? Sätt ett kryss.

10

1

Mitt dygn med aktivitet, vila och sömn

Kroppen behöver balans. Hur stor del av dygnet:

Dela upp cirkeln så att det syns hur stora de tre delarna är för dig. Rita och visa vad du gör.

• är du aktiv? • vilar du och tar det lugnt? • sover du?

43

Så här ser ett vanligt dygn ut för mig.

Idag är det den

/


Så här bär jag

AB s 12

Bilderna visar vad som är viktigt att tänka på när du bär något. Både för att skydda din rygg och för att du ska orka bära. Hur mycket tror du att din skolväska väger en vanlig skoldag?_______________________ Har du ryggsäck eller väska? Hur bär du den?

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Den här kvinnan har en kasse i vardera handen. Hennes rygg belastas jämnt och hon kan gå med rak rygg.

Den här pappan bär sitt barn tätt intill kroppen. Barnet känns inte så tungt att bära då och han kan gå med rak rygg.

Behöver du tänka på hur du lyfter och bär vid andra tillfällen? När i så fall?

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Idag är det den

/

/

Hur modig är jag egentligen?

AB s 19

Vi fattar många beslut, ibland bra och ibland dåliga. Många ungdomar som röker säger att de började röka för att andra gjorde det. Har du funderat på hur du fattar beslut? Ibland behövs mod för att kunna säga nej och göra som man själv vill. Jag är en person som ... ... tycker om att vara med andra................................................ ... lyssnar på vad andra tycker..................................................... ... gör som ”alla andra” gör........................................................... ... kan säga ifrån när jag inte håller med.............................. ... vågar säga att jag har gjort fel............................................... ... kan be andra om ursäkt............................................................

ja ibland nej

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

På skala 1 till 10. Hur modig tycker du att du är? Sätt ett kryss.

1

44

10

Idag är det den


Det här åt jag till lunch idag/igår Varje dag behöver du äta mat som innehåller alla de olika näringsämnena. Ger du din kropp allt som den behöver?

AB s 23

1

2

Rita av din lunchtallrik. Se bilden på sidan 51 i grundboken så att maten hamnar i rätt del på tallriken! Vad drack du till lunchen?

________________________________________________________________ Saknades något i din lunch? I så fall, vad?

________________________________________________________________ ________________________________________________________________

3 Idag är det den

/

Mina matvanor AB s 23–24

Våra matvanor berättar t.ex. om när och vad vi äter. Hur ser dina matvanor ut? Jag äter frukost

Jag äter både frukt och grönsaker

, varje dag , 3–5 dagar i veckan , 1–2 dagar i veckan , sällan/aldrig

, varje dag , 3–5 dagar i veckan , 1–2 dagar i veckan , sällan/aldrig

Jag dricker läsk och/eller äter godis

Jag äter mat från alla grupperna av näringsämnen

, varje dag , 3–5 dagar i veckan , 1–2 dagar i veckan , sällan/aldrig

, varje dag , 3–5 dagar i veckan , 1–2 dagar i veckan , sällan/aldrig

45 Idag är det den

/


Vi är alla unika – fast ändå så lika Vi har samma behov och vi behöver varandra, hela livet. Du har säkert tänkt efter och funderat en del. Kanske har du fått nya tankar som påverkar dig och dina vanor? Är det något som du skulle vilja förändra? Vad, i så fall? Hur kan du göra det? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Vi hoppas att du kan ännu mera om dig själv och din fantastiska kropp när du har jobbat med arbetsboken.

ISBN 978-91-47-10212-9 © 2011 Inga Hansen Puke, Kerstin Naenfeldt och Liber AB Redaktör: Charlotte Olsson Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör: Mikael Myrnerts Faktor: Eva Runeberg Påhlman Omslag: Lotta Rennéus Teckningar: Jonas Burman Johnny Dyrander s. 11, 42, 47, Typoform, s. 9, 26, 28, 38, Cecilia Torudd s. 38 Fotografier: Fredrik Sandberg/Scanpix s. 17, Mary Square Images s. 23-24, Pascal Rondeau/Getty Images s. 28, TV4 s. 36, Mörbylånga Ambulans AB s. 40, Janerik Henriksson/Scanpix s. 44 (v), Sven-Olof Ahlgren/ Scanpix s. 44 (h). Första upplagan 1 Repro: Tryck:

48

Lycka till önskar Inga och Kerstin

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn. 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundsevice.liber@liber.se


MÄNNISKAN

– böcker i SO och NO för skolår 4–6 Den här arbetsboken handlar om människokroppen och vad du kan göra för att ta hand om din kropp på ett bra sätt. Du använder den tillsammans med grundboken Upptäck Människan – Kropp och Hälsa.

V KROPP

Arbetsboken innehåller: • arbetsuppgifter om hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar • arbetsuppgifter om hälsa och vad kroppen behöver för att må bra • sidor där du får berätta om dig själv och dina vanor • övningar med viktiga ord och begrepp.

O CH HÄLSA

V

ARBETSBOKEN

Upptäck Människan – Kropp och Hälsa Arbetsboken ingår i Upptäckarserien och hör ihop med: Upptäck Människan – Kropp och Hälsa 47-10152-8 Upptäckarserien har fler titlar. Se www.liber.se

Best.nr 47-08045-8 Tryck.nr 47-08045-8

INGA HANSEN PUKE • KERSTIN NAENFELDT

9789147102129  
9789147102129  

ARBETSBOKEN V KROPP OCH HÄLSA V INGA HANSEN PUKE • KERSTIN NAENFELDT LIBER det här är jag 42 Mitt släktträd 42 Mina rörelsevanor 43 Mitt dyg...