Page 1


Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052, 103 12 Stockholm www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 © 2013 Kungliga hovstaterna och Norstedts, Stockholm Formgivning: Carl Åkesson Omslag: Carl Åkesson, Foto: Lennart Nilsson, Bruno Ehrs/Kungahuset.se Grafisk profil, omslag samt för- och eftersättsblad: Ola Johansson/Destrito, i samarbete med Kungliga hovstaterna Foton: Se bildförteckning s. 191 Prepress och tryck: Elanders Fälth & Hässler 2013 isbn 978-91-1-305524-4


innehåll inledning 6

1970-talet 8 Statschefen 30

1980-talet 46 Miljön 62

1990-talet 72 Scouterna 98

2000-talet 108 Idrotten 136

2010-talet 148 Familjen 168 statsbesök, eriksgator och länsbesök 184 släktträd 190 bildförteckning 191


I

år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Tiden har gått förvånansvärt fort. Ett märkesår som det här är en plattform att stå på för att se framåt, men också för att blicka bakåt. 40 år är en lång tid och så mycket har hänt. Vid trontillträdet var jag förhållandevis ung, 27 år, och då ser man världen med en 27-årings erfarenhet. Någon gång när jag var i tjugoårsåldern sa min farfar, Kung Gustaf VI Adolf, till mig: »Se på livet med viss humor.« Självklart bemöter jag både personer och situationer seriöst. Men det handlar om att ibland kunna ta fram livets positiva och humoristiska sidor. Det var min farfars sätt att säga att uppdraget inte är så tungt som han kanske var rädd att jag skulle uppleva det. När jag blev Kung 1973 valde jag »För Sverige – I tiden« som valspråk. Det har jag alltid försökt att leva efter. För att organisera arbetet på hovet i takt med tiden inrättade jag tidigt ett samarbetsråd som bestod av en grupp duktiga och erfarna personer, kvinnor och män med bakgrund från näringsliv, försvar och kultur. Det har skett en enorm förändring i hur vi arbetar och förändringsprocessen pågår hela tiden. Världen runtomkring har också förändrats på många plan under dessa decennier, på flera olika sätt; i ens närhet med den närmsta familjekretsen, i Sverige och i världen. Med ny teknik har avstånden krympt, Sverige är på plats i världen och världen är på plats hos oss. Att Sverige som land har ett gott anseende är något som Drottningen och jag ofta upplever under våra statsbesök. Både landet och människorna uppfattas mycket positivt i omvärlden och våra tjänster och produkter är något vi ska vara stolta över. Idag är företag ofta internationellt korsägda och den svenska klassiska industrin finns inte kvar på samma sätt som förr, men den tekniska kompetensen, kunskapen och det skickliga hantverket har vi kvar. Svensk forskning och våra innovationer nämns ofta i utlandet. Nobelpriset bidrar också till att visa upp Sverige som en nation som främjar utbildning och vetenskap.


Bland det mest givande under våra resor är när vi lyckas »öppna dörrar« för andra och när vi under statsbesök blir mottagna i ett nytt land, i en ny kultur och får representera Sverige. Då upplever jag en stolthet och en ödmjukhet inför situationen och uppdraget. Vi alla i Kungafamiljen gör varje år också många resor i olika delar av vårt eget land. Det varierar från officiella till rent privata besök, till besök som är mer inriktade på ett specifikt evenemang eller en särskild händelse. Överallt slås vi av vilken stark känsla och vilja som finns i, och för Sverige. Från storstädernas puls, till landsbygdens grönska. Från innovationer inom teknologi och medicin till hantverk, kultur och historia. Över generationer, från gammal till ung. De 21 länsresor som Drottningen och jag gör under jubileumsåret 2013 ger en fantastisk möjlighet att under ett år få ett samlat intryck av utveckling och framtid i de olika länen. Det är otroligt givande att få möta så många människor som möjligt. Kvinnor och män, unga och äldre, nya och gamla svenskar, som alla bidrar till att forma vårt land. Efter fyra decennier på tronen så har jag en viss erfarenhetsbank att ta utav. Det sägs ibland lite skämtsamt att allt var bättre förr, men så är det ju inte. När jag nu blickar framåt gör jag det med stor optimism, men också med viss oro. Det är hoppfullt och spännande med den tekniska utvecklingen som ger goda möjligheter för mänskligheten i framtiden. Min oro gäller miljöfrågorna och den stora utmaningen att lämna vår gemensamma planet i ett gott skick till kommande generationer. Jag tänker mycket på vilken värld vi lämnar efter oss. Men tar vi tillvara våra möjligheter, allt det positiva och hoppfulla jag möter under mina resor i vårt land och utomlands, då är jag övertygad om att vi tillsammans går en lovande framtid till mötes.


