Page 1

Bodil Andersson Louise Belfrage Eva SjĂślund

FÜräldrar och lärare, slü er ihop! GÜr en gemensam plan fÜr barn med läs- och skrivsvürigheter/dyslexi och ge dem en smart start i skolan. Ingen ska behÜva hamna pü efterkälken! De flesta barn tycks lära sig läsa oavsett vilken metod man använder i skolan. Men fÜr nügra barn blir läs- och skrivinlärningen svürare än fÜr andra. Hur tillvaron gestaltar sig fÜr dem, beror pü hur fÜräldrar och lärare agerar – tillsammans. Denna bok vill underlätta samarbetet mellan fÜräldrar och lärare. Den ger fakta och praktiska tips som direkt kan omsättas i vardagen.

LĂ„RPOCKET

LĂ„SSVĂ…RIGHETER OCH DYSLEXI

SMART START VID LĂ„SSVĂ…RIGHETER OCH DYSLEXI

LĂ„RPOCKET

SMART START VID

SMART START VID

LĂ„SSVĂ…RIGHETER OCH DYSLEXI Bodil Andersson Louise Belfrage Eva SjĂślund

FÜr innehüllet stür Bodil Andersson, logoped, Louise Belfrage, fÜrälder till barn med dyslexi och Eva SjÜlund, speciallärare. I LÄRPOCKET ingür ocksü:

Alla kan lära sig läsa och skriva

ISBN 978-91-27-72303-0

Konsten att läsa faktatexter ISBN 978-91-27-72304-7

*4#/M Smart start.indd 1

 

07-05-07 15.11.39


Smat start.indd 2

08-05-06 09.46.36


Innehåll

Förord 4

Läsa för livet 6

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 10

Tidiga varningssignaler 17

En aha-upplevelse? 20

Bra att ha i bagaget vid skolstart 26

Ord på vägen till dig som är förälder 30

Rulla ut den röda mattan! 34

Avstamp för positiv förändring 40

Multisensorisk inlärning 43

Forskningen och praktiken 46

Tips för klassrummet 52

Enskilt stöd 58

Råd vid kunskapsredovisning 64

Matematik 68

Hur gör vi med engelskan? 73

Kort om betyg 75

Mer information 77

Referenser 78

2268 Dyslexi.indd 3

07-05-07 14.47.03


Förord

Den här boken riktar sig till dig som är förälder eller lärare till barn i de första skolåren. Vi som står bakom boken vill skapa förståelse för barn som kämpar med sin läs- och skrivinlärning. Du får basfakta och enkla tips om hur man kan upptäcka och stötta dessa barn. Vi hoppas att boken är av intresse även för dig som kanske är mor- eller farförälder, eller på annat sätt en viktig vuxen. Initiativtagare till boken är Louise Belfrage, journalist och förälder till ett barn med dyslexi. Hon vet hur krångligt det kan vara att hitta den hjälp och information man behöver. När man vill hjälpa sitt barn hopar sig frågorna: Vad är bäst för mitt barn? Hur får jag veta och vad ska jag göra? Och hur går det till i skolan? Louise har tillsammans med Suzanne Heimdal tagit fram ett utbildningsmaterial om läs- och skrivsvårigheter för föräldrar. Den här boken är en vidareutveckling av den broschyr som gjordes för materialet.2268 Dyslexi.indd 4

07-05-07 14.47.03


Boken är skriven av logoped Bodil Andersson, som länge arbetat med läs- och skrivsvårigheter på olika vis: i läs- och skrivutredningar, undervisning, föreläsningar och i utveckling av hjälpmedel. Bodil har under arbetets gång haft ett mycket nära samarbete med Louise Belfrage och speciallärare Eva Sjölund. Eva har lång erfarenhet av barn i skolans alla stadier. Hon har också handlett lärare, föreläst för både föräldrar och lärare och startat flera läs- och skrivverkstäder.

Louise Belfrage Bodil Andersson Eva Sjölund

De webblänkar vi anger i texten fungerade i juli 2006.2268 Dyslexi.indd 5

07-05-07 14.47.03


Läsa för livet

I den nya, fantastiska cybervärlden går utvecklingen rekordsnabbt. Vi kan skicka information tvärs över jordklotet med ett klick på datormusen och få svar inom ett par minuter (och har inget svar kommit inom ett par dagar, börjar vi undra om mejlet försvunnit). Teknikanvändningen har ökat tempot och drivit upp kraven och förväntningarna på vår läsoch skrivförmåga. Tron att datorn skulle medföra ”det papperslösa samhället” visade sig vara helt fel. Aldrig har det producerats så mycket text som efter datorteknikens introduktion – i dag närmast översköljs vi av skriven information. I arbetslivet har många sysslor ersatts av maskiner och datorer. Förr kunde man ganska enkelt hitta arbeten där god läs- och skrivförmåga inte var så viktig. Den tiden är förbi. Men vi läser och skriver inte bara för att klara våra jobb; läs- och skrivförmågan har stor betydelse för våra liv som helhet. Vi får brev från försäkringskassan och vår bank, vi måste fylla i blanketter och 

