Page 6

EXE M PE L

Objektiv – subjektiv kamera

En person är skadad i en film. Först får vi se den skadade personen som vinglar fram på gatan, kanske lite blodig. Detta är objektiv kamera. Sedan får vi se hur personen upplever det. Vi ser gatan igen som nu snurrar lite och också är lite dimmig. Detta är subjektiv kamera.

# FU N DE RA PÅ! Ge exempel på när det kan vara bra att använda subjektiv och objektiv kamera.

Kamerarörelser Det finns många olika sätt att röra kameran för att få olika effekter. Panorering. En panorering är att sakta vrida kameran från ena

hållet till det andra. Man får då en översikt över hur miljön ser ut. Tiltning. Att tilta innebär att man vrider kameran uppåt eller

neråt. Man rör alltså kameran på samma sätt som när man panorerar, men uppåt och neråt istället. Åkning. En åkning innebär att det är kameran som rör sig medan

det man filmar vanligtvis, men inte alltid, står still. Man kan fästa kameran på t.ex. en vagn som rör sig mot eller från det man vill filma. Man kan också fästa kameran på en kran och hissa kameran mot eller från objektet man vill filma.

# FU N DE RA PÅ! Kan du komma på något tillfälle när det skulle vara bra att röra kameran på något av dessa sätt? KO P I E R I N G F Ö R B J U D E N

17

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...