Statschefen Den 15 september 1973 besteg jag tronen och blev därmed Konung Carl XVI Gustaf och Sveriges statschef. Det innebär att jag har varit Kung och statschef i 40 år. Det har varit en lång och händelserik tid. När jag blev statschef var jag 27 år och det valspråk som jag valde, »För Sverige – I tiden«, har jag försökt att leva efter; det vill säga att känna av strömningarna i samhället och de krav, behov och förväntningar som finns på en monark av idag. Jag följer aktuella händelser, både i och utanför landet, och hoppas vara en viktig länk mellan historien, nutiden och framtiden. För mig gäller det att leva i samklang med utvecklingen i Sverige och hela den föränderliga omvärld som vi är del av. Mina konstitutionella uppgifter, som alltid har högsta prioritet, är skiftes- och informationskonseljer, att vara ordförande i utrikesnämnden och att förklara riksmötet öppnat. Jag tar emot utländska ambassadörer som överlämnar sina kreditivbrev och genomför flera inkommande och utgående statsbesök. Jag hoppas dessutom att min roll som neutral och opolitisk statschef kan vara en enande kraft i Sverige, ett land som idag i högre grad än tidigare består av medborgare med olika bakgrund.

— statschefen — 30


Inför att jag skulle hålla trontalet övade och förberedde jag mig tillsammans med min syster Prinsessan Christina i min våning på Slottet. Det var en stor uppgift.

— 1970-talet — 10


Här är vi samlade efter Prinsessan Madeleines dop i Slottskyrkan. Vi står vid mottagningen i Lovisa Ulrikas audiensrum på Slottet. Jag minns tydligt att vi vuxna tittade bort för en stund och sedan såg hur Kronprinsessan och Prins Carl Philip våldsamt gungade vaggan som Prinsessan låg i. Ingen och inget skadades som tur var.


Dags för förlovning! Det planerades inte så mycket på den tiden som idag, vi berättade att vi hade förlovat oss och sedan kallades det till ett pressmöte. Simple as that. Jag hade inte planerat vad jag skulle säga, utan det här med att det sa »klick« kom bara helt spontant. Det här är före vår förlovningsmiddag.

— familjen — 169


Kronprinsessan fyller ett år och vi är på Solliden. En sommarledig stund.

— familjen — 170


På skidsemester med hela familjen.

— familjen — 173


1987 2001 1988 2002 1989 2003 1990 2004 1991 2005 1992 2006 1993 2007 1994 2008 1995 2009 1996 2010 1997 2011 1998 2012 1999 2013 2000

D

EN 19 SEPTEMBER 1973 höll Carl XVI Gustaf, endast 27 år gammal, sitt trontal på Kungliga slottet och blev Sveriges nye statschef. 40 år har

gått sedan dess – en lång och händelserik tid. Under dessa år har Kungen i sitt ämbete mött skolelever och presidenter, firat 100-åringar och nationaldagar, invigt utställningar och riksmöten, och deltagit i såväl landssorger som glädjeyror. I Mina 40 år för Sverige har Kungen valt ut bilder från åren på tronen och försett dem med personliga bildtexter. Läsaren får bland annat följa med på statsbesök och scoutläger, Nobelfester och naturexkursioner, sportevenemang och släktsammankomster. Från trontillträde till jubileumsår. Det blir en resa genom dramatiska decennier, med nedslag i många minnesvärda ögonblick från Kungens första 40 år som Sveriges statschef.

www.norstedts.se

mina 40 år för sverige

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1973 1987 2001 1974 1988 2002 1975 1989 2003 1976 1990 2004 1977 1991 2005 1978 1992 2006 1979 1993 2007 1980 1994 2008 1981 1995 2009 1982 1996 2010 1983 1997 2011 1984 1998 2012 1985 1999 2013 1986 2000

OMSLAGSFOTO | © Lennart Nilsson, © Bruno Ehrs/Kungahuset.se OMSLAG | Carl Åkesson

9789113055244  
9789113055244