Page 1

A

Just Stuff – engelska för skolår 6-9 Just Stuff A Workbook erbjuder olika sätt att visa vad eleverna kan och förstår. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Med hjälp av bilder,

WORKBOOK

spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar tränas allt tills det verkligen sitter. Just Stuff A Workbook: • Enkelt upplägg och en tydlig struktur • Introduktionssidor som presenterar kapitlens arbetsområden • Instruktioner på svenska • Poängsystem som motiverar genom att visa resultat av arbetsinsatsen och dessutom övar på att bedöma eget arbete Just Stuff består av: • Textbook • Workbook • Workbook Key • Just Stuff Plus interaktiv webb • Teacher’s Book • Teacher’s CD • Pupil’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Best.nr 47-08217-9

Tryck.nr 47-08217-9-01

Andy Coombs

Just Stuff A WB Omslag.indd 1

Anders Lidén

Sarah Schofield

10-12-16 11.55.55


ISBN 978-91-47-08217-9 © 2008 Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield och Liber AB Redaktör Hanna Mulugeta Börjesson Form Lotta Rennéus Illustration Jakob Lundén Illustration Omslagsfoto: Anup Shah/Nature Picture Library/IBL Bildbyrå Produktion Karin Isaksson Första upplagan 2 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Sahara Printing, Egypten 2011

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


A

WORKBOOK

Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield LIBER

CONTENTS Animals 3 I Dreamed I Was Riding a Zebra 4 Minch and Esper 4 Hello, Hello 9 At the Vet 11

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

Sports 12 I Think It’s Fun 13 Football Players 13 The Ice-swimmer 17 The Long Jump 19

Food 21

Anne Bonny 36 Lost in Town 38

Fighters 40 The Robin Hood Song 41 The Fighters 41 Alex Rider 45 I’m not Talking to You 47

Countries 49 My Friends (and Family) from All Over 50 Feeding Aussie Animals 50 Holidays in North Wales 55 Where Are You Going? 57

I Hate My Twin 22 Make Your Own School Dinner 22 The Food Thief 25 Sunday Lunch 28

Clothes 59

Pirates 31 A Pirate’s Life 32 A Dangerous Life 32

Favourite Clothes 60 Nina’s New Bag 60 The New Look 66 The Right Shirt 68

Magic and Dragons 70 Spell for Superpowers 71 Help Us! 71 A Very Big Problem 75 A Good Book 78

Explorers 80 An Explorer’s Life 81 In the Dark Forest 81 Exploring the Limits 85 The Right Stuff 87

Horror 89 On a Dark Night 90 Four In the Morning 90

animals

1


Välkommen till Just Stuff Workbook. Varje kapitel innehåller en dikt som du ska lära dig utantill, en pjäs ni får spela upp, ett rollspel att arbeta med och ett eller flera spel. Kapitlen inleds alltid med en sida som berättar vad du kommer att arbeta med och vad som är bra att kunna då. Den sidan kan du gå tillbaka till när du behöver få något förklarat.

Poäng På nästan alla övningar har du möjlighet att samla poäng. Poängen är ett sätt att visa för dig själv och för din lärare hur mycket du har jobbat. Om du har samlat många poäng har du också tränat och lärt dig mycket nytt. Att jobba syns och lönar sig här. Ibland ansvarar du själv för att rätta och fylla i din poäng, ibland är det en klasskompis som ska fylla i poängen. På vissa övningar är det din lärare som ska fylla i ditt resultat. Den som skriver resultatet ska skriva sina initialer i parentesen efter poängsumman. I slutet av varje kapitel är det alltid din lärare som sammanställer dina poäng.

Färgpennor och tärningar Till vissa övningar behöver du använda färgpennor och tärningar. Ibland behöver din lärare kopiera kort till en övning. Dessa kort finns i lärarhandledningen.

Regler Sist i boken hittar du regler till spelen.

Just Stuff Plus

Jobba hårt med Just Stuff, samla många poäng och lär dig en massa engelska! Lycka till!

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

Till Just Stuff finns också en interaktiv webb, Just Stuff Plus, med ännu fler övningar, att köpa.