2268 Dyslexi.indd 6

07-05-07 14.47.03


betala räkningar i tid. Vi tar del av vad som sker i världen genom att läsa tidningar och vi skickar e-post och vykort till vänner. För att komma ihåg vad vi ska handla i affären skriver vi lappar. Den som hittat nyckeln till skriftspråket får också tillgång till de fantastiska, spännande världar som öppnas genom skönlitteraturen. Dessutom lär vi oss väldigt många ord genom att möta dem i ett naturligt sammanhang i böcker. Ett gott ordförråd gör oss i sin tur bra rustade för att förstå nya texter och hänga med i samhällsdebatten. Men hur går det till när vi lär oss att läsa och skriva? I det följande avsnittet beskriver vi de allra första stegen mot läs- och skrivförmåga. Att ”knäcka läskoden”

Vi föds med olika förutsättningar för att läsa och skriva. För vissa av oss går läsinlärningen som en dans, andra behöver mer tid och mer träning – och några behöver en särskild typ av träning. Alfabetet är egentligen en genialisk uppfinning. Ett mycket litet antal krumelurer – bokstäverna – kan bli till hur mycket text, hur många böcker, som helst! När vi läser högt, omvandlar vi de skrivna orden till tal. Detta kallas avkodning. Att förstå hur bokstäver och språkljud hänger samman är absolut 

2268 Dyslexi.indd 7

07-05-07 14.47.04


nödvändigt i ett alfabetiskt språk. Barn som har svårt med detta måste få hjälp direkt. Under skolår 1 bör alla barn vara på väg att ”knäcka läskoden”. Ett barn som förstår den alfabetiska principen kan läsa enkla ord som mat, busa, tröja osv. Det går inte rasande fort i början, men med mer träning ökar läsflytet. Efter en tid säger man att barnet har automatiserat sin avkodning. Det krävs ett rimligt läsflyt, utan för mycket stakning och ljudande, för att man ska förstå vad man läser. Barn som lärt sig hur ljud och bokstäver hänger samman kan i allmänhet också skriva ord som stavas som de låter. Det är mycket vanligt att nybörjare skriver lite för ljudenligt (högt blir hökt) och att de skriver ihop ord (jikanutt i stället för gick han ut). Det är i allmänhet ingenting att oroa sig över. Genom mer övning och fler möten med skriftspråket brukar det släppa. Mer än avkodning

Efter den inledande läsinlärningen möter barnet nya utmaningar: svårstavade ord, längre ord, mer avancerad meningsbyggnad och olika typer av texter. Bara några år efter skolstart förväntas barnet kunna läsa flera sidor text för att lära sig saker. En 

2268 Dyslexi.indd 8

07-05-07 14.47.04


säker, automatiserad avkodningsförmåga är nödvändig, men inte tillräcklig, för att göra oss till goda läsare. För läsförståelsen spelar ordförrådet stor roll. Ju fler ord man kan, desto bättre. Har man hört ordet gryning, finns det tillgängligt i ens ordbank när man själv läser en mening som ”Vi väntar tills gryningen, sa Malin”. Den meningen kan aktivera livliga bilder hos ett barn som kan ordet gryning. För ett barn som aldrig hört ordet, kan samma mening vara mycket svår att tolka. Minnet måste också fungera. Särskilt arbetsminnet spelar stor roll för läsförståelsen. Det är den typ av minne som gäller förmågan att hålla kvar information i huvudet medan man gör något. När man läser och kommer till slutet av en sida, måste man komma ihåg vad som stod i början, annars är risken stor att man tappar tråden. Barn med dyslexi har ofta nedsatt arbetsminne.

Rättvisa är inte att alla får lika mycket utan att alla får vad de behöver.2268 Dyslexi.indd 9

07-05-07 14.47.04


Bodil Andersson Louise Belfrage Eva SjĂślund

FÜräldrar och lärare, slü er ihop! GÜr en gemensam plan fÜr barn med läs- och skrivsvürigheter/dyslexi och ge dem en smart start i skolan. Ingen ska behÜva hamna pü efterkälken! De flesta barn tycks lära sig läsa oavsett vilken metod man använder i skolan. Men fÜr nügra barn blir läs- och skrivinlärningen svürare än fÜr andra. Hur tillvaron gestaltar sig fÜr dem, beror pü hur fÜräldrar och lärare agerar – tillsammans. Denna bok vill underlätta samarbetet mellan fÜräldrar och lärare. Den ger fakta och praktiska tips som direkt kan omsättas i vardagen.

LĂ„RPOCKET

LĂ„SSVĂ…RIGHETER OCH DYSLEXI

SMART START VID LĂ„SSVĂ…RIGHETER OCH DYSLEXI

LĂ„RPOCKET

SMART START VID

SMART START VID

LĂ„SSVĂ…RIGHETER OCH DYSLEXI Bodil Andersson Louise Belfrage Eva SjĂślund

FÜr innehüllet stür Bodil Andersson, logoped, Louise Belfrage, fÜrälder till barn med dyslexi och Eva SjÜlund, speciallärare. I LÄRPOCKET ingür ocksü:

Alla kan lära sig läsa och skriva

ISBN 978-91-27-72303-0

Konsten att läsa faktatexter ISBN 978-91-27-72304-7

*4#/M Smart start.indd 1

 

07-05-07 15.11.39

Profile for Smakprov Media AB

9789127723054  

SMART START VID Bodil Andersson Louise Belfrage Eva Sjölund L Ä R P O C K E T Innehåll 4 Louise Belfrage Bodil Andersson Eva Sjölund 5 De we...

9789127723054  

SMART START VID Bodil Andersson Louise Belfrage Eva Sjölund L Ä R P O C K E T Innehåll 4 Louise Belfrage Bodil Andersson Eva Sjölund 5 De we...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded