Page 10

vän med fienden

om mig. Den här sidan har liksom alla de andra revor i högerkanten vilket visar att någon har bläddrat upprepade gånger i bunten. På sidorna finns oräkneliga överstrykningar och ändringar som har gjorts med olika pennor. Mamma var uppenbarligen angelägen om att berätta sin historia med stor noggrannhet. Men det hon skrev är inte helt sanningsenligt. Och det är verkligen inte hela sanningen. Norah Constance Levinia Davies föddes den 14 juli 1899. Vare sig namnet eller födelsedatumet nämns i hennes manus. Hon kallar sig Catherine Dee, en pseudonym hon ofta använde som skribent och journalist. Hon gav boken titeln Daemons and Magnets och förklarar i texten att den anspelar på de två yttre, motstridiga krafter som kom att styra hela hennes liv. Som läsare inser man snart att detta är ett utslag av självbedrägeri för det står helt klart att den största demonen i mammas liv var hennes självupptagenhet. Titeln är trots det välvald. Den talar om att de enda som tillhör hennes värld är de som utövar inflytande på henne, några andra är hon inte intresserad av. Mamma avslöjar mycket mer om sig själv i Daemons and Magnets än vad hon kan ha insett, och ännu mer genom vad hon utelämnar än vad hon tar med. Det är verkligen originellt att författaren till en självbiografi bara i förbigående nämner sina föräldrar eller sin barndom. Det enda mamma tecknar ned om det ämnet ryms på bokens första tjugofem rader: Vid fem års ålder bestämde jag att jag skulle bli violinist, efter att ha hört Kubelik* spela i vårt stadshus, och jag fick därför en fiol, och en lärare som med stor frenesi kämpade för att jag * Rafael Kubelik (1914–96), tjeckisk tonsättare och dirigent, 1942–44 chefsdirigent för Tjeckiska filharmonin innan han avskedades av nazisterna. Ö.a.

22

Vän med fienden.indd 22

11-07-12 15.58.53

9789186297800  

9–10 november 1938 Prolog 13 vän med fienden 14 att stå emot vrålandet. Snart stod hon vid den förstörda entrén till sin affär, bland textil...