Page 1

KULAN och BULAN Birgitta Annell

Monica Benoit

Knep och knüp med bokstäver och ord är en serie roliga Üvningshäften i svenska fÜr ür 1– 3. Tyngdpunkten ligger pü laborationer med alfabetet. Här für barnen pü ett lekfullt sätt bygga upp och fÜrstärka den funktionella bokstavskunskapen. Varje häfte är självständigt och svürighetsgraden mellan häftena stegras lüngsamt. Läs- och skrivÜvningarna anknyter till olika teman: HÜst och Vinter, Vür och Sommar, Sällskapsdjur, Djur pü landet och Cirkus.

KULAN och BULAN Knep och knĂĽp

KULAN och BULAN Knep och knüp med bokstäver och ord 1

med bokstäver och ord

DUMLAN och RUMLAN Knep och knüp med bokstäver och ord 2

1

DITTEN och DATTEN Knep och knüp med bokstäver och ord 3 HÄRSAN och TVÄRSAN Knep och knüp med bokstäver och ord 4 HOKUS och POKUS Knep och knüp med bokstäver och ord 5

*4#/ 

Natur och Kultur


Vokalerna

Vilka bokstäver saknas?

AB C D E F GH I J K LMNO P Skriv bokstäverna. Läs orden och skriv dem på raderna.

6

SOL

T G

V

S

R

P

V G

B

L

F

R

H S

L

K

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


AOUÅ EIYÄÖ

Q R S T UV X Y Z ÅÄÖ

Vokaler!

Flytta om bokstäverna så att det blir riktiga ord. Skriv och rita.

LOS

PRE

LBI

SAV

ÖLK

SHU

RYF

ÄVG

GÅT

AOUÅ EIYÄÖ = VOKALER Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

7


Här är lilla alfabetet. Vokalerna är röda.

a b c d e f g h i ji k l

Skriv.

m

f

ra

r

n

dla

r

v

l

r v

m s

b

k

aouå eiyäö = vokaler 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


KULAN och BULAN Birgitta Annell

Monica Benoit

Knep och knüp med bokstäver och ord är en serie roliga Üvningshäften i svenska fÜr ür 1– 3. Tyngdpunkten ligger pü laborationer med alfabetet. Här für barnen pü ett lekfullt sätt bygga upp och fÜrstärka den funktionella bokstavskunskapen. Varje häfte är självständigt och svürighetsgraden mellan häftena stegras lüngsamt. Läs- och skrivÜvningarna anknyter till olika teman: HÜst och Vinter, Vür och Sommar, Sällskapsdjur, Djur pü landet och Cirkus.

KULAN och BULAN Knep och knĂĽp

KULAN och BULAN Knep och knüp med bokstäver och ord 1

med bokstäver och ord

DUMLAN och RUMLAN Knep och knüp med bokstäver och ord 2

1

DITTEN och DATTEN Knep och knüp med bokstäver och ord 3 HÄRSAN och TVÄRSAN Knep och knüp med bokstäver och ord 4 HOKUS och POKUS Knep och knüp med bokstäver och ord 5

*4#/ 

Natur och Kultur

9789127736283  

Knep och knåp med bokstäver och ord 1 Natur och Kultur V G B L Vokalerna R P Skriv bokstäverna.Läs orden och skriv dem på raderna. Vilka bok...