Animals I kapitlet Animals får du … • jobba med bilder på musmat • träna på en kylskåpsdialog • öva på det engelska alfabetet • lösa ett Double Puzzle • måla en papegoja

Du börjar jobba med:

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

am, is, are På engelska finns det tre ord som betyder är: am när man pratar om sig själv is när man pratar om en sak eller person are när man pratar om flera saker eller personer och efter du (you) I am

I’m

jag är

you are

you’re

du är

he is

he’s

han är

she is

she’s

hon är

it is

it’s

den/det är

we are

we’re

vi är

you are

you’re

du/ni är

they are

they’re

de är

Två ord som blir ett Ibland drar man ihop två ord till ett på engelska. Det händer ofta när man använder am, is och are. Då försvinner en bokstav och istället sätter man dit en apostrof (’).

animals

3


5 p när du kan dikten utantill med bra uttal.

Lär dig dikten I Dreamed I Was Riding a Zebra utantill. Läs upp den för en klasskompis.

[Kompis]

Minch and Esper 1 Skriv rätt nummer vid rätt ord. Öva sedan på vad sakerna i kylskåpet heter.

bananas 6

butter

5

carrots cheese

7

9

eggs

15

grapes

4

10

2

ham hot dogs

1

14

milk honey

12

11

8

juice

15 p när du kan titta i kylskåpet och säga vad de numrerade sakerna heter på engelska. [Jag]

4

animals

onions oranges tomatoes

3

13 Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

lemons


2 Arbeta i par. Hitta dessa fraser i texten. Läs upp dem för varandra. 1. Hur är läget? 5 p när du kan säga fraserna bra på engelska.

2. Jättebra! 3. Får jag se? 4. Det var ju det jag sa!

[Kompis]

5. Jag är så mätt!

3 Arbeta i par. Läs dialogen högt på engelska. Slå med en tärning för att bestämma vilka ord i grupp A och B ni ska använda. Öva tills ni kan dialogen bra, läs sedan upp den för er lärare. A

B

1. bananer

1. citroner

2. morötter

2. lök

3. ägg

3. tomater

4. vindruvor

4. varm korv

5. juice

5. smör

6. mjölk

6. ost

A: Hej Minch! B: Hej! Hur är läget Esper? A: Bra! Jättebra! B: Jaså? Varför? A: Jag hittade några/lite _________________ i kylskåpet.

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

B: Får jag se?

A

20 p när ni kan läsa dialogen med flyt på engelska.

A: Javisst. B: Minch, din idiot! Det är _____________________ !

[Lärare]

B

animals

5


6 p om du hittar alla vokaler när du lyssnat.

4 Här ser du det engelska alfabetet. Lyssna noga och ringa in vokalerna. ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ

[Jag]

5 Översätt orden till engelska. Skriv in dem i rutorna. Alla ord finns i texten. 1. möss 3

2. läskig 4

3. snabb 13

4. kylskåp 6

8

5. mat 7

6. vardagsrum 17

5

7. berg 10

14

8. byrålåda 1

12

9. välsmakande 15

9

10. igenom 16

11

2

Skriv bokstäverna i de numrerade rutorna här.

? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

[Jag]

Svara på frågan: ________________________________________________

6

animals

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

12 p för alla rätt och rätt svar på frågan.


6 Skriv det som fattas. Titta i textboken på s. 5-6 om du behöver hjälp. Som två ord

Som ett ord

Bokstav som fattas

1. How is

How’s ______________

i _________

2. What is

______________

_________

3. He is

______________

_________

4. Do not

______________

_________

5. Does not

______________

_________

6. It is

______________

_________

7. I am

______________

_________

8. Was not

______________

_________

8 p för alla rätt. [Jag]

7 Skriv de engelska orden för är, så att du tycker det låter bra. Titta på s. 3 om du behöver hjälp. 1. I

am __________

5. It

__________

9. Minch

2. You __________

6. We

__________

3. He __________

7. You __________

11. The fridge __________

4. She __________

8. They __________

12. Minch and Esper __________

10. Esper

__________ __________

12 p för alla rätt.

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

[Jag]

animals

7


8 Använd orden i övning 7 och sätt ihop 12 bra meningar.

They are 1. _________________________________ our teachers. 2. _________________________________ a very clever mouse. 3. _________________________________ afraid of the cat. 4. _________________________________ beautiful, too. 5. _________________________________ cold today. 6. _________________________________ good friends. 7. _________________________________ good at sports, both of you. 8. _________________________________ in the kitchen. 9. _________________________________ my brother. 10. _________________________________ my sister. 12 p för 12 riktiga meningar. [Kompis]

11. _________________________________ two English mice. 12. _________________________________ very beautiful.

