Page 21

utelämnade personer

död skrev hon en artikel om änkors situation för Evening Standard, publicerad den 27 april 1933. Den hade titeln ”Här har vi ett problem”. Hon använde sitt flicknamn, vilket får till effekt att ett ännu större avstånd skapas till min pappa. I texten sörjer hon inte förlusten av en älskad person utan av en familjeförsörjare. Hon går till storms mot den ”brist på ansvar” en äkta man visar när han inte tar en livförsäkring, och lämnar sin änka ”plötsligt utblottad”. Hon kritiserar föräldrar som inte ser till att deras dotter ges ”all tänkbar utbildning som kan rusta henne inför krissituationer i livet och komma väl till pass om hennes äktenskap slutar i katastrof och hon står inför problemet hur hon ska klara av att vara såväl pappa som mamma och familjeförsörjare”. Hon formulerar sin kritik generellt, men det framgår klart att hon skriver utifrån personliga upplevelser. Mammas lösning på problemet hon beskriver med så stor bitterhet var att anställa en barnflicka åt mig och att skaffa sig själv ett arbete. Addie använde sina kontakter till att få in henne vid pr-avdelningen på Unilever, som Lever Brothers hade förvandlats till efter en fusion. Mamma nämner i Daemons and Magnets ingenting om hans medverkan. Hon skriver heller inte om min barnflicka, som tydligen inte var någon viktig person i mammas liv men verkligen var det i mitt. Beatrice var storvuxen, mullig och döv – och jag älskade henne. Hon skämde bort mig till det yttersta. När jag bad om något fick jag alltid dubbelt upp, vad det än rörde sig om. Ännu viktigare var att hon gav mig den ömhet alla barn behöver. Jag minns inte att jag någonsin blev kramad eller kysst av mamma, men jag kan inte se Beatrice framför mig utan att tänka på hennes varma famn. Varje morgon följde hon med mig i taxin som körde mig till Waldorf-förskolan där jag kladdade med lera och sand och vatten. Efteråt, om vädret tillät, tog hon med mig till en park där jag fick leka. 33

Vän med fienden.indd 33

11-07-12 15.58.54

9789186297800  

9–10 november 1938 Prolog 13 vän med fienden 14 att stå emot vrålandet. Snart stod hon vid den förstörda entrén till sin affär, bland textil...

9789186297800  

9–10 november 1938 Prolog 13 vän med fienden 14 att stå emot vrålandet. Snart stod hon vid den förstörda entrén till sin affär, bland textil...