Page 1

Lgr 11

I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt

Religion

kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna

ARBETSBOK

de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. Arbetsboken PULS Religion 4–6 innehåller: Lgr 11

arbetsboken till PULS Biologi Naturen finns roliga och omväxlande

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

Religion

direkt kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna

ARBETSBOK

tt träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.

Arbetsboken PULS Biologi 4–6 Naturen innehåller:

Biologi NATUREN ARBETSBOK

GRUNDBOK

Biologi NATUREN

Vad är biologi? Den levande planeten Staden Öppna marker Skogen Sötvatten Havet Bergsområden Polarområden Öken Allting börjar med solen

Belfrage • Roger Olssson Berth

Berth Belfrage • Roger Olsson

Religion

GRUNDBOK

Vad är religion? Religionerna växer fram Gamla testamentet Judendomen Nya testamentet Kristendomen Koranen Islam Hinduismen Buddhismen Leva tillsammans

Marianne Abrahamsson

ISBN 978-91-27-42132-5

Marianne Abrahamsson

ör mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421325

Religion

GRUN DBOK

Marianne Abraha

ISBN 978-91-27-42974-1

Maria Willebrand

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 429741

msson


BUDDHISMEN 1 Läs texten på sidan 144. Fyll i orden som fattas i meningarna. Gudar är inte så

s 144 –145

i buddhismen. ,

Målet i buddhismen är att uppnå

.

ett tillstånd då man inte behöver återfödas och slipper

med det man har och tänka

För buddhister är det viktigt att vara mer på

än på sig själv. .

Buddhismens gudstjänstbyggnad kallas

.

Buddhismens heliga skrifter kallas Tripitaka, de tre

Berättelserna om Buddha

s 146 –147

1 a) Vad är en Buddha? b) Vad hette den person som är känd som den förste Buddha?

2 Rita bilder som visar viktiga händelser i Buddhas liv. Prinsens liv i det fina palatset

40

Puls_Religion_AB.indd 40

Buddha möter gamla, sjuka och döda människor

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-05-28 09.48


Prinsen Siddharta blir munk

s 148–149

1 Hur levde Siddharta efter att han lämnat sin familj?

2 Vad bestämde sig Siddharta för när han kom till byn Budh Gaya? Rita hur det kan ha sett ut.

Buddhas lära sprids

s 150 –151

1 Titta på kartan längst ner på sidan 150.

Skriv namnen på tre länder där buddhism är en stor religion i dag.

2 Vilket mål är gemensamt för alla buddhister?

3 Vad har en bodhisattva för uppgift?

4 a) Vad är en lama?

b) Vem är Dalai Lama?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Puls_Religion_AB.indd 41

41

2013-05-28 09.48


Att leva som buddhist

s 152–153

1 Hur ska människor nå sanningen eller upplysningen, enligt Buddha?

2 Vad menas med nirvana?

3 Vad är det som skapar lidande för människan?

4 Den åttafaldiga vägen hjälper buddhister att få rätt kunskap och befrielse från lidandet. Finns det någon av punkterna som gäller även dig och som du försöker följa? Vilken i så fall? Förklara varför du följer den.

Högtider och riter

s 154 –157

1 Beskriv något om hur buddhisterna gör vid viktiga händelser i livet. Välj mellan: När ett barn föds, bröllop, begravning.

2 I katolska kyrkan ska den som blir

munk vara det under resten av sitt liv. Men hur fungerar det att vara munk för en buddhistisk pojke? Läs sidan 156–157 om Ais. Låt honom berätta om när han var munk under några veckor.

42

Puls_Religion_AB.indd 42

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-05-28 09.48


Vad kan du om religionerna? 1 Vad har du lärt dig om de fem religionerna? Berätta något om varje religion. Bläddra i grundboken och titta på sådant du behöver repetera. a) Judendom

b) Kristendom

c) Islam

d) Hinduism

e) Buddhism

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Puls_Religion_AB.indd 43

43

2013-05-28 09.48


Lgr 11

I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt

Religion

kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna

ARBETSBOK

de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. Arbetsboken PULS Religion 4–6 innehåller: Lgr 11

arbetsboken till PULS Biologi Naturen finns roliga och omväxlande

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

Religion

direkt kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna

ARBETSBOK

tt träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.

Arbetsboken PULS Biologi 4–6 Naturen innehåller:

Biologi NATUREN ARBETSBOK

GRUNDBOK

Biologi NATUREN

Vad är biologi? Den levande planeten Staden Öppna marker Skogen Sötvatten Havet Bergsområden Polarområden Öken Allting börjar med solen

Belfrage • Roger Olssson Berth

Berth Belfrage • Roger Olsson

Religion

GRUNDBOK

Vad är religion? Religionerna växer fram Gamla testamentet Judendomen Nya testamentet Kristendomen Koranen Islam Hinduismen Buddhismen Leva tillsammans

Marianne Abrahamsson

ISBN 978-91-27-42132-5

Marianne Abrahamsson

ör mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421325

Religion

GRUN DBOK

Marianne Abraha

ISBN 978-91-27-42974-1

Maria Willebrand

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 429741

msson

9789127429741  
9789127429741