9 Arbeta tre och tre. Spela upp Minch and Esper som pjäs. Fördela rollerna. Välj en del av klassrummet som ska vara köket. Hitta något som kan vara kylskåpet, något som föreställer en ost och något som föreställer en strumpa.

20 p om ni spelar upp pjäsen med böcker. 40 p om ni spelar upp pjäsen utan böcker. Fråga er lärare hur ni ska göra. [Lärare]

8

animals

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

Träna och spela upp.


Hello, Hello 1 Stämmer meningarna med texten?

True

False

1. The parrot was yellow and blue. 2. The parrot had a red beak. 3. The parrot could not talk at all. 4. The parrot was friendly. 5. When the doorbell rang the parrot flew into the lounge. 6. The man wanted to sell an alarm system. 7. The man saw the parrot at once. 8. The parrot flew around the man’s head. 9. The man fainted. 10. The man started screaming ”Hello, hello”.

12 p för alla rätt.

11. The man didn’t say anything.

[Jag]

12. The man wanted an ambulance.

2 Arbeta i par. Be er lärare om The Parrot Cards. Arbeta så här: • Ta var sitt kort. • Ställ de frågor som står på kortet. På det andra kortet hittar du hjälp till svar.

10 p när du kan fråga och svara med flyt. [Lärare]

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

• Byt kort och gör samma sak en gång till.

animals

9


3 Skriv rätt nummer vid rätt ord. Gissa om du inte vet. 4 7 5 3 6

back

claw 2

beak

eye

head

wing

tail

tongue 8 1

8 p om du följt instruktionen så att alla delarna fått rätt nummer.

4 Lyssna noga och rätta övning 3.

[Jag]

10 p om du kan beskriva din papegoja med flyt. [Kompis]

10

animals

Tänk ut ett namn på den. Arbeta sedan i par. Turas om att beskriva era papegojor för varandra. Säg så här: My parrot is red/blue/green … The parrot has a … The parrot’s wing is … On the parrot’s foot … The parrot can … The parrot’s name is …

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

5 Färglägg först din papegoja så att du är nöjd med den.


At the Vet 1 Arbeta i par. Läs dialogen högt men låt den handla om ett annat djur istället. A

Byt ut dog mot:

B

Byt ut bark mot:

cat

meow

goat

bleat

pony

whinny

snake

hiss

2 Hitta följande fraser i texten. Skriv dem. 1. Vad kan jag hjälpa dig med? _________________________________ _____________________________________________________________ 2. Vad är det för fel på henne? __________________________________ _____________________________________________________________ 3. Här har vi problemet. _______________________________________ 4. Hon måste ha ont! ___________________________________________ 5. Vad kan jag göra? __________________________________________

5 p när du har hittat alla meningarna och skrivit dem. [Kompis]

3 Arbeta i grupper om fyra. Gör ett rollspel där ni använder ord från

Kopiering förbjuden. Se sidan 96.

övning 1 och alla fraser från övning 2. Detta händer: Två personer kommer med ett sjukt djur till veterinären. De träffar först en receptionist. Sedan kommer veterinären och undersöker djuret. Det visar sig att …

L

Poäng på hela kapitlet: ________/ 200 p Lärare [

]

20 p för ett rollspel med flyt. [Lärare]

L animals

11


A

Just Stuff – engelska för skolår 6-9 Just Stuff A Workbook erbjuder olika sätt att visa vad eleverna kan och förstår. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Med hjälp av bilder,

WORKBOOK

spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar tränas allt tills det verkligen sitter. Just Stuff A Workbook: • Enkelt upplägg och en tydlig struktur • Introduktionssidor som presenterar kapitlens arbetsområden • Instruktioner på svenska • Poängsystem som motiverar genom att visa resultat av arbetsinsatsen och dessutom övar på att bedöma eget arbete Just Stuff består av: • Textbook • Workbook • Workbook Key • Just Stuff Plus interaktiv webb • Teacher’s Book • Teacher’s CD • Pupil’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Best.nr 47-08217-9

Tryck.nr 47-08217-9-01

Andy Coombs

Just Stuff A WB Omslag.indd 1

Anders Lidén

Sarah Schofield

10-12-16 11.55.55

9789147082179